Andrzej Frycz Modrzewski, Wybór pism: O poprawie Rzeczpospolitej (rozdział o wojnie, o kościele, o szkole)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Andrzej Frycz Modrzewski, Wybór pism: O poprawie Rzeczpospolitej (rozdział o wojnie, o kościele, o szkole) - strona 1 Andrzej Frycz Modrzewski, Wybór pism: O poprawie Rzeczpospolitej (rozdział o wojnie, o kościele, o szkole) - strona 2 Andrzej Frycz Modrzewski, Wybór pism: O poprawie Rzeczpospolitej (rozdział o wojnie, o kościele, o szkole) - strona 3

Fragment notatki:

INFORMACJE WSTĘPNE.
-traktat Andrzej Frycza Modrzewskiego, wydany przez krakowską Drukarnię Łazarzową
w 1551 roku
-należy d grupy renesansowych pism emendacyjnych
-pismo miało na celu przedstawienie ówczesnych problemów Rzeczpospolitej i podanie sposobów prowadzących do ich rozwiązania
-pisma wyrastają z tradycji retorycznej
-oparte są na rozważaniach wielu starożytnych i współczesnych twórcy myślicieli i filozofów, np.: Arystotelesa, Platona, Cycerona, Erazma z Rotterdamu, św. Augustyna. Nawiązuje także do nauk płynących bezpośrednio z Biblii
-w księgach wyróżnić można elementy mowy pochwalnej, kiedy to Frycz-Modrzewski chwali dobre obyczaje(dominacja tzw. mowy pochwalnej-genus demonstrativum), lub gani negatywne aspekty życia społecznego i politycznego( pojawia się wtedy styl mowy sądowej-genus iudicale), gdy zaś autor załącza swe rady, pojawia się w dziele motyw mowy doradczej(genus deliberativum)
-Modrzewski był doskonałym retorem, posługuje się więc w swym dziele trzema stylami wypowiedzi: wysokim, wzniosłym i niskim(nawiązanie do gawędy). -nie unika komentarzy osobistych o zabarwieniu satyryczno-ironicznym
ROZDZIAŁ O WOJNIE
-narrator-sam autor; wypowiada się z perspektywy autorytetu
-podstawowym obowiązkiem władzy państwowej jest niedopuszczenie do działań wojennych
-ważne jest utrzymanie pokoju z sąsiednimi narodami, postępowanie uczciwe, które nie skłania do wszczęcia jakichkolwiek starć
-sytuacje kryzysowe należy rozwiązywać w zgodzie z prawem i za pośrednictwem ludzi do tego uprawnionych
-gwarancją pokoju między państwami są tzw. „umowy”(każde państwo wybiera reprezentanta, który sprawuje pieczę nad daną umową)
-najważniejsza jest chęć życia w pokoju(należy jednak przezornie kontrolować działania osób postronnych, nawet w trakcie trwania pokoju)
-jeżeli okaże się, że ktokolwiek działa wbrew dobru interesom państwowym, należy mu przeszkodzić, w sposób uczciwy i zgodny z prawem(powziąć wszelkie kroki uniemożliwiające haniebny czyn)
-w razie domniemanego niebezpieczeństwa granice należy obwarować strażą, wzmocnić system obronny
-zamki powinny być przygotowane na wypadek wojny, wyposażenie ich w żywność i odpowiedni sprzęt to obowiązek rządzących
-w osadach granicznych powinno urządzić się małe zameczki, które stanowiłyby schronienie dla żołnierzy w przypadku wszczęcia wojny
-konflikty w początkowej fazie winny być rozwiązywane przez wyznaczonych posłów(próba negocjacji i dojścia do obopólnego porozumienia)
-do broni można stawać dopiero wtedy, gdy druga strona nie wykazuje chęci ugody i usilnie dąży do starcia na polu walki


(…)

… powinna być starannie przemyślana: określenie, jakie kryteria ma spełniać dana osoba i jak powinna być wybierana, oraz przez kogo(wszystko to powinno mieć kodyfikację prawną)
-na kościelne stanowiska powoływani są nie ci, którzy dobrze znają prawidła kościelne, ale ci znający sztukę wojenną i realia świeckiej egzystencji
-karygodny jest wybór na stanowiska kościelne osób tej samej narodowości bądź przekonań…
… być dobrze opłacany; to sprawia, że solidniej wykonuje swe obowiązki i nie jest zmuszony do szukania innych źródeł zarobkowych
-nawiązuje do Platona, Cycerona, Arystotelesa i jego szkoły
-wyjaśnia etymologię słowa „szkoła”, które pochodzi od łacińskiego „schola”
-przedstawia tradycję szkoły od antyku, kiedy to Chrystus był pierwszym nauczycielem
-sugeruje, by koszty nauczania ponosiło duchowieństwo(stwierdzenie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz