Historia Gospodarcza - strona 2

note /search

Sytuacja na ziemiach polskich w XVI wieku

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 917
Wyświetleń: 2212

Sytuacja na ziemiach polskich w XVI wieku (głównie Galicja) Informacje ogólne Rzeki odgrywały ważną rolę - spławiano nimi zboże do Gdańska. Przy drogach wodnych rozwijały się miasta.   W 1569r.

Opracowanie egzaminu (książka Szpak)

 • Uniwersytet Chorzowski
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 2464
Wyświetleń: 4067

Szkoła historyczna Annales Umowna nazwa środowiska historyków skupionych wokół francuskiego czasopisma „Annales d'historia e'conomiqane” założonego w 1929r. przez Marca Blocha i Lucjana Febvre'a od 1949r. Metody badawcze zjawisk historycznych przez Annal es: - ścisła współpraca wielu dyscyplin n...

Historia Gospodarcza - wykłady - IMPERIUM OTTONÓW

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 966
Wyświetleń: 2485

Bizancjum – ponad 1000 lat -Dziś zostało: prawosławie -Justynian – chciał odtworzyć Imp. Rzymskie -wiodąca rola - Cesarz : władza nad wszystkimi, namiestnik boga, szybko „umierali” -sprawna administracja – wszystko było sterowane -rozwój rolnictwa, rzemiosła, handlu -chrzest – potem Ruś prz...

Historia gospodarcza - Miodunka wykład I

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 2765
Wyświetleń: 5201

WYKŁAD I: HISTORIA GOSPODARCZA, JAKO NAUKA. 1.Geneza i rozwój dyscypliny. 2.Historia gospodarcza a nauki ekonomiczne. 3.Zakres badań historii gosp. 4.Szkoły badawcze historii gosp.: a) szkoła „Annales” b)kilometria (New e...

Wykłady historia gospodarcza dr.Z Janeczek

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1820

"o Wynalazek starożytny (Grecy, Fenicjanie) o Wplata się w stosunki gospodarcze i społeczne o Mamy taki pieniądz na jaki nas stać o Pieniądz powodował zmianę stylu życia o Wraz z pieniędzmi pojawiły się podatki np. solny o Państwo było podstawowym beneficjentem (państwo musi mieć pienią...

I wykład - średniowiecze

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1274

Dr P. Jachowicz, Historia gospodarcza, I wykład - średniowiecze: -90% ludzi mieszkało na wsi, praca w rolnictwie - prymitywna, mało wydajna - chłopi poddani właścicielom ziemi, chociaż nie byli niewolnikami, mieli pewne prawa, ale...

Granica wschodnia Polski w latach 1939-1992- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1190

Temat: Granica wschodnia Polski w latach 1939-1992 Zaleszczyki od 1376r do 1772r miasto w granicach I RP, od 1917 do 1939r w granicach II RP. Pierwsze wzmianki pochodzą z 1340r. TRÓJSTYK GRANICZNY: Polska posiada 6 trójstyków. W tym na granicy z Ukrainą i Białorusią: Polska - Litwa - Białoruś na...

Gospodarka światowa w czasie II wojny światowej

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 175
Wyświetleń: 623

Po koniec lat trzydziestych bieg wydarzeń zmierzał do nowego konfliktu światowego. Niemcy hitlerowskie sprzymierzone z Włochami oraz Japonią dążyły do podporządkowania sobie świata. Przygotowania do wojny w Niemczech trwały już od dojścia Hitlera do władzy, został ukształtowany system kontroli państ...

Kryzysy walutowe lat 90-tych

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 140
Wyświetleń: 903

Największe kryzysy walutowe lat 90 - tych. Obecny stopień współzależności rynków finansowych powoduje, że każdy kraj o otwartej gospodarce, włączającej się w procesy globalizacji, nie jest wolny od zagrożeń. Reperkusje kryzysu w jednym kraju odbijają się w innych krajach, nawet takich, które mają s...

Średniowiecze- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 56
Wyświetleń: 658

Średniowiecze - rozpoczyna się wraz z upadkiem Starożytnego Rzymu (476 rne). W 430 rne zmarł św. Augustyn. Średniowiecze dzieli się na wczesne, dojrzałe i schyłek. Kończy się ono Odrodzeniem (jest to okres odkryć geograficznych, między innymi Ameryki przez Kolumba). Centrum systemu Średniowiecza jes...