Sytuacja na ziemiach polskich w XVI wieku

Nasza ocena:

5
Pobrań: 812
Wyświetleń: 1960
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sytuacja na ziemiach polskich w XVI wieku - strona 1 Sytuacja na ziemiach polskich w XVI wieku - strona 2 Sytuacja na ziemiach polskich w XVI wieku - strona 3

Fragment notatki:


Sytuacja na ziemiach polskich w XVI wieku (głównie Galicja) Informacje ogólne Rzeki odgrywały ważną rolę - spławiano nimi zboże do Gdańska. Przy drogach wodnych rozwijały się miasta.
 
W 1569r. Unia Lubelska.
 
Rzeczypospolita Obojga Narodów (Wielu Narodów). Język polski był językiem dyplomacji tej części Europy. Wspólny władca, wspólna moneta, wspólna polityka zagraniczna i sejm.
 
Dobra passa kończy się w XVII wieku. Jest to "wiek żelazny".  
Powstanie Chmielnickiego - 1645 Potop szwedzki - 1655  
Następuje regres gospodarczy - Szwedzi zniszczyli wsie i część miast na swojej drodze.
Dostrzega się potrzebę reform (zarówno gospodarczych, jak i ustrojowych)
  I rozbiór - 1772 (Austria, Prusy, Rosja) Mieszczanie mogli otrzymywać tytuły szlacheckie
Nie wolno było aresztować mieszczan bez wyroku
Szlachta mogła się zajmować handel i rzemiosłem
Powstają manufaktury. Rozwija się rolnictwo (praca najemna)
  II rozbiór - 1793 (Prusy, Rosja) 1794 - Insurekcja kościuszkowska
  III rozbiór - 1795 (Austria, Prusy, Rosja) 1807 - Księstwo Warszawskie (by Napoleon). W 1809 roku powiększono je. Miało spłacić sumy bajońskie (długi szlachty polskiej zaciągnięte w bankach pruskich) - państwo miało je spłacić i samo egzekwować pieniądze od szlachty.
Po Kongresie Wiedeńskim Księstwo Warszawskie przestaje istnieć.
 
  Galicja (powstała w wyniku I zaboru)
 
Galicja: ok. 80 tys. km 2 , ok 2,6mln mieszkańców.
 
Galicję traktowano jako twór przejściowy, "niedźwiedzi kraj", "pół-Azja". W literaturze był to kraj barbarzyński, z polarnymi niedźwiedziami, etc.
Pojawiło się pojęcie " nędzy galicyjskiej ".
  Okres przedautonomiczny (1772-1867) Kraków był wolnym miastem do 1846 roku, kiedy to włączono go do Galicji. Gdy Kraków był wolnym miastem, omijały go linie kolejowe budowane przez Austriaków.
 
Galicja była odcięta górami od Austrii, co skutkowało słabą komunikacją z pozostałymi regionami. Stolicą był Lwów (rozważano poza nim również Jarosław i Przemyśl).
 
Galicja stosunkowo słabo się rozwijała. Władze austriackie postanowiły ją zaludnić (miał się przenieść nawet 1mln ludzi). W praktyce powstawały osady wiejskie. Rzemieślnicy austriaccy w miastach zostali wchłonięci przez polską kulturę (a w zamyśle mieli ją zdominować kulturą niemiecką). Był to jeden z powodów, dla których zaprzestano kolonizacji.
Rozwija się głównie przemysł spożywczy, w latach 40. nowoczesna bankowość oraz sieć kolejowa. Planowano połączyć koleją Galicję z resztą Austrii, co miałoby też ogromne znaczenie w przypadku wojny z Rosją. Budowano również drogi bite.


(…)

… zbytu, dogaduje się z Rosją. Likwiduje cła na granicy rosyjskiej, otwarcie rynków zbytu.
 
Nałożył w 1823r. Cła na towary pruskie, aby nie dopuścić do zalewu pruskim towarem. W odwecie Prusy nałożyły cła na zboże z Królestwa Polskiego. Drucki-Lubecki rozpoczął więc prace przy budowie Kanały Augustowskiego, aby ominąć pruskie cła.
 
Królestwo nieźle się rozwijało, niestety przegrane powstanie
… wszystkie miasta były niedoinwestowane (inwestowano 10x mniej niż w miastach w zaborze pruskim).
 
Bank Handlowy w Warszawie był największym bankiem we wszystkich zaborach.
 

… jest podobna, jednak Galicję i zabór pruski dzieli znacznie mniej. W Galicji istniał również transport wodny kanałami (Wisła, Dunaj, Dniestr)  
Ponad 50% wartości przemysłu galicyjskiego to przemysł spożywczy. Dominuje przemysł młynarski. Około 10% stanowił przemysł naftowy. Dobrze rozwija się przemysł browarniczy i gorzelniczy. Pito mocne trunki, szerzył się alkoholizm.
 
Młodzi emigranci często nie umieli…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz