Historia Gospodarcza - wykłady - IMPERIUM OTTONÓW

Nasza ocena:

5
Pobrań: 847
Wyświetleń: 2233
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia Gospodarcza - wykłady - IMPERIUM OTTONÓW  - strona 1 Historia Gospodarcza - wykłady - IMPERIUM OTTONÓW  - strona 2 Historia Gospodarcza - wykłady - IMPERIUM OTTONÓW  - strona 3

Fragment notatki:


Bizancjum – ponad 1000 lat
-Dziś zostało: prawosławie
-Justynian – chciał odtworzyć Imp. Rzymskie
-wiodąca rola - Cesarz : władza nad wszystkimi, namiestnik boga, szybko „umierali”
-sprawna administracja – wszystko było sterowane
-rozwój rolnictwa, rzemiosła, handlu
-chrzest – potem Ruś przejęła chrzest od Biznacjum
-Konstantynopol - najwieksze miasto

Islam i Państwo Arabskie
-Mekka – najbardziej znacząca osada
-Allach– 1 bóg
-modlitwa, jałmużna, pielgrzymka, umartwianie się (post)
-święta wojna – dzichat: dusz (większy) – poprawa samego siebie; ciał(mniejszy) – krzyżowe głoszenie islamu
-to nie jest religia jednorodna – było wiele odłamów islamu
-zasady religii podobne do chrześcijaństwa

Europa po upadku – imperium rzymskiego
Jakie narody wniosły swój wkład genetyczny do Eurpy?
-plemiona germańskie, Sarmaci, Goci itd.
Obraz Eupry powstaje na bazie plemion, wędrówek

PORTUGALIA
-niewielki kraj, więc nie było szans stworzenia dużego imperium – bo nie miałby kto tym zarządzać

SKUTKI EKSPANSJI EUROPY NA ZEWNĄTRZ
1)Rewolucja Handlowa (16 wiek)
a)-zmiany zasięgu geograficznego handlu – rozwiaj się handel daleki – transoceaniczny
-spadek znaczenia handlu w basenei np. morza bałtyckiego
b)-poszerzenie się wolumenu towarów - wprowadza się nowe technologie np. ziemniaki, pomidory, kawa, tytoń, nowe owoce
c)zmiana organizacji handlu – organizowane są giełdy towarowe, podwójna księgowość, czyli
Bizancjum - ponad 1000 lat -Dziś zostało: prawosławie
-Justynian - chciał odtworzyć Imp. Rzymskie
-wiodąca rola - Cesarz : władza nad wszystkimi, namiestnik boga, szybko „umierali”
-sprawna administracja - wszystko było sterowane
-rozwój rolnictwa, rzemiosła, handlu
-chrzest - potem Ruś przejęła chrzest od Biznacjum
-Konstantynopol - najwieksze miasto
Islam i Państwo Arabskie
-Mekka - najbardziej znacząca osada
-Allach- 1 bóg
-modlitwa, jałmużna, pielgrzymka, umartwianie się (post)
-święta wojna - dzichat: dusz (większy) - poprawa samego siebie; ciał(mniejszy) - krzyżowe głoszenie islamu
-to nie jest religia jednorodna - było wiele odłamów islamu
-zasady religii podobne do chrześcijaństwa
Europa po upadku - imperium rzymskiego Jakie narody wniosły swój wkład genetyczny do Eurpy?
-plemiona germańskie, Sarmaci, Goci itd.
Obraz Eupry powstaje na bazie plemion, wędrówek
Germanowie - plemiona germańskie to jedne z plemion które wniosły swój genetyczny wkład do europy
-podział na zachodni, wschodni i północni
-podzielone na mniejsze państwa np. Królestwo Franków, na bazie którego powstało państwo Karolińskie
Monarchia Franków
-pod koniec 5 wieku - Frankowie przyjmują katolicyzm (państwo Chlodwiga było jako pierwsze)
-pojawia się potem nowa dynastia Karolingów (do władzy dochodzi Karol Wielki - praojciec integracji europejskiej
Na jakich filarach buduje swe państwo?
1)Silna władza centralna - zjednanie wszystkich możnowładców, brak stałej stolicy, jeździł po kraju, Akwizgram -Achem - jego ulubione państwa
-próbuje dawać władcom ziemie, urzędy, by go popierali
2) sprawna administracja - Na czele - Król
-kraj podzielony na : marchie (zewnątrz) - władze sprawują margrabiowie; hrabstwa (wewnątrz) - hrabiowie
-formy kontroli takie jak: wysłannicy króla, którzy sprawdzali mieszańców itp.
3) sprawna armia - są chętni z przymusu lub dobrej woli
4)Gospodarka - nie ma silnego państwa bez dobrej gospodarki
-postawił nacisk na rozwój gospodarczy
5)postawił na rozwój sztuki, kultury, nayi (reformy szkolnictwa, powrót do łacin

(…)

… musiała brać kreyty na zakup broni
-rosja przegrała wojnę krymską
1861r - uwłaszczenie (likwidacja) feudalizmu, czyli wojna krymska pokazała słabość systemu Rosji
USA -rozwijają się ale ich udział w przemyśle światowym jest nijaki, dopiero po wojnie secesyjnej następuje rozwój
JAPONIA
-1 poł 19w to kraj feudalny, zamknięty dla świata, ale potem, rzeczywiste jej przemiany, to czas rewolucji MiG
II…
…, jeśli nie wystawiliśmy tych przewożonych towarów na sprzedaż miejscowym kupcom
PRZYMUS DROŻNY - hurtownik nie mógł pominąć miast idąc jakąś strasą, na tej trasie był bezpieczny, ale za nią płacił, wtedy bezpiecznie docierał do celu
JARMARKI - wielkie targi
HANDEL DALEKI - były 2 baseny tego handlu
1)Północ Europy - basen morza Północnego i Bałtyckiego
Hanza -struktura, porozumienie miast handlowych i kupców…
… by wprowadzaon cła na produkty z USA, stany północne były za wprowadzaniem cła na towary z Europy do USA -bały się że przemysł w USA się zmniejszy, III pkt sporny - kwestia podejścia do budżetu - południe uważa że zbyt mała ilość budżetu im przypada
To wszystko spowodowało powstanie WOJNY SECESYJNEJ
-wewnętrzna wojna w USA - bratobójcza
-USA południowe potrzebowało wsparcia bronią od europy
-jednak Europa zdystansowała się od nich bo to wojna wewnętrzna
-najbardzije ucierpial obszar pogranicza - setki tysięcy ludzi ginie, znaczace straty ekonomiczne
-USA południowe nie są w stanie pokonać północy
-ta wojna secesyjna to inaczej II REWOLUCJA AMERYKAŃSKA
Od końca wojny secesyjnej rośnie potęga USA
Rozrost imigracji -potencjał z Europy tam dopływał
INNE REWOLUCJE 18/19 W
REWOLUCJA AGRARNA
-całość przemian rolnictwa…
…, sieczkarnie;
-wprowadzenie nowych gatunków bydła, zboża, roślin - w 19w burak cukrowy, ziemniak, kukurydza
2)społeczny
a)oświata rolnicza -powstają instytuty badawcze zajmujące się tym rolnictwem - mamy fachowców, inżynierów rolnictwa, którzy uczą się jak rozwijać to rolnictwo
-rozwój gorzelnictwa - używają ziemniaki do produkcji alkoholu
b)mamy proste rolnictwo - tam się informuje, różne podręczniki…
… jako organu
-produkt płynie od rolnika, przez przetwórstwo, handel do konsumenta
-ora pokazywał jak pieniądz płynie od konsumenta, przez handle, banki, aż do producenta
-po jego śmierci została zapomnia
-jednak Marks próbował użyc tych tablic
Fizjokratyzm w Polsce: St. Leszczyński, Hugo Kołłątaj, St. Staszic
ANGIELSKA SZKOŁA MYŚLI EKONOMICZNEJ
Adam Smith - BOGACTWO NARODÓW -to praca ang klasycznej ekonomia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz