Gospodarka światowa w czasie II wojny światowej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gospodarka światowa w czasie II wojny światowej - strona 1 Gospodarka światowa w czasie II wojny światowej - strona 2 Gospodarka światowa w czasie II wojny światowej - strona 3

Fragment notatki:

Po koniec lat trzydziestych bieg wydarzeń zmierzał do nowego konfliktu światowego. Niemcy hitlerowskie sprzymierzone z Włochami oraz Japonią dążyły do podporządkowania sobie świata. Przygotowania do wojny w Niemczech trwały już od dojścia Hitlera do władzy, został ukształtowany system kontroli państwa nad produkcją, który przestawił ją całkowicie na potrzeby zbrojeń. Druga wojna światowa rozpoczęła się 1 września 1939 roku zmasowanym atakiem wojsk niemieckich na Polskę. Natomiast zgodnie z paktem Ribbentrop - Mołotow już 17 września 1939 roku wojska radzieckie zajęły wschodnie obszary naszego kraju. Linię graniczną okupacji napastników wyznaczał bieg górnego i środkowego Bugu. Po zachodniej stronie rzeki znalazło się 48 % terytorium Polski i 63 % ludności, zaś po wschodniej 50 % terytorium i 33 % ludności, pozostałe 2 % przyłączono do Litwy i Słowacji. Obszary najbardziej uprzemysłowione, zasobne w surowce i z rozwiniętym rolnictwem zostały wcielone do Rzeszy. Był to Górny Śląsk, Zagłębie Dąbrowskie, Wielkopolska, Pomorze oraz ziemia łódzka i ciechanowska. Tereny te przed wojną dostarczały Polsce 100% węgla kamiennego, 90% stali oraz 70% tekstyliów i cukru. Sojusz z ZSRR zachęciły Hitlera do dalszych podbojów. W 1940 roku jego wojska zaatakowały Danię i Norwegię, a następnie Belgię, Holandię, Luksemburg i Francję. W tym samym roku Włosi podjęli walkę z wojskami Brytyjskimi o Kanał Sueski. Kolejnym, celem wojsk Werhrmachtu stała się Wielka Brytania, która została zaatakowana z powietrza.
„Na lądzie Hitler po politycznym podporządkowaniu sobie Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier jako państw satelickich, zaatakował w 1941 roku Jugosławię, wspólnie z Włochami zajął Grecję, a następnie Kretę.” w 1941 roku wojska niemieckie zaatakowały sojuszniczy Związek Radziecki, natomiast Japonia uderzyła na bazę amerykańską w Pearl Harbor na Hawajach, Wojna zataczała coraz szersze kręgi niosąc śmierć i zniszczenie rozlała się poza Europę i Afrykę obejmując swym zasięgiem Daleki Wschód, a przede wszystkim zaangażowała Stany Zjednoczone. Przełom w wojnie nastąpił w 1943 roku po nieudanym, szturmie na Staliningrad, sojusznicy Niemiec także odnosili klęski na swoich frontach, oznaczało to zbliżający się koniec najstraszniejszej z wojen w dziejach ludzkości. Jak wcześniej wspomniałam początkowe błyskotliwe sukcesy wojenne Niemców i Japończyków wynikały z trwającej kilka lat rozbudowy przemysłu zbrojeniowego oraz zaangażowania sił i środków w cele militarne. W podbitych krajach okupanci uzyskiwali coraz to nowsze bogactwa naturalne, były to m.in. zagłębia przemysłowe Alzacji i Lotaryngii, Górnego Śląska, Moraw i Luksemburga przez to zwiększali swój potencjał gospodarczy. Zapewnieniem tego były dostawy deficytowych surowców i żywności oraz dodatkowe zdolności produkcyjne przemysłu oraz ogrom darmowej, przymusowej siły roboczej.

(…)

…. Nigdy więcej wojen.
Ogólne straty ludzkie szacuje się na 50 mln osób z czego na poszczególne państwa przypada :
Kraj
W mln
Związek Radziecki
20
Polska
6
Chiny
2,2
Jugosławia
1,7
Wielka Brytania
0,6
Francja
0,5
USA
0,3
Czechosłowacja
0,21
Niemcy
9,7
Japonia
1,5
Włochy
0,9
Bibliografia:
J. Kaliński ”Zarys historii gospodarczej XIX i XX w.”
EFEKT W-wa 2000.
J. Cieplewski, I. Kostrowicka, Z. Landau, J. Tomaszewski „Dzieje gospodarcze świata do 1975 r.” PWE W-wa 1977.
J. Szpak „Historia Gospodarcza Powszechna” PWE W-wa 1997 R. Cameron „Historia gospodarcza świata od Paleolitu do czasów najnowszych” Wydawnictwo Książka i Wiedza W-wa 1996 r. GOSPODARKA ŚWIATOWA W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ
1 J. Kamiński „Zarys historii gospodarczej w XIX i XX w.”, Wyd. EFEKT 2000
M. Ciepielwski, I. Kostrowicka, Z.Londau, J.Tomaszewski…
… polityka pieniężna. W Niemczech poprzez zamrożenie płac i cen dążono do zapewnienia stabilizacji siły nabywczej marki. Natomiast w krajach zdobytych władzę okupacyjne wykorzystywały inflację jako jedną z metod obniżenia zdolności nabywczej ludności. Dlatego też w tych państwach nie wprowadzano marki niemieckiej, ale zachowano w obiegu dotychczasowe pieniądze lub wprowadzano nową walutę okupacyjną…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz