Historia Gospodarcza - strona 3

Korzyści specjalizacji- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 455

Korzyści specjalizacji W USA Henry Carey wysunął wątpliwości co do korzyści specjalizacji. Kiedy w 1776r. Smith wydał “Bogactwo narodów”, w tym samym czasie brytyjskie kolonie w USA zbuntowały się twierdząc, że nie potrzebują opieki Korony Brytyjskiej. Do tej pory USA płaciły Anglii podatki, musia...

Marksowska teoria ekonomiczna- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 70
Wyświetleń: 574

Marksowska teoria ekonomiczna Karol Marks urodził się w 1818r. miał wykształcenie ekonomiczne. Na stałe osiadł w Londynie. Jego przyjaciel, F. Engels (też Niemiec) był samoukiem i pracował w fabryce ojca. Engels napisał “Położenia klasy robotniczej w Anglii”. Marks i Engels spotkali się i już do ko...

Merkantylizm- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 84
Wyświetleń: 966

MERKANTYLIZM XVI -XVII wiek Koniec średniowiecza wykreował nowe stosunki społeczno-gospodarcze, zmiany nastąpiły również w relacjach między poszczególnymi stanami - szlachtą, duchowieństwem, mieszcza-ństwem i chłopstwem. W nowych warunkach czołową postacią zaczyna stawać się mercante tj. kupiec b...

Myśl ekonomiczna średniowiecza- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2009

Myśl ekonomiczna średniowiecza Okres V - XV w. n.e. Feudalizm - nowy układ społeczno-gospodarczy. Foedus - wolna umowa na podstawie której zasłużeni wojownicy, dygnitarze otrzymywali ziemie na której pracowali chłopi. Wczesny feudalizm doprowadził do zastoju spowodowanego ograniczeniem produkcji,...

Myśl ekonomiczna starożytności- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1022

Myśl ekonomiczna starożytności Okres VIII w. p.n.e. - V w. n.e. Dotyczy dorobku myśli greckiej oraz rzymskiej. Występują dwie tradycje- dwa podejścia : -euklidesowa -babilońska. Znaczące wydarzenia wpływające na ustrój społeczny i polityczny - przejęcie alfabetu od Fenicjan w IX wieku p.n.e.; - ...

Odrodzenie- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546

Odrodzenie Podr. - wielkie odkrycia geograficzne i rozwój techniki Reformacja - nowe religie W Europie rozpoczyna się okres Odrodzenia, który wiąże się z odkryciami geograficznymi, rozwojem techniki i rozszerzeniem się hory...

Proces powstawania teorii i doktryn - opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

PROCES POWSTAWANIA TEORII I DOKTRYN Istniejąca rzeczywistość ekonomiczna ulega zmianie na skutek ciągłych zmian w gospodarce. W związku z tym zaczynają pojawiać się problemy, które nie są zawsze jasne - ich pochodzenie lub powód powstania. Problemy te mogą być korzystne (lub nie) dla ogółu, ale mog...

Przedklasycy- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 518

W Polsce Ludowej warunkiem tym było pozyskiwanie walut obcych. Dla zdobycia dewiz eksportowane było nieomal wszystko (cukier, surowce). Jednocześnie ograniczony był import do wyrobów najpotrzebniejszych. Polska potrzebowała techniki zachodniej, która była niedostępna dla bloku komunistycznego ze wzg...

Kierunek subiektywno- marginalistyczny- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2205

Kierunek subiektywno - marginalistyczny szkoła wiedeńska szkoła lozańska szkoła neoklasyczna z Cambridge Szkoła klasyczna (powtórzenie) - była przedmiotem krytyki drobnych producentów i rolników. W ich obronie stanął Sismondi i Prudho, a później Marks, Carrey, Hildenbrandt. Krytykowali teorię wolne...

Proces produkcji według Marksa- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 469

Proces produkcji według Marksa Wartość siły roboczej nie jest przenoszona gdyż robotnicy wydają pieniądze na inne towary, więc powstaje wartość nowowytworzona, która jest większa od wartości siły roboczej. Siła robocza wytwarza więcej wartości niż sama była warta, co powoduje powstawanie nadwyżki, ...