Proces produkcji według Marksa- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 469
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Proces produkcji według Marksa- opracowanie - strona 1 Proces produkcji według Marksa- opracowanie - strona 2 Proces produkcji według Marksa- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Proces produkcji według Marksa
Wartość siły roboczej nie jest przenoszona gdyż robotnicy wydają pieniądze na inne towary, więc powstaje wartość nowowytworzona, która jest większa od wartości siły roboczej. Siła robocza wytwarza więcej wartości niż sama była warta, co powoduje powstawanie nadwyżki, czyli wartości dodatkowej - m. Wartości dodatkowej nie wymyślił Marks, tylko Petty, Smith, Ricardo uważając ją za wartość potrąconą.
Symbole według Marksa
c = K (kapitał)
c/v = ograniczony skład kapitału
m/v = m' - stopa wartości dodatkowej (stopa wyzysku)
m/c + v = p' - stopa zysku
Wartość dodatkowa -m (formy)
Zysk (przemysłowy) - nie musi być równy wartości dodatkowej, bo jeżeli popyt podaż to zysk jest większy od wartości dodatkowej. Można jednak przyjąć, że zysk to wartość dodatkowa, która po sprzedaniu towarów przybrała formę pieniądza. Stopa zysku jest zawsze mniejsza od wartości dodatkowej, gdyż c + v. Zyski osiągają też kupcy, kapitał bankowy, więc wartość dodatkowa jest dzielona. Znaczna część przedsiębiorców nie operuje wyłącznie kapitałem własnym, od którego płaci procent. Procent Teoria zysku przeciętnego i ceny produkcji
50c + 50v + 50m = 150 - wartość wytworzona 70c + 30v + 30m = 130 - wartość wytworzona tylko kapitał zmienny (v) wytwarza wartość dodatkową, więc w gałęzi 2 wartość dodatkowa wynosi 30
90c + 10v + 10m = 110 - wartość wytworzona O cenie decyduje wartość towaru (założenie):
150 - stopa zysku 50% 30 130 130 - stopa zysku 30% 30 130 110 - stopa zysku 10% 30 130 Istnieje proces wyrównywania się zysków do wartości przeciętnej w różnych gałęziach. Powoduje to przesuwanie się kapitału do gałęzi wyżej rentownej:
wzrost produkcji i spadek ceny rynkowej w gałęziach rentownych spadek produkcji i wzrost ceny w gałęziach nierentownych Rynek doprowadza do sytuacji, gdy stopa zysku wyrównuje się do 30. konkurencja doprowadza do tego, ze 100 kapitału ulokowane w danej gałęzi będzie przynosiło przeciętny zysk 30.
Płaca
Płaca kształtuje się na poziomie kosztów utrzymania. Zyski są antagonistą płacy: im wyższy zysk, tym niższa płaca, gdyż ta sama część dzielona jest na dwie części. Renta gruntowa (książka).
W rolnictwie najgorsze ziemie, które są jeszcze potrzebne regulują wartość produkcji, a w przemyśle średnie przedsiębiorstwa.
Dochody
Suma wartości nowowytworzonych jest źródłem dochodu netto społeczeństwa (bez amortyzacji) - z tego żyją wszystkie grupy społeczne.
podział pierwotny - płace, zyski, renta

(…)

…, Barone, Amoroso. Nie byli oni ekonomistami, ale inżynierami lub matematykami. Była to szkoła równowagi ogólnej lub matematycznej, gdyż jako pierwsza zastosowała matematykę w ekonomii (też rachunek różniczkowy). Trzecią szkołą była szkoła neoklasyczna. Jej początki w metodzie dał Jevons. Rozwinęła się jako szkoła z Cambridge, ktorą założył Alfred Marshall, a później zastąpił go Pigon, a następnie…
… zawsze istniało. Sytuacja taka jest korzystna dla mechanizmu gospodarczego, gdyż bezrobocie wprowadza dyscyplinę pracy (strach pracowników przed utratą pracy, aprobata niższych pensji i gorszych warunków pracy). Występuje stała nadwyżka siły roboczej.
Punkty 1 i 2 to marksistowska konstrukcja zbliżona do tablicy fizjokratów, v - wynajem robotników, c ulokowany kapitał stały (rzeczowe środki produkcji). Podział…
… zawsze, ale dochodzi do ekonomicznych kryzysów nadprodukcji. Kryzysy te pojawiają się cyklicznie co 9 - 11 lat (pierwszy w 1825, 1836, 1847, lata 50-te, 1873). Marksistowska teoria reprodukcji została uzupełniona teorią kryzysu. Marks oparł swoją konstrukcję materializmu na wcześniejszych.
Siły wytwórcze to środki produkcji i człowiek, który nimi dysponuje, a także organizacja kierująca człowiekiem. Różne kraje różnią się stopniem rozwoju sił wytwórczych.
Przez długi czas poziom sił wytwórczych był bardzo niski. Najpierw panowały warunki wspólnotowe i nie było własności prywatnej. Dalszym krokiem było niewolnictwo. Pojawiła się nadwyżka ekonomiczna wskazująca na zróżnicowanie społeczne. Był to postęp rozwoju sił wytwórczych, które rosły do pewnych granic. Niewolnictwo upadła i powstał system feudalny…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz