Ekonomia produkcji- pytania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 623
Wyświetleń: 1428
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomia produkcji- pytania - strona 1 Ekonomia produkcji- pytania - strona 2 Ekonomia produkcji- pytania - strona 3

Fragment notatki:

Co to jest akumulacja kapitału? Kto akumuluje i skąd czerpie środki ?
Odp. Jest to gromadzenie kapitału (pieniądze, maszyny, ludzie)) Rozległość rynku - im większe rynki (np. UE), to większy zbyt i produkcja. Kapitał akumulują przedsiębiorcy, właściciele fabryk i kapitaliści - środki czerpią z zysków, kapitał początkowy z kredytu, rodziny, oszczędności.
Co to jest podział pracy i od czego zależy?
Odp. Pracę dzielimy na produkcyjną i nieprodukcyjną. Podział zależy od tego, czy dana praca zwiększa produkcję narodu czy ich zysk jest transferem dóbr od kogoś.
Jaki jest związek między koncepcją pracy produkcyjnej i nieprodukcyjnej a akumulacją ka­pitału wg Smitha.
Odp.Praca nieprodukcyjna, w przeciwieństwie do produkcyjnej, nie powoduje akumulacji kapitału, a jedynie transfer dóbr od jednej osoby do drugiej.
Koncepcja pracy produkcyjnej i nieprodukcyjnej a pomiar PKB
--
[Author:(null)]
.
Wszystko inaczej liczymy PKB w kapitalizmie, a komunizmie. Nie liczymy usług niematerialnych.
Dobrobyt danej osoby nie musi być uwarunkowany rodzajem pracy - wszystko zależy od systemu społeczno-ekonomicznego. W kapitalizmie największym dobrobytem cieszą się procownicy nieprodukcyjni (naukowcy, menedżerowie), a nie nie robotnicy wytwarzający kapitał. Ciężko jest odnieść się do stwierdzenia, że jednostka może znajdować się w lepszej sytuacji nie posiadając wielkiej ilości dóbr. Nie da się kwantyfikować szczęścia - ktoś może być w lepszej sytuacji, mając mniej. Ktoś może nie posiadać dóbr, ale posiadać inne przymioty, takie jak umiejętności czy kwalifikacje. Z kolei dobra typu gaz łupkowy, mimo generowania zysków, przysparzają problemów, które mogą stanowić o gorszej sytuacji końcowej społeczeństwo - mogą np. niszczyć środowisko naturalne. Moja odpowiedź oczywiście zależy od mojego miejsca w porządku dziobania, jestem burżujem do szpiku kości.
Czy lepiej przeznaczać środki na służących, opiekunów do dzieci i korepetytorów czy na za­kup złota, biżuterii, dzieł sztuki, (drogich trunków), jachtów, ziemi? Czy lepiej kupić sztabę złota czy zatrudnić służbę?
Odp. Właściwsze jest wydawanie pieniędzy na służbę, ponieważ oni generują popyt konsumpcyjny. Sztaba złota nie zwiększa popytu konsumpcyjnego.
Do jakich dóbr ma zastosowanie Ricarda teoria wartości?
Odp. Do takich których wartosc zalezy od pracy, a nie rzadkosci materialow
Przedstaw istotę (D.Ricardo) teorii wartości opartej na pracy.
Odp.Według Ricardo wartość to ilość jakiegoś towaru, który można otrzymać w zamian i zależy od ilości względnej pracy włożonej w produkcję, a nie od wynagrodzenia za tę pracę. Jest to teoria podziału wytworzonego dochodu na klasy społeczne (robotnicy, przedsiębiorcy, arystokracja). Płaca, zyski i renta określają cenę produktu.

(…)

… = wyzysk. Ricardo popiera przedsiębiorców, ponieważ ich zysk może wracać do społeczeństwa (np. poprzez zapłatę służbie) i generować popyt.
Jaka jest istota marksizmu jako nauki o ewolucji systemów społeczno - ekonomicznych. Co to jest materializm dialektyczny; co to są siły wytwórcze, stosunki produkcji i nadbudo­wa społeczna oraz jakie pełnią role w systemie Marksa? Czy materializm dialektyczny można zastosować do dzisiejszej gospodarki (i kryzysu)?
Materializm dialektyczny - materia jest rzeczywistością, do badania której stosuje się podobne sposoby co przy heglowskim badaniu idei. (teza to siły wytwórcze, antyteza - stosunki produkcji; synteza - nowe stosunki).
Istota marksizmu jako nauki o ewolucji systemów społeczno-ekonomicznych to fakt, że zmiana jest ważna (można nie znać przyszłości, ale wiedzieć że będzie inna) oraz stwierdzenie, że byt określa świadomość.
Siły wytwórcze - technologia stosowana przez społeczeństwo w wytwarzaniu dóbr - kwalifikacje robotników, wiedza naukowa, narzędzia. Dynamiczne.
Stosunki produkcji - zasady gry. Są one związane z instytucjami, historią i są sztywne. Ramy w których podejmuje się decyzje ekonomiczne.
Nadbudowa społeczna - sztuka, literature, muzyka, filozofia i inne formy kulturowe przyjęte przez społeczeństwo. Jej funkcją jest zachowanie w stanie nietkniętym stosunków produkcji.
Sprzeczność między siłami a stosunkiem prowadzi do walki klasowej. Zastosowanie dialektyzmu materialnego do obecnych czasów jest możliwe, ponieważ znowu doszło do sytuacji, gdy stosunki produkcji stoją w ostrym konflikcie z siłami wytwórczymi, a nadbudowa społeczna przestaje…
… między teorią wartości opartą na pracy a teorią podziału (teorią renty, płacy i zysku) i cłami na zboże? Jaki czynnik określa względne wartości (mierzone cenami); czy renta, zysk i płace wpływają na ceny?
Odp. Teoria Ricardo bazuje na teorii wartości opartej na czasie pracy. Wpływają na ceny.
Wyjaśnij Dawida Ricardo teorię podziału: a) Czym jest renta gruntowa i z czego wynika jej wysokość? b) Każda kolejna…
… potrzeb podstawowych. Praca realna/rynkowa, to to co dostaje robotnik - funkcja popytu i podaży. Jeśli przewyższa naturalną - stopa życia rośnie, rośnie liczba populacji, przez co zwiększa się podaż pracy. W efekcie następuje spadek realnej ceny pracy, czasem poniżej naturalnej. Obie koncepcje pozwalają ustalić, że fizyczne koszty utrzymania to fizyczne minimum egzystencji. Czy Marks miał rację odnośnie…
… do konsumpcji pracowników i kapitalistów)
Skutki obniżenia płac wg Kaleckiego. Jakie są skutki wzrostu udziału płac w dochodzie? Czy zwiększenie płacy minimalnej wpłynie na wzrost dochodu (przy założeniu gospodarki zamkniętej)? Czy działalność związków zawodowych powoduje wzrost dochodu?
Wyjaśnij dlaczego „robotnicy wydają tyle, ile zarabiają, a kapitaliści - zarabiają tyle, ile wydają”
skutkeim…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz