Ekonomia produkcji

note /search

Karol Marks- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Ekonomia produkcji
Pobrań: 1001
Wyświetleń: 3010

KAROL MARKS Cokolwiek można by pomyśleć o ostatecznej słuszności marksizmu, tylko tępy umysł nie jest zdolny do czerpania inspiracji z heroicznego wysiłku Marksa zmierzającego do konsekwentnego i spójnego wyjaśnienia „praw ruchu” kapitalizmu”. M. Blaug, Teoria ekonomii, PWN Warszawa 1994, s.240. ...

Wartość, bogactwo- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Ekonomia produkcji
Pobrań: 91
Wyświetleń: 735

Rozdział I O WARTOŚCI CZĘŚCI Wartość towaru, to jest ilość jakiegoś innego towaru, który można otrzymać w zamian, zależy od względnej ilości pracy niezbędnej do jego wytworzenia, nie zaś od większego czy mniejszego wynagro­dzenia, które zapłacono za te_ pracę Adam Smith zauważył, że «wyraz wartoś...

Renta, płaca, zysk, akumulacja- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Ekonomia produkcji
Pobrań: 147
Wyświetleń: 581

66 Uzupełnienie rozdziału I tem. Jednakże wartość pieniężna kapitału użytego do wy­tworzenia produktu wzrośnie również do podwójnej wyso­kości. A więc i w tym wypadku stosunek wartości produktu do wartości kapitału nie ulegnie zmianie i chociaż ilość pro­duktu podwoiła się, to renta, płace i zysk z...

Handel, dochód, maszyny, pieniądz- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Ekonomia produkcji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 511

142 O handlu zagranicznym owe pięćdziesiąt beczek można było sprzedać za sumę większą niż 1200 f. st., zysk tego indywidualnego kupca przekroczyłby ogólną stopę zysków, a kapitał napływałby naturalnie do tej zyskownej gałęzi handlu dopóty, dopóki spadek ceny wina nie przywróciłby wszędzie poprzedni...

Model Ricardo- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Ekonomia produkcji
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2303

Model Ricardo 1. Zakres ekonomii według Ricardo (s.166) Ricardo reprezentuje punkt zwrotny w pojmowaniu podstawowego zadania ekonomii. Podczas gdy Adam Smith kontynuował merkantylistyczne zainteresowania czynnikami określającymi bogactwo narod...

Ekonomia produkcji- pytania

 • Politechnika Warszawska
 • Ekonomia produkcji
Pobrań: 644
Wyświetleń: 1547

Co to jest akumulacja kapitału? Kto akumuluje i skąd czerpie środki ? Odp. Jest to gromadzenie kapitału (pieniądze, maszyny, ludzie)) Rozległość rynku - im większe rynki (np. UE), to większy zbyt i produkcja. Kapitał akumulują przedsiębiorcy, właściciele fabryk i kapitaliści - środki czerpią z zysk...

Spis treści

 • Politechnika Warszawska
 • Ekonomia produkcji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770

SPIS TREŚCI sit. Wstęp V Przedmowa i Uwaga wstępna do trzeciego wydania 4 Rozdział I. O wartości 7 Uzupełnienie rozdziału I 53 Rozdział II. O rencie 69 Rozdział III. O rencie górniczej 91 Rozdział IV. O cenie naturalnej i rynkowej 95 Rozdział V. O płacach 100 Rozdział VI. O zyskach 119 ...