Historia Gospodarcza - strona 4

Rządy ekipy Edwarda Gierka

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Przemysław Polewski
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1043

Rządy technokratyczne ekipy Edwarda Gierka (megalomania, rozwój przemysłu ciężkiego kosztem rolnictwa i inflacja, handel zagr. i gwałtowny wzrost zadłużenia zagranicznego Polski) W grudniu 1970 Gomułka odchodzi w niesławie, a władzę w PL przejmuje

Wielki kryzys gospodarczy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Przemysław Polewski
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1428

Wielki kryzys gospodarczy (1929-33/35) W 1929-33 doszło do największego załamania koniunktury w dziejach gospod. kapital. Pierwsze oznaki kryzysu pojawiły się w 1928, kiedy wzrosły do niebezp. rozmiarów światowe zapasy towarowe węgla, mied...

Geneza i początki kapitalizmu poza rolnictwem na ziemiach Polskich - M...

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Przemysław Polewski
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 686

Geneza i początki kapitalizmu poza rolnictwem na ziemiach PL (XVI-XVIII) Rewolucje burżuazyjne w Anglii i Niderlandach Prześladowania reformacji = powstanie arystokr. i mieszczan = oderwanie w 1581 Niderlandów płn. (Holandia) = niepodl. Hol w 1648 po wojnie 30-letniej z Hiszp. = nowe państwo w duch...

Inflacja markowa i bilonowa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Przemysław Polewski
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 833

Inflacja markowa i bilonowa w PL (1918-1925) Wojna PL-bolszewicka oraz stan zagrożenia ze strony Niemiec spowodowały, że skarb państwa został nadmiernie obciążony wydatkami wojskowymi. W 1918-20 przeznaczano na nie blisko ½ budżetu państwa. Wydatki pokrywano przez kredyty w Polskiej Kasie Pożyczk...

Plan sześcioletni Minca - Handel zagraniczny

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Przemysław Polewski
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 798

Plan sześcioletni H. Minca Przygotowania do przestawienia gospodarki polskiej na tory przyspieszonej industrializacji trwały od 1948. Idea gwałtownego uprzemysłowienia jako wa...

Proby reform Jaruzelskiego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Przemysław Polewski
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 952

Próby reform gospodarczych ekipy gen. Wojciecha Jaruzelskiego Obradujące w nocy 5/6 wrz. Plenum KC odwołało z funkcji I sekretarza Edwarda Gierka. W okresie od 24 sier. do 6 p...

Protekcjonizm i liberalizm gospodarczy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Przemysław Polewski
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1008

Protekcjonizm i liberalizm gosp. władz Król. PL. na przykładzie Łódzkiego Okr. Przem. W 1816 zniesiono przymus cechowy w KP. W 1828 książę Ksawery Drucki-Lubecki założył skarb i Bank Polski w Wwie ściśle związane z procesem akumulacji pierwotnej na wsi . Był min. skarbu, chciał uzyskać korzyści z...

Reforma rolna w II RP - Zasady parcelacji majątków

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Przemysław Polewski
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1960

Reforma rolna w II RP Bardzo istotne znaczenie dla gospodarki jako całości oraz poziomu życia społeczeństwa miał stan polskiego rolnictwa. W 1923 odbudowano poziom prod. rolnej z 1913. Tuż po odzyskaniu niepodl. przystąpiono do regulowania s...

Demograficzne uwarunkowania rynku pracy i gospodarki publicznej

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1071

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Rynek pracy cechują duże przepływy osób między bezrobociem, zatrudnieniem i biernością zawodową. Źle funkcjonujący rynek pracy cechuje mała liczba rozstań z pracą i niewiele nowych umów o pracę. ). Dynamiczny rynek pracy to – wręcz przeciwnie – li...

Historia gospodarcza - powtórzenie do egzaminu - praca zbiorowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Zdzisław Janeczek
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 420
Wyświetleń: 7602

Pieniądz. Kształtowanie się kapitalizmu handlowego w europie zachodniej (XVI-XVIII. Narodziny i rozkwit gospodarki przemysłowej. Przemiany gospodarki kapitalistycznej w drugiej połowie XIX wieku. Rola państwa w procesach industrializacyjnych. Rewolucja w sektorze usług. Powstanie gospodarki światow...