Myśl ekonomiczna średniowiecza- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2072
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Myśl ekonomiczna  średniowiecza- opracowanie - strona 1 Myśl ekonomiczna  średniowiecza- opracowanie - strona 2 Myśl ekonomiczna  średniowiecza- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Myśl ekonomiczna średniowiecza
Okres V - XV w. n.e.
Feudalizm - nowy układ społeczno-gospodarczy.
Foedus - wolna umowa na podstawie której zasłużeni wojownicy, dygnitarze otrzymywali ziemie na której pracowali chłopi. Wczesny feudalizm doprowadził do zastoju spowodowanego ograniczeniem produkcji, brakiem regulacji prawnych, nastawieniem się na samowystarczalność, co spowodowało upadek miast jako ośrodków politycznych, oraz handlowych.
Podstawową dziedziną gospodarki było rolnictwo.
Podstawowa struktura organizacyjna: centrum stanowiła włość (villa), która obejmowała jedna lub kilka wsi, a jej grunty dzieliły się na ziemię pańską i łany przekazane chłopom.
Powstał obowiązek świadczenia pracy na rzecz pana, oraz duchowieństwa.
W rzemiośle przeważały prace ręczne. Gospodarka towarowo- pieniężna rozwinęła się przede wszystkim w miastach włoskich.
Powstały dwie ważne instytucje społeczne : cechy i gildie.
Cech - lokalna organizacja rzemieślników, broniących własnych interesów przed władza i kupcami.
Gildia- lokalne organizacje kupieckie, walczące o różne przywileje.
Na bazie Gild powstawały związki kupieckie z których największa to niemiecka Hanza (160 miast).
Układ społeczno-gospodarczy feudalizmu
P- państwo K- kościół G- gildie S- szlachta D- duchowieństwo
M - mieszczaństwo Ch- chłopstwo
Omówienie schematu:
Nurt świecki wczesnośredniowiecznej
myśli ekonomicznej
Charakterystyka:
- nurt świecki myśli ekonomicznej bardziej ubogi niż kościelny
- najwięcej treści ekonomicznych pochodzi z państw frakońskich, królestwa Merowingów i Karolingów
wdrożenie reguły wczesnego feudalizmu
wdrożenie określonych zasad dotyczących zarządzania gospodarstwami rolnymi
uregulowanie stosunków z koloniami
liczne powstanie ksiąg handlowych, bankowych
powstanie pierwszych targów
wprowadzenie przez Karola Wielkiego - funta menniczego-libra


(…)

… dodawały raczej splendoru monarchom niż rzeczywistej wartości. Wyraźny wpływ kultury zachodniej.
Wątki ekonomiczne:
Gall Anonim XI-XII- kronikarz za bogactwo Polski uważał urodzajną ziemię, kruszce, oraz kosztowności władców. W gospodarce pieniężnej dominował monometalizm- denary a następnie grosze. Polski denar zawierał 1,5 grama srebra. Grzywna zawierała 240 denarów, 4 wiardunki i 24 skojce.
Ustrój…
… po stronach debetowej i kredytowej. Kanonistyka i system poglądów Tomasza z Akwinu
W XII -XIII kościół posiadał w wielu krajach 1/3 ziemi uprawnej. Uczeni kościoła przejmując dorobek patrystyki, rozwijali nauczanie zgodnie z przemianami zachodzącymi w życiu społecznym i gospodarczym. Uczonych tych nazywano kanonistami.
Kanoniści uprawiali teologię, filozofię i etykę które łącznie nazwano scholastyką.
Przedstawiciele:
Izydor z Sewilli -(560-636) - autor dzieł teologicznych, Etymologie.
Gracjan XII w. -zakonnik, profesor prawa napisał Kodeks prawa Kanonicznego .
Tomasz z Akwinu (1225-1274) - twórca pierwszych koncepcji społeczno - ekonomicznych. Pochodził z hrabiowskiej rodziny. Mistrzem Tomasza był Albert Wielki (1205-1280), wybitny teolog, który zajmował się także zagadnieniami gospodarczymi. Akwińczyk wykładał na uniwersytetach w Neapolu, Paryżu i Rzymie. Najwybitniejsze dzieła: Suma przeciw poganom, Suma teologiczna. W roku 1323 ogłoszono go świętym. Stworzył system teologiczno -filozoficzny, który uznawany jest za twórczą syntezę arystotelizmu i patrystyki. Tomasz z Akwinu podjął trud scalania myśli sakralnej i świeckiej, wykazania zgodności objawienia i doświadczenia, wiary i rozumu. Nastąpił…
… wypowiedzi Arystotelesa.
Pojawił się problem wagi danego kruszcu (złota, srebra) w monecie - nominalizm, metalizm.
Przełom w średniowiecznej teorii pieniądza
Mikołaj z Oresme 1320-1382 napisał rozprawę - Traktat o powstaniu , istocie, prawie i zmianach monet.
- użyteczność monety, jako środka wymiany powinna być podstawą polityki pieniężnej
moneta musi spełniać określone wymagania musi być poręczna i lekka…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz