Korzyści specjalizacji- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Korzyści specjalizacji- opracowanie - strona 1 Korzyści specjalizacji- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Korzyści specjalizacji
W USA Henry Carey wysunął wątpliwości co do korzyści specjalizacji.
Kiedy w 1776r. Smith wydał “Bogactwo narodów”, w tym samym czasie brytyjskie kolonie w USA zbuntowały się twierdząc, że nie potrzebują opieki Korony Brytyjskiej. Do tej pory USA płaciły Anglii podatki, musiał kupować brytyjskie artykuły, transport odbywał się na statkach angielskich, bawełna amerykańska była transportowana do Wielkiej Brytanii, tam przerabiana na tkaniny i przywożona z powrotem do USA. 04.07.1776r. USA proklamowały Deklarację Niepodległości. Anglia przystąpiła do pacyfikacji kolonii, lecz poniosła klęskę i uznała ich niepodległość. W 1812r. Anglia ponownie przystąpiła do wojny, ale wojna zakończona w 1814r. nie została rozstrzygnięta.
Na początku XIXw. USA były krajem rolniczym. Istniał tam rynek pszenicy i bawełny oparty na pracy niewolniczej. W czasie wojny wprowadzono embargo na towary angielskie, co spowodowało początki rozwoju przemysłu na północy. Południe w dalszym ciągu pozostawało rolnicze. Carey odrzucił teorię wolnego handlu międzynarodowego i wystąpił z krytyką angielskiej teorii renty, a pw wolny handel międzynarodowy. Doszedł do wniosku, że wolny handel jest dobry dla Anglii posiadającej lepsze i tańsze towary, a nie dla USA, które potrzebują ceł protekcyjnych, chroniących nowo powstały przemysł.
Podobna sytuacja miała miejsce w Niemczech. W XIXw. Europa Środkowa i Wschodnia była terenem rolniczym i zacofanym. Rozwojowi przemysłu i handlu w Niemczech przeszkadzało rozbicie na wewnętrzne. W tym czasie Niemcy były podzielone na liczne księstwa, istniały między nimi granice celne i był brak jednolitego terytorium gospodarczego.
W okresie Wojen Napoleońskich Anglia straciła swoje rynki zbytu w koloniach, więc swoją produkcję skierowała na Niemcy rujnując w ten sposób całą niemiecką produkcję manufakturową. Aby chronić własny rynek przed konkurencją angielską w Niemczech pojawiła się koncepcja związku celnego, co było równoznaczne z odrzuceniem przez ekonomistów niemieckich angielskiej myśli ekonomicznej (wolność jednostki i brak interesu narodowego). W Niemczech za podstawę filozofii uważano nie jednostkę, ale całe społeczeństwo. Po przegranej wojnie z Napoleonem w Niemczech zaczęła rozwijać się koncepcja narodowa, czyli koncepcja jedności społecznej. W jej myśl uważano, że interesy prywatnych jednostek muszą być podporządkowane interesom narodowym. Niemcy uważali, że kraj zacofany nie może rozwijać się dzięki konkurencji w wolnym handlu i dlatego państwo musi chronić rozwijający się przemysł wewnętrzny przed nierówną konkurencją z lepiej rozwiniętymi krajami. Tak więc klasyczna teoria angielska została uznana za zbyt liberalną i nie ma zastosowania w warunkach niemieckich.
Kwestię narodową podniósł A. Miller - twórca niemieckiego romantyzmu ekonomicznego. Później stworzona została niemiecka szkoła historyczna, według której prawa ekonomiczne nie obowiązują w każdych warunkach, ale zależą od uwarunkowań historycznych danego kraju. W latach 20-tych XIXw. Działali ekonomiści: Hildebran, Knies, Roscher.


(…)

…, który zaprosił go do USA. Obawiając się jednak aresztowania przez władze wrócił do Baden.
W Niemczech powstał związek celny i niemiecki przemysł zaczął się szybko rozwijać. W 1841r. List opublikował ”Narodowy system ekonomii politycznej”, w którym założył, że naród jest najwyższą wartością społeczną.
Stadia rozwojowe społeczeństwa ludzkiego:
okres dzikości okres pasterstwa okres rolnictwa okres rolniczo-przemysłowy okres rolniczo-przemysłowo-handlowy jeżeli kraje są na różnych etapach rozwoju, to ich potrzeby ekonomiczne są różne. Ważne są siły wytwórcze społeczeństwa, czyli suma materialnych środków zaspokajania potrzeb. Kluczem jest tu trwałe zabezpieczenie sił wytwórczych, a więc istnieje potrzeba zapewnienia rozwoju czynników gospodarczych. Siły wytwórcze to ustrój, innowacyjność i prężność…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz