Historia filozofii - strona 8

Plotyn - Enneady

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Historia filozofii
Pobrań: 231
Wyświetleń: 4851

Bez dostrzeżenia tego faktu nie da się pojąć oryginalności jego filozofii. Według Arystotelesa, ostateczną zasadą rzeczywistości była istota i umysł Nieruchomego Poruszyciela. Według Plotyna, zasadą jest coś jeszcze bardziej pierwotnego - Jedno, które jest poza bytem i istotą, ponad umysłem, które ...

Wykłady z historii filozofiii

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Danuta Kreft
 • Historia filozofii
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2562

Liczba stron notatki wynosi cztery. Dokładna tematyka notatki jest następująca: teoria idei u Platona, teoria poznania Platona i Arystotelesa, Teoria bytu Arystotelesa, etyka i polityka Arystotelesa, podstawy empiryzmu J.Locke'a, skrajny sensualizm...

Geneza i natura problematyki moralnej - HISTORIA FILOZOFII STAROŻYTNEJ...

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Historia filozofii
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1246

1 strona notatek z historii filozofii dotycząca genezy i natury problematyki moralnej. Geneza i natura problematyki moralnej Filozofia powstała jako próba racjonalnego wytłumaczenia kosmosu, próba znalezienia „zasady”. Trzymała się tego spojrzenia do połowy V wieku przed Chrystusem i w ten spos...

Mediostoicyzm - Panaitios

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Historia filozofii
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1512

Zagadnienia które notatka porusza to: fizyka, psychologia, etyka i polityka. Mediostoicyzm Mediostoicyzm Panaitiosa Panaitios urodził się na Rodos około 185 roku przed Chrystusem. Słuchał wykładów Kratesa. Przeniósł się do Aten, gdzie słuchał wykładów Diogenesa z Seleucji, który wówczas kierow...

Arystoteles - życie i dzieła

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Historia filozofii
Pobrań: 35
Wyświetleń: 3073

1 strona notatki na temat Arystotelesa, jego życia i dzieł. Arystoteles Arystoteles urodził się w 384 lub 383 roku przed naszą erą w skolonizowanej przez Jończyków Stagirze. Nikomach, ojciec Arystotelesa, był medykiem w służbie króla macedońskiego, Amyntasa, ojca Filipa. W wieku osiemnastu lat A...

Historia filozofii - filozofia średniowieczna

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Olga Dryla
 • Historia filozofii
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1708

FILOZOFIA ŚREDNIOWIECZNA - filozofia średniowieczna = chrześcijańska - rozwój jeszcze w czasach starożytnych i współwystępowanie z filozofią grecką (II, III w. n.e.) - zupełne novum! Nowy nurt filozofii - II / III do VI w. - ksz...

Historia filozofii - filozofia nowożytna

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Olga Dryla
 • Historia filozofii
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2576

FILOZOFIA NOWOŻYTNA - XVII, XVIII w. - końcówka XVI - pocz. XIX - Bacon - filozof okresu przejściowego, renesansowego - renesansowy rozwój nauki, filozofia- nauka o człowieku budowana w sposób ścisły, analityczny - ostatni przedstawiciel filozofii nowożytnej ) Immanuel Kant ( 1) okres przedkrytyc...

Historia filozofii - filozofia XIX i XX w

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Olga Dryla
 • Historia filozofii
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1316

FILOZOFIA XIX I XX-WIECZNA -różnorodność nurtów i myśli - UTYLITARYZM - typ postrzegania świata - ojciec utylitaryzmu  Jeremy Bentham (stworzył pojęcie!!!) - J.S. Mill - utylitaryzm = użyteczność 1) JEREMY BENTHAM (1748-1832) - społecz...