Historia filozofii - strona 7

Arystoteles - filozofia

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Kliknij, jeśli wykładowcy nie ma na liście
 • Historia filozofii
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Filozofia Arystotelesa. I. Podział nauki: a) teoretyczne: · metafizyka – zajmuje się rzeczywistością nieobserwowalną, ponadzmysłową i najogólniejszymi własnościami wszystkich rzeczy; · fizyka. b) praktyczne: · etyka · polityka · ekonomia · medycyna. c) wiedza wytwórcza * Logika nie była uzna...

Istota realizmu filozoficznego- na przykładzie Arystotelesa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii
Pobrań: 42
Wyświetleń: 707

Na przykładzie poglądów Arystotelesa wyjaśnij istotę realizmu filozoficznego. Wyjaśnij znaczenie terminu transcendencja. Wskaż na odpowiednie przykłady. (zrobione w pytaniu 8) Realizm filozoficzny u Arystotelesa Arystoteles twierdził, że wyjaśnienia własności rzeczy można szukać na cztery sposoby...

Na czym polegało znaczenie filozoficznego sporu o uniwersalia- opracow...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii
Pobrań: 217
Wyświetleń: 847

Na czym polegało znaczenie filozoficznego sporu o uniwersalia? Czym zajmuje się ontologia (zrobione w pytaniu 4)? Przyczyną tzw. sporu o uniwersalia stał się pogląd Platona zakładający, że tylko świat idei stanowi prawdziwą rzeczywistość. Idee platońskie to pojęcia abstrakcyjne, niedostępne spostrz...

Podstawowe założenia filozofii Arystotelesa- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1659

Przedstaw podstawowe założenia filozofii Arystotelesa. Przedstaw podstawowe różnice między racjonalizmem a empiryzmem. Racjonalizm uznaje prymat refleksji i rozumu nad doświadczeniem, a więc przeciwstawia się empiryzmowi. W swych różnych postaciach racjonalizm albo całkowicie z doświadczenia rezyg...

Główne założenia filozofii Johna Locke'a- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2975

Wyjaśnij główne założenia filozofii Johna Locke'a. (zrobione w pytaniu 6) Porównaj dwa terminy filozoficzne - spirytualizm - materializm. Wskaż na przedstawicieli obydwu kierunków w filozofii nowożytnej. Spirytualizm vs. Materializm Kryterium Spirytualizm Materializm Spojrzenie na byt Tylko s...

Znaczenie platonizmu dla kultury Antyku- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii
Pobrań: 21
Wyświetleń: 518

Wyjaśnij znaczenie platonizmu dla kultury Antyku. Wyjaśnij znaczenie pojęcia eksperyment. Wskaż na reprezentantów filozofii empirycznej, dla których eksperyment odgrywał istotne znaczenie w rozwoju nauki. Platonizm dla kultury Antyku Uważał on świat realny, rzeczywisty w jakim żyjemy za niedoskona...

Założenia filozofii pozytywistycznej Augusta Comte- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2450

Założenia filozofii pozytywistycznej Augusta Comte'a (+POZYTYWIZM). Czym zajmuje się etyka. Wskaż główne poglądy etyczne filozofów starożytnych. August Comte (1789 -1857), twórca filozofii pozytywistycznej, studiował na politechnice, nie ukończył szkoły humanistycznej, autor Kurs filozofii pozytywn...