Historia filozofii - strona 6

Wittgenstein - filozofia i składnia

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 28
Wyświetleń: 420

Filozofia i składnia 3.32 Znak jest tym, co z symbolu jest zmysłowo postrzegalne. 3.321 Znak (graficzny lub dźwiękowy itd.) może być więc wspólny dwu różnym symbolom - oznaczają one wtedy w różny sposób. 3.322 Nie może nigdy wskazywać wspólnej cechy dwu przedmiotów to, iż oznaczamy je tym samym zna...

Wittgenstein - filozofia jako terapia

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 7
Wyświetleń: 343

Filozofia jako terapia 109. Słuszne było to, że nasze rozważania nie powinny być rozważaniami naukowymi. Doświadczenie, 'że wbrew naszym oczekiwaniom to a to da się pomyśleć' - cokolwiek to może znaczyć - nie mogło nas interesować. (...) Nie wolno nam też formułować żadnych teorii. W naszych rozważ...

Wybrane zagadnienia z filozofii

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1141

Narodziny filozofii greckiej Filozofia starożytna Europy była filozofią grecką. Żaden inny naród w tym okresie nie wytworzył filozofii, ani jej nie współuczestniczył. Tylko Rzymianie pod koniec starożytnej epoki pielęgnowali filozofie wydaną przez Greków, nic jednak istotnego nie dodając. Właściwe...

Wypracowanie z filozofii: cybernetyka a etyka

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 35
Wyświetleń: 476

Dominik Nawrat Wrocław 20.04.99 Nr Indeksu 88355 II rok EiT Wydz. Elektroniki Cybernetyka, a etyka. (Wypracowanie na przedmiot Wprowadzenie do Filozofii ) Poprawiono i wydrukowano Pszów 12.05.99 Cybernetyka jest nauką o systemach sterowani...

Koncepcja państwa Platona

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 245
Wyświetleń: 735

PLATONA KONCEPCJA PAŃSTWA „Zrozumiałem, że wszystkie państwa są niewłaściwie rządzone. Doszedłem do wniosku, że ich konstytucje, jeśli nie zastosuje się wobec nich jakichś wyjątkowych zabiegów leczniczych i jeśli los nie przyjdzie z pomocą, pozostaną w beznadziejnym stanie. Zmuszony zostałem tedy od...

MYŚL EKONOMICZNA STAROŻYTNEGO RZYMU

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 77
Wyświetleń: 784

MYŚL EKONOMICZNA STAROŻYTNEGO RZYMU Cywilizacja i kultura rzymska ukształtowała późniejsze koncepcje ekonomiczne Europy ( II w. p.n.e. - I w. n.e.). Podobnie jak w antycznej Grecji układ społeczno - ekonomiczny Rzymu rozwijał się w ramach niewolnictwa. Zwycięskie wojny umocniło miasto - państwo, kt...

MYŚL EKONOMICZNA STAROŻYTNEJ GRECJI

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 168
Wyświetleń: 735

MYŚL EKONOMICZNA STAROŻYTNEJ GRECJI Rozwój myśli ekonomicznej jest odbiciem problemów gospodarczych, które stawały przed społeczeństwami ludzkimi na różnych szczeblach rozwoju. Historia myśli ekonomicznej jest więc sumą wiadomo...

ŚREDNIOWIECZNA MYŚL EKONOMICZNA

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 35
Wyświetleń: 469

ŚREDNIOWIECZNA MYŚL EKONOMICZNA Nowy układ społeczno - gospodarczy, jakim był feudalizm powstał po upadku Rzymu, gdzie migracja ludów (niewolników, poddanych, kolonów, żołnierzy) powodowała tworzenie się nowych państw. Punkt ciężkości Europy przeniósł się z obszarów śródziemnomorskich do środkowoeu...

Filozofia nowożytna i jej specyfika

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Stefan Zawieja
 • Historia filozofii
Pobrań: 63
Wyświetleń: 805

Filozofia nowożytna i jej specyfika . Przełom dokonany przez Kartezjusza Filozofią nowożytną dzielimy na następujące podokresy: XV-XVI w. Odrodzenie, XVII w. okres wielkich systemów (Kartezjusza, B. Spinozy i G.W. Leibniza), XVIII w. Oświecenie, do r. 1830 okres wielkich systemów idealistycznych, p...

Filozofia współczesna - główne kierunki

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Stefan Zawieja
 • Historia filozofii
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1526

Filozofia współczesna i jej główne kierunki Po Kancie nastaje epoka systemów idealistycznych (J.G. Fichte, F.W. Schelling i G.W. Hegel), epoka poheglowska (naturalizm L. Feuerbacha, materializm dialektyczny K. Marksa i F. Engelsa), „egzystencjalistyczna” filozofia S. Kierkegaarda, rozmaite postacie...