Wypracowanie z filozofii: cybernetyka a etyka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 483
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wypracowanie z filozofii: cybernetyka a etyka - strona 1 Wypracowanie z filozofii: cybernetyka a etyka - strona 2 Wypracowanie z filozofii: cybernetyka a etyka - strona 3

Fragment notatki:

Dominik Nawrat Wrocław 20.04.99 Nr Indeksu 88355
II rok EiT
Wydz. Elektroniki Cybernetyka, a etyka.
(Wypracowanie na przedmiot Wprowadzenie do Filozofii )
Poprawiono i wydrukowano Pszów 12.05.99
Cybernetyka jest nauką o systemach sterowania realizowanych w żywej przyrodzie, organizmach żywych, społeczeństwie, technice, a także zajmująca się przekazywaniem, przekształcaniem i gromadzeniem informacji.
Jeśli weźmiemy pod uwagę, że zakres jej obejmuje zarówno proste „nieożywione” maszyny jak i tak skomplikowane „układy” jak człowiek, społeczeństwo i że przy jej pomocy możemy także analizować problemy w skali całego globu - to rodzi się problem natury filozoficznej : relacja między etyką, a cybernetyką. O ile w odniesieniu do człowieka i społeczeństwa etyka posiada istotne zamocowanie to w stosunku do układów mechanicznych i informatycznych, szczególnie w stosunku do sieci neuronowych, rodzi się wiele pytań natury filozoficznej. Np. Relacja człowieka o określonym poziomie etycznym, a układy cybernetyczne. Czy można w takim ujęciu rozpatrywać ten problem ?
Dla systemów etycznych i cybernetycznych jako podstawę analizy należy przyjąć analizę logiczną. Oprócz logiki klasycznej formalnej istnieje także pojęcie logiki matematycznej. Posługując się tymi systemami mamy możliwość oddziaływania ma systemy informatyczne, dając im w pewnym stopniu własne indywidualne cechy powiązane w jakiś sposób ze sobą, a także cechy etyczne jakie my sami wyznajemy i prezentujemy. Nadużywanie nauki, posługiwanie się nieetycznymi systemami informatycznymi stwarza zagrożenia dla całej cywilizacji podobne jak sofizmaty w starożytności dla kultury helleńskiej.
Zjawiska społeczne, mimo że pozornie trudne do opisania w postaci wzorów matematycznych, posiadają cechy zjawisk o charakterze logicznym przyczyna-skutek. Czasy starożytne z problemami jakie dotykały życia społecznego można porównać z sytuacją obecną w naszym kraju, a także z sytuacją panującą w całej europejskiej cywilizacji. Łukasiewicz opisując czasy starożytnej Grecji ocenia sytuację w tym kraju pod względem etycznym „W tę ciężką chwilę polityczną [...] wnosili sofiści pierwiastki rozprzężenia intelektualnego i moralnego Była to stokroć gorsza klęska niż rządy macedońskie; podkopywała podstawy już nie tylko bytu społecznego, ale i indywidualnego, niweczyła zasady rozumu. ”

(…)

… służącej społeczeństwu (i nie tylko) zasadom etycznym. Sofizmaty to właśnie odpowiednik wirusów komputerowych. Nie chodzi tu bynajmniej o te typowe wirusy, które podobnie jak „piractwo” powodują „jedynie” straty materialne (dane komputerowe itp.) , a głównie o wirusy informacyjne, które podobnie jak sofizmaty „rodzą zamęt w umysłach”. Tu właśnie widać związek pozornie nie związanych z sobą dziedzin jakimi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz