Antypsychologizm Gottloba Fregego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Antypsychologizm Gottloba Fregego - strona 1 Antypsychologizm Gottloba Fregego - strona 2 Antypsychologizm Gottloba Fregego - strona 3

Fragment notatki:

- Czy dlatego nazywamy coś słusznym i dobrym, że tak właśnie postępujemy? Czy badając to, w jaki sposób ludzie się na co dzień zachowują, możemy odpowiedzieć na pytanie, jak powinni się zachowywać. Psychologismus-Streit w Niemczech w XIXwieku: - Antypsychologizm Gottloba Fregego: - Grundlagen der Arithmetik; Grundgesetze der Arithmetik. 1. Matematyka jest dyscypliną precyzyjną, natomiast psychologia taką dyscypliną nie jest; dlatego psychologia nie może być podstawą matematyki 2. Odróżnienie: psychologiczne idee [przedstawienia Vorstellungen ] nie mogą być utożsamione z przedmiotami; 3. Przedmioty naszych myśli mogą być albo rzeczywiste [np. obiekty w świecie fizycznym], albo idealne [np. liczby]; 4. Jeśli przedmiot nie jest rzeczywisty, to nie musi to oznaczać, że jest przedmiotem mentalnym [posiadającym byt jedynie psychologiczny]. Argument Jana Łukasiewicza: - Odczyt na forum Polskiego Towarzystwa Filozoficznego we Lwowie [1904]: i. Prawa psychologiczne są sądami prawdopodobnymi, natomiast prawa logiki są sądami pewnymi; ii. Sądy prawdopodobne nie mogą być racją sądów pewnych; Ergo , prawa psychologiczne nie mogą być racją praw logicznych. Dygresja: argumenty Kanta: - Oddzielenie sfery powinności i bytu: oddzielenie preskrypcji [etyki normatywnej] od deskrypcji [etyki opisowej]. Jasche-Logik [1800]; i. Psychologia i obserwacja dostarcza przygodnych praw naszego myślenia; ii. W logice mamy do czynienia z prawami koniecznymi, a nie przygodnymi. Ergo , logiki nie można wywieść z psychologii. Frege: Grundgesetze der Arithmetik : - Semestr I Strona 3 Ur. 1848, zm. 1925r. Psychologia jest nauką empiryczną, zatem nigdy nie będzie miała tak absolutnego charakteru jak matematyka. Ur. 1878, zm. 1956r Ur. 1724, zm. 1804r Ergo , logiki nie można wywieść z psychologii. Frege: Grundgesetze der Arithmetik : - Argument I: ○ Pojęcie prawa jest dwuznaczne: może mieć charakter opisowy [np. prawa fizyki] lub normatywny [np. prawa moralne].Wszelkie prawo opisowe może zostać przeformułowane do postaci preskryptywnej, która nakazuje myśleć w oparciu o ustalenie opisowe.- posiadając pewne prawo przyrodnicze, oparte na danych empirycznych przełożyć je można na praktykę [ Peirce ].Odnotowanie tej dwoistości pozwala na odróżnienie psychologicznych praw myślenia od preskrypcji [normatywnych praw myślenia].

(…)

… innym jest norma mówiąca nam, na czym polega poprawne myślenie;

Zachodzi zatem różnica między stanem faktycznym i ideałem, faktem i wartością, opisem i normą;

Z faktu, że myślimy w określony sposób, nie wynika jeszcze powinność, byśmy w ten sposób mieli myśleć, chcąc dotrzeć do prawdy.

Dygresja: gilotyna Hume'a:
-
Traktat o naturze ludzkiej.
Zdania skonstruowane przy użyciu wyrażenia jestlub nie jest(A) opisują inne relacje aniżeli zdania zawierające wyrażenia powinienlub nie powinien (B).

W jaki sposób można wydedukować zdania w rodzaju (B) ze zdań w rodzaju (A)?

George E. Moore-Zasady etyki [1903r]: błąd naturalistyczny[naturalistic fallacy].-> Polemika: Błąd błędu naturalistycznego.

Antypsychologizm Edmunda Husserla:
-
Philosophie der Arithmetik
Zdania prawdopodobne nie mogą uzasadniać zdań…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz