Historia filozofii - strona 5

Pascal Blaise

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1015

Pascal Blaise Pascal Blaise (1623-1662), francuski filozof, matematyk, fizyk i publicysta, syn poborcy podatków, uważany powszechnie za następcę Kartezjusza (R. Descartes). Na jego poglądy wpłynął jansenizm, prąd dążący do odnowienia Kościoła katolickiego w oparciu o naukę św. Augustyna, z której w...

Platon - idealne wzory i organizacja świata

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 42
Wyświetleń: 518

Platon -- idealne wzory i organizacja świata Według mojego zdania, należy wyróżnić następujące problemy: czym jest to, co zawsze trwa i nie zna urodzin; czym jest to, co się zawsze rodzi i nigdy nie istnieje. Pierwszą rzecz może pojąć tylko intelekt za pomocą rozumowania, bo istnieje zawsze jako ta...

Rene Descartes, Wątpienie - Bóg - Materia

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 28
Wyświetleń: 448

Rene Descartes Cogito ergo sum. Wątpienie - Bóg- Materia Rene Descartes, Zasady filozofii. Tłum. I. Dąmbska. Warszawa 1960.   Ponieważ przyszliśmy na świat jako dzieci i ponieważ wpierw, zanim w pełni zaczęliśmy się posługiwać naszym r...

Sąd o człowieku - wydany w starożytności

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 7
Wyświetleń: 294

Temat: “Sąd o człowieku - wydany w starożytności.” Rzeczą niemożliwą jest określenie dokładnej daty, od kiedy człowieka (homo sapiens) zaczęła interesować jego rola na Ziemi, sens i konsekwencje jego egzystencji. Możemy wysunąć tutaj pewną hipotezę, mianowicie: na pewno nie był to proces natychmias...

Wybrane zagadnienia z antropologii kulturowej

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 56
Wyświetleń: 693

Wybrane zagadnienia z antropologii kulturowej: czas cykliczny i linearny, mityczny i historyczny, święty i świecki; przestrzeń świat i przestrzeń święta, „nasz świat” i „zaświat”, kosmos i chaos, osiedlenie i nomadyzm,

Seneka - myśli

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 77
Wyświetleń: 588

Seneka - myśli Seneka, człowiek który w niesamowicie zwięzły i jasny sposób potrafił formułować swoje myśl. Każde jego zdanie może być aforyzmem, każda myśl - złotą. Stawał w obronie wartości mędrca: spokojnego, rozważnego człowieka. Człowieka, który dzięki swojej cnocie mógł być nazywany człowieki...

Teoria bytu

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 70
Wyświetleń: 770

Teoria bytu Teorię bytu nazywamy ontologią. Jest to nauka o "pierwszych  zasadach i ostatecznych przyczynach" bytu. W takim ujęciu nauka o  bycie jako takim, której zadaniem jest dociekanie natury wszystkiego,  cokolwiek istnieje, czyli "tego, co jest", zarówno w sferze realnej ...

Filozofia - przegląd teorii

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

TEORIA FREUDA - przeszła prze 3 fazy. Pod wpływem francuskich psychiatrów - była teorią lekarską. W ciągu kilkunastu lat F rozwijał swą teorię i doszedł do wniosku że procesy nieświadome występują także w psychice moralnej. Po 1915 rozszerzył swą doktrynę dając jej podłoże metafizyczne. Ujawnił nieś...

Thomas Hobbes, Naturalny stan człowieka i umowa społeczna

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 42
Wyświetleń: 525

Thomas Hobbes, Naturalny stan człowieka i umowa społeczna Thomas Hobbes, Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego. Tłum. Cz. Znamierowski. Warszawa...

Witkiewicz - samobójstwo filozofii

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 7
Wyświetleń: 329

Samobójstwo filozofii Zaznaczyliśmy już we Wstępie pogląd nasz na powstawanie uczuć religijnych. Bezpośrednio dana jedność każdego Istnienia Poszczególnego dla niego samego jest powodem występowania uczucia, które nazwaliśmy metafizycznym niepokojem albo uczuciem metafizycznym. Dalszymi intelektual...