Filozofia - przegląd teorii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Filozofia - przegląd teorii - strona 1 Filozofia - przegląd teorii - strona 2

Fragment notatki:

TEORIA FREUDA - przeszła prze 3 fazy. Pod wpływem francuskich psychiatrów - była teorią lekarską. W ciągu kilkunastu lat F rozwijał swą teorię i doszedł do wniosku że procesy nieświadome występują także w psychice moralnej. Po 1915 rozszerzył swą doktrynę dając jej podłoże metafizyczne. Ujawnił nieświadome czynniki życia psychicznego. To zrzeszenie było śmiałe i zrywało z podstawowym. Z przekonaniami psychologii XIX w dla której świadomość jest istotną cechą psychiki, a myśl o psychice nieświadomej jest sprzeczna. Pewne wyobrażenie zespalają się ze sobą i utrwalają w psychice. Człowiek pozbawi się kompleksu gdy go wyrzuci z siebie. W snach występuje to symbolicznie. F uznawał marzenia senne za procesy psychiczne równe z innymi, mające swą celowość i stanowiące w całości życia psychologicznego. Kompleksy wyładowują się w marzeniach na jawie, a także w błędach życia codziennego. F stwierdził że wyobrażenia nieświadome kierują psychiką. Psychika nieświadoma nie tylko istnieje w człowieku ale działa nieustannie w życiu. Działa ale na nią nie można działać, ponieważ jest nieuświadomiona, nie można jej zniszczyć i w tym leży jej potęga. Musimy przyjąć istnienie psychiki nieświadomej, choć wiemy tylko tyle o niej ile się z niej przedostanie do psychiki świadomej. W wieku XX utworzyło się wiele nowych szkół psychologicznych, a najważniejsze i najbardziej rozpowszechnione to :funkcjonalizm, psychologia postaci, behawioryzm, psychoanaliza. Myślą centralną psychoanalizy F było że psychika nie jest identyczna ze świadomością że istnieje także życie psychicznie nieświadome F.NIETZSCHE: Pogldy:1)relatywistyczna teoria poznania - był przekonany, że wszystkie czynności i wytwory ludzi uwarunkowane są potrzebami życiowymi. Sądził, że umysł nasz nie tylko nie ujmuje wiernie rzeczywistości ale ją fałszuje. Nasza prawda jest utrwalona, uporządkowana . Jest dla nas prawdą ale w rzeczywistości jest fałszem. 2) relatywistyczna teoria wartości - każdy ma taką moralność, jaką ma naturę. Silni cenią dostojność, godność osobistą, stanowczość, sprawność, pewność działania. Słabi muszą cenić litość, miękkość serca, altruizm. 3) Krytyka moralności współczesnej, moralność opiera się na: równości, wolności, założenia wartości moralnych, 4) Przedstawienie wszystkich wartości 5) Postawa Apollińska i Dionizyjska. Podstawowym przekonaniem N było, że życie cielesne, fakt biologiczny jest osnową ludzkiej egzystencji, a życie duchowe tylko jego odroślą. Z przekonania tego wypłynął jego naturalizm i relatywizm epistemologiczny i etyczny oraz koncepcja nowej moralności, przewartościowaniu wszystkich wartości, wyjście poza dobro i zło. Filozofia buntu przeciw zastanym wartościom, przeciw przeciętności i słabości człowieka PASCAL Stawiał wiedzy te same wymagania co Kartezjusz i inni racjonaliści, uważał geometrię za wzór wiedzy. Przekonał się jednak że te wymagania są zbyt wygórowanie. Geometrii nie da się stosować przy poznawaniu nieskończoności, jaka nas otacza, nie rozwiązuje zagadnień etycznych i religijnych. Bezradność racjonalnej metody przeżył jako wewnętrzną tragedię. Z racjonalizmu wyrósł jego sceptycyzm. Przyznawał że znamy fakty ale ich nie rozumiemy. Znalazł wyjście ze zwątpień, nie tak jak Kartezjusz przez rozum, lecz przez serce i wiarę. Serce to właściwa człowiekowi zdolność poznawania rzeczy nadprzyrodzonych. Istnieje porządek serca inny od porządku rozumu. Pascal początkowo wzorował się na poglądach Kartezjusza. Później jednak zaczął wyciągać inne wnioski i zajmował odmienne stanowisko.

(…)

…, iż nauce jest potrzebna metoda, która wykrywa proste składniki myśli. Zastosował tę metodę w geometrii i zbudował geometrię analityczną. Chciał aby pod względem ścisłości i pewności wszystkie nauki stały się podobne do matematyki. Metoda jego przeznaczona była do szczegółowych badań naukowych, ale i zagadnienia metafizyki rozwiązywał analogicznie. Chodziło mu o znalezienie twierdzenia bezwzględnie pewnego…
… społeczeństwo są złe a ideałem czł jest „ szlachetny dzikus”. Wiele twierdzeń przypisujących mu te idee trzeba uznać za niesłuszne lub b przesadne. R mówił że społeczeństwo jest dla czł czymś niezbędnym, postulował równość społeczną i szacunek dla wspólnego dobra. Zarzuca się R że był skrajnym neurotykiem, antyfeministą i szalonym myślicielem, którego idee nie miały żadnego związku z praktyką. Krytyka…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz