Historia filozofii - filozofia nowożytna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2576
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia filozofii - filozofia nowożytna - strona 1 Historia filozofii - filozofia nowożytna - strona 2 Historia filozofii - filozofia nowożytna - strona 3

Fragment notatki:


FILOZOFIA NOWOŻYTNA - XVII, XVIII w. - końcówka XVI - pocz. XIX - Bacon - filozof okresu przejściowego, renesansowego - renesansowy rozwój nauki, filozofia- nauka o człowieku budowana w sposób ścisły, analityczny - ostatni przedstawiciel filozofii nowożytnej ) Immanuel Kant ( 1) okres przedkrytyczny, 2) okres krytyczny, podkrytyczny) - rewolucja w świecie intelektualnym, Krytyka czystego rozumu - filozofia nowożytna zakotwiczona w naukach ścisłych, przyrodniczych, wyemancypowała z teologii, języki ojczyste, narodowe - główny punkt - człowiek, psychologia człowieka, emocje człowieka, nauka o człowieku osadzona w nauce o świecie - matematyczny porządek utożsamiany z naukowym - pewien ciąg powiązanych ze sobą logicznych twierdzeń: 1) matematyczny porządek wywodzenia 2) empiryczny, doświadczalny aspekt nauki - dwa główne nurty: 1) empiryzm brytyjski - empiryzm genetyczny (człowiek jako tabula rasa) - Lock, Hume, Berkeley, Hobbes -brak idei wrodzonych, wiedza zdobywana wyłącznie empirycznie, metoda matematyczna gwarantuje prawdziwe rezultaty, ale tylko w dziedzinach, które nie wnoszą niczego nowego do naszej wiedzy - wiedza empiryczna wzbogaca informacje o świecie, ale nie jest 100% prawdziwa, trzeba się oprzeć na doświadczeniu, ale nie będzie to miało klauzuli 100% pewności - jak chcemy mieć 100 % pewności to musimy metodą matematyczną, ale nie dowiemy się niczego nowego o świecie 2) racjonalizm kontynentalny (genetyczny ) - Kartezjusz, Leibniz, Spinoza - wrodzone idee, pojęcia ; ludzie mają pewne wrodzone idee, pojęcia, trzeba je odkryć - przesłanki, dowód, wnioski, budowanie wiedzy filozoficznej, o człowieku = wiedza pewna, prawdziwa, niepodważalna - doświadczenie jako impuls pozwalający wydobyć idee
1) KARTEZJUSZ (1596 - 1650)
- Rozprawa o metodzie - Medytacje o pierwszej filozofii - Cogito ergo sum - nurt racjonalistyczny , celem zbudowanie systemu wiedzy pewnej, założenia: 1) nie można się opierać na autorytetach 2) posługiwanie się własną racjonalnością 3) opieranie się nie na twierdzeniach tylko prawdopodobnych, ale na 100% pewnych - zburzenie gmachu wiedzy zastanej, budowa od podstaw - podstawą wszelkiej wiedzy metafizyka, potem przyroda, ukoronowaniem etyka - chciał zbudować 100% pewną wiedzę o człowieku, 100% pewny system wiedzy, jeden spójny system, teoria wszystkiego - matematyczna metoda budowy wiedzy, organiczny system logicznie powiązanych twierdzeń - metoda = prawidła dotyczące naturalnych operacji rozumu !!! - naturalne operacje rozumu/ umysłu: 1) intuicja 2) dedukcja - metoda = sposób używania operacji - jasne i wyraźne ujęcie pewnych praw; jeśli się coś jasno ujmuje to nie sposób w to wątpić - dedukcja  wyciąganie wniosków - intuicja  ujmuje w sposób jasny i wyraźny, intuicyjne ujęcie pierwszych praw, wnioski z tego, co jasne i niepodwarzalne intuicja potwierdza każdy kolejny etap naszego rozumowania!!!


(…)

…, ale to nie przekreśla naszej wolności, nasze wszystkie decyzje decyzjami wolnymi
2) THOMAS HOBBES (1588 - 1679), Wyspy Brytyjskie, empirysta - Lewiatan - pod wpływem myśli Kartezjańskiej , nawet napisał jakiś komentarz - myśl przesiąknięta duchem biologizmu - wiedza - znaczenie czysto praktyczne, człowiek gromadzi wiedzę aby być silniejszym 1) gromadzenie i przypominanie sobie danych empirycznych = wiedza (zarówno…
… lepsze! Twardowski, człowiek z laską; cel, a przyjemność towarzysząca realizacji celów - przyjemność może stać się przedmiotem pragnienia, ale to będzie pragnienie wtórne, przyjemność elementem towarzyszącym realizacji właściwych celów
IMMANUEL KANT (1724 - 1804)
- etyka, która ma opisywać jak rzeczywistość moralna powinna wyglądać - imperatyw kategoryczny - moralność - coś autonomicznego - „ Niebo…
… moralnego - formą charakterystyczną dla prawa moralnego - powszechność - czy subiektywna maksyma postępowania da się upowszechnić 1) IMPERATYW KATEGORYCZNY (pierwsze sformułowanie)  POSTĘPUJ TYLKO ZGODNIE Z TAKĄ MAKSYMĄ, CO DO KTÓREJ MOŻESZ CHCIEĆ ABY STAŁA SIĘ ONA ELEMENTEM PRAWA POWSZECHNEGO!!! - nasza wola - niedoskonała - nie w pełni racjonalna, trzeba ją przymuszać by postępowała w sposób racjonalny…
… logiki - światem rządzi demon, u podstaw wątpienia hiperbolicznego  może światem kieruje złośliwy demiurg, możliwość zwątpienia we wszystko, znak zapytania przed wszystkim - zwątpić nie da się w COGITO ERGO SUM!!! - prawda prywatna, nie można sformułować zdania ogólnego (np. dla nas), zdanie tylko dla tego, kto aktualnie myśli, wyłącznie dla podmioty, który myśli - to dotyczy duszy, istnieje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz