Historia filozofii średniowiecza - strona 2

note /search

Dowód ontologiczny na istnienie Boga

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii średniowiecza
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1197

Dowód ontologiczny na istnienie Boga Dowody istnienia Boga miały ze wszystkich pomysłów Anzelma największe znaczenie; zawdzięcza im swą sławę filozofia. Dowód, którym posługiwał się w Monologion był taki: Jeśli istnieją rzeczy, które j...

Duns Szkot, przewaga woli nad intelektem

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii średniowiecza
Pobrań: 42
Wyświetleń: 679

DUNS SZKOT Ostatnia forma filozoficzna XII w. była wyrównaniem antagonizmu między głównymi obozami filozoficznymi: augustynizmem i tomizmem. Istota wyrównania polegała na tym, że tomizmowi zostały uczynione możliwie największe ustępstwa, ale zasadniczo pozostała postawa augustyńska. Inicjatywa wys...

Filozofia arabska i żydowska - Scholastyka

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii średniowiecza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 623

FILOZOFIA ŻYDOWSKA I ARABSKA Filozofia arabska Badania nad tą nią to przełom XIX i XX wieku. Wtedy podzielono scholastykę na arabską, żydowską i łacińską. Gdy w Grecji, po zamknięciu Akademii Platona, zabrakło warunków do uprawiania filozofii,...

Filozofia odrodzenia i reformacji

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii średniowiecza
Pobrań: 84
Wyświetleń: 847

FILOZOFIA ODRODZENIA I REFORMACJI Początek epoki odrodzenia zasadniczo pokrywa się z końcem średniowiecza - można więc przywoływać tu symboliczne daty upadku Konstantynopola, końca Wojny Stuletniej czy odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumb...

Filozofia polityczna renesansu - Nicolo Machiavelli

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii średniowiecza
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1568

Filozofia polityczna renesansu Chodzi głównie o określenie wartości, które realizuje państwo, o pokazanie sensu państwa. Jaki jest stosunek jednostka - państwo. Główny przedstawiciel Nicolo Machiavelli (1469 - 1527). Działał głównie ...

Filozofia scholastyczna w polsce

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii średniowiecza
Pobrań: 63
Wyświetleń: 490

FILOZOFIA SCHOLASTYCZNA W POLSCE Do wieku XIV Przed tym czasem Polska nie ma środowiska naukowego, uniwersyteckiego. Katedry, klasztory jednak gromadzą pierwsze księgozbiory. Duchowieństwo miało kontakty z ośrodkami uniwersyteckimi Bolonii, Francji, Rzymu. Biskupi i opaci byli ludźmi lepiej wykszta...

Giordano Bruno - życiorys

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii średniowiecza
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1722

Giordano Bruno (1548 - 1600). Wstąpił do zakonu dominikanów, mając 14 lat. Już w czasie studiów był oskarżony o sprzyjanie arianizmowi (uciekł z klasztoru i rozpoczął 16-letni okres tułaczki). Zakończył jako prof. Sorbony i tam rozpoczął polemikę...

Hugo od świętego Wiktora

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii średniowiecza
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

HUGON OD ŚW. WIKTORA W przeciwieństwie do Bernarda był zwolennikiem nauki racjonalnej. Doświadczenia zewnętrzne uważał za pewniejsze od wewnętrznych. Postawa mistyczna skłoniła go do rozważania własnej duszy: „o rzeczach Boskich nie jest możliwa wiedza zupełna”. Wiedza polega na ujmowaniu rzeczy ob...

Metafizyka, teologia, kosmologia, nauka o intelekcie, uniwersalia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii średniowiecza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735

Metafizyka Podstawowe złożeni bytu widzi w istocie i istnieniu. Istnienie potraktował jako przypadłość bytu. Istota sama z siebie możliwa jest uniezależniona od istnienia. Konieczne istnienie przysługuje Bogu, a innym bytom istnienie możliwe. ...

Mistycyzm w XII wieku

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii średniowiecza
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1022

MISTYCYZM W XII WIEKU Przeżycie mistyczne to chwila której człowiek doświadcza jedności z Bogiem, z „duszą świata”. W wielu religiach podkreśla się przepaść między Bogiem a stworzeniem, ta przepaść nie istnieje w chwili połączenia, czy zespoleni...