Historia filozofii średniowiecza

note /search

Filozofia a religia - Teoria intelektu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii średniowiecza
Pobrań: 42
Wyświetleń: 924

Filozofia a religia Awerroes broni racjonalnej myśli przed ingerencją ze strony wiary. Filozofia ma badać istotę rzeczy posługując się rozumem. Teologia bada istotne treści dotyczące wiary, religia przedstawia prawdy filozoficzne w sposób symboliczny. Zadania każda z tych dziedzin ma odmienne, nie ...

Mistycy arabscy - przedstawiciele

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii średniowiecza
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1330

Mistycy arabscy Algazel z Bagdadu (+) Współczesny św. Anzelmowi; autor dzieł: „Dążenia filozofów”, „Zniszczenie filozofów” . W filozofii widział błędy i dlatego zasługuje ona na potępienie. Mistyka, objawienie jest drogą poznania. Największymi błęd...

Spór o uniwersalia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii średniowiecza
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2023

SPÓR O UNIWERSALIA Uniwersalia - powszechniki - przedmioty ogólne. Dotyczył on słów, które odnoszą się do klas (czyli otwartych grup lub typów jednostek), własności (które są uniwersalne ze względu na to, że nieokreślona liczba różnych ...

Szkoła w Chartres

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii średniowiecza
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1127

SZKOŁA W CHARTRES W XII w., gdy Paryż kształcił teologów I dialektyków, to druga wielka, starodawna szkoła w Chartres gromadziła humanistów (trzech wielkich kanclerzy: Bernard z Chartres, Gilbert de la Pore'e i Teodoryk). W 990 r. kierow...

Złoty wiek scholastyki - XIII wiek

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii średniowiecza
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1372

ZŁOTY WIEK SCHOLASTYKI - XIII WIEK PRZYCZYNY ROZKWITU Rozkwit nastąpił w związku z dwoma faktami: powstawanie uniwersytetów organizacja pracy naukowej Powstały jako pierwszy uniwersytet w Paryżu (1200 r. ) stanowił główny ośrodek teologiczny...

Albert Wielki - poglądy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii średniowiecza
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1092

ALBERT WIELKI ur. w 1193, + 1280, Niemiec, od 1223 r. dominikanin. Nazywany Albertem z Kolonii (bo tam zmarł) lub Albertem z Lauingem w Szwabii (gdzie się urodził). Był bezpośrednim mistrzem św. Tomasza. Studiował w Padwie, Kolonii. W Padwie wstąpił do Dominikanów. W 1245 roku profesor teologii w P...

Aleksander z Hales - Bóg, Człowiek, Świat

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii średniowiecza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 833

ALEKSANDER Z HALES +1245, pierwszy uczony franciszkanin na katedrze teologii Uniwersytetu Paryskiego znający Arystotelesa (pierwszy w średniowieczu). W latach pięćdziesiątych zostały opublikowane notatki jego słuchaczy. Bóg O Bogu twie...

Arystotelizm renesansowy - definicja i przedstawiciele

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii średniowiecza
Pobrań: 175
Wyświetleń: 3276

Arystotelizm renesansowy Późne średniowiecze było pod wpływem Arystotelesa. Renesans, który odcinał się od średniowiecza, nie zawsze odcinał się od Arystotelesa. Na uniwersytetach pozostaje on częściowo, a także pozostaje arystotelizm renesan...

Bonawentura - epistemiologia i teologia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii średniowiecza
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1008

BONAWENTURA właściwie św. Jan Fidanza, pseudonim zawdzięcza św. Franciszkowi, ur. w 1221 r. w Toskanii, wstąpił do Braci Mniejszych, studiował w Paryżu, uczeń Aleksandra z Hales, zaprzyjaźniony z Tomaszem z Akwinu. Stanął na czele swoje...

Dawid z Dinant - Sieger z Brabantu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii średniowiecza
Pobrań: 56
Wyświetleń: 945

DAWID Z DINANT był za życia myślicielem równie sławnym, jak zwalczanym. Pracował w Neapolu. Był kapelanem Innocentego III. Pierwszy z myślicieli średniowiecza, który uważał, że ruch kołowy przysługuje nie tylko planetom ale i ziemi. Jego poglądy znamy z polemiki między Albertem Wielkim a Tomaszem z...