Bonawentura - epistemiologia i teologia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bonawentura - epistemiologia i teologia - strona 1 Bonawentura - epistemiologia i teologia - strona 2 Bonawentura - epistemiologia i teologia - strona 3

Fragment notatki:

BONAWENTURA właściwie św. Jan Fidanza, pseudonim zawdzięcza św. Franciszkowi, ur. w 1221 r. w Toskanii, wstąpił do Braci Mniejszych, studiował w Paryżu, uczeń Aleksandra z Hales, zaprzyjaźniony z Tomaszem z Akwinu. Stanął na czele swojego zakonu, od 1273 r. był biskupem. i kardynałem. Scholastyk, mistyk, teolog, filozof, nie tworzył nowych poglądów, ale podtrzymywał dawne (wierny tradycji scholastycznej), zwolennik augustianizmu, nacisk na teologię, filozoficzne poglądy na marginesie poglądów teologicznych. Umarł w 1274 podczas obrad Soboru Lyońskiego II. Epistemologia :
Rozwój poznania pojmował empirycznie jak Arystoteles, apelował do zdolności wrodzonych, umysł odróżnia prawdę od fałszu, znając prawdy ogólne i wieczne, umysł na ich podstawie wydaje sądy o prawdach szczegółowych. W konsekwencji uznania wartości wrodzonych stwierdził, że prawdy wieczne są w Bogu i można je oglądać. Stopniowe wznoszenie się poznania przedstawiał jako sześć stopni widzenia:
widzenie umysłu przyrodzonego
widzenie umysłu podniesionego przez wiarę
pouczonego przez Pismo
natchnionego przez kontemplację
objaśnionego przez proroctwa
pogrążonego w zachwycie
Teologia Boga znamy bezpośrednio, do pojęcia Boga dochodzimy we własnym umyśle. Boga nie poznajemy przez świat, lecz świat poznajemy przez Boga. Do atrybutów Boga zaliczał ład i prawo, sprawy moralne zaliczał do dziedziny sztuki.
Metafizyka światła Światło będące najsubtelniejszą i najbliższą bezcielesności postacią materii. Stanowi jej postać pierwotną, a jego promieniowanie daje obraz wytwarzania się wszelakiej materii. Światło jest utożsamiane z formą, powszechną (obecną w każdym ciele), dopiero poza nim są formy swoiste (odrębne dla każdego gatunku)
Teoria "racji zarodkowych "
Służyła do wytłumaczenia rozwoju ciał, w każdym ciele zawarty jest od początku zarodek, który wywołuje jego rozwój i celowo nim kieruje, dał zarodkom znaczenie nadprzyrodzone. Zarodki rzeczy są to myśli Boże zaszczepione przez Boga w ciała. ROGER BACON ur. między 1210 - 1215, zmarł ok. 1294, Anglik, studiował na Oxfordzie (gdzie został franciszkaninem) i w Paryżu. Kontynuator linii szkoły w Chartres. Najbardziej bliski był mu Robert Groseteste. Wynalazł okulary. Zachęcał swoich słuchaczy do studiowania języków obcych. Zajmował się filozofią, teologią, filologią, interesował się alchemią, astrologią, matematyką. Pracował w trudnych warunkach, wśród przeszkód ze strony przełożonych. Sytuacja zmieniła się, gdy papieżem został Klemens IV, jego zwolennik. Wtedy, w 1267 r., spisuje swoje główne dzieła. Gdy zmarł papież, pisma Bacona zostały potępione, a on sam ukarany więzieniem.

(…)

… widzenia metody naukowej, a potem zainteresowania przyrodnicze kazały mu krytykować dotychczasową teologię. Ta krytyka dotknęła „Duo moderni gloriosi” (dwóch sław współczesnych, chodziło o Aleksandra z Hales i Alberta Wielkiego). Krytykował ich za narzucenie metody filozoficznej przyrodoznawstwu. W efekcie rozwijała się filozofia przyrody, a nie przyrodoznawstwo. Bacon w Oxfordzie odkrywa podstawy nowej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz