Dawid z Dinant - Sieger z Brabantu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dawid z Dinant - Sieger z Brabantu  - strona 1 Dawid z Dinant - Sieger z Brabantu  - strona 2

Fragment notatki:

DAWID Z DINANT był za życia myślicielem równie sławnym, jak zwalczanym. Pracował w Neapolu. Był kapelanem Innocentego III. Pierwszy z myślicieli średniowiecza, który uważał, że ruch kołowy przysługuje nie tylko planetom ale i ziemi. Jego poglądy znamy z polemiki między Albertem Wielkim a Tomaszem z Akwinu. Poglądy: Podłożem wszystkich rzeczy jest materia, a formy są to tylko zjawiska. Wprawdzie człowiek i zwierzę wydają się innymi bytami, ale w rzeczywistości są tą samą materią. Jest to swoisty arystotelizm i swoisty materializm. Wg Arystotelesa materii dostrzec nie można bo jest niczym, jest czystą możnością. Dopiero uformowana staje się czymś (pod wpływem formy). Za Arystotelesem przyjął intelekt czynny i uznał, że muz jest substancją wszystkich ciał. Doprowadziło to do zabawnej tezy: Nie kto inny tylko Bóg jest substancją dusz i ciał. Bóg jest przyczyną materialną wszystkich rzeczy, to materia ma wszystkie cechy Boga; jest wieczna, nieskończona. Bóg i materia są tym samym. Świat, który dostrzegamy to Bóg, który nam się w ten sposób objawia. SIEGER Z BRABANTU ok. +1280,Był przywódcą ruchu awerroistycznego w Paryżu. Był magistrem wydziału artystów. Sławę zyskał przez to, że jest wspomniany w Boskiej komedii Dantego. Spory o interpretację jego tekstów trwają do dziś.
Kosmologia Świat jest zbudowany z czterech kategorii bytów uporządkowanych według doskonałości. Na szczycie przyczyna pierwsza, potem świat inteligencji czyli czystych duchów, które poruszają ciała niebieskie; ciała materialne są złożone z materii i formy. Emanacja świata dokonuje się w sposób konieczny. Jeżeli emanacja jest zawsze konieczna, zakwestionowana jest obecność Boga. Emanacja jest zawsze konieczna. Bóg Bóg jest przyczyną pierwszą, o jego istnieniu wnioskuje się z istnienia świata. Bóg rządzi światem, ale nie jest jego przyczyną sprawczą, świat jest odwieczny, niezniszczalny, a istnienie zawdzięcza sobie, a nie Bogu. Stworzenie tak jak je rozumieją chrześcijanie należy traktować jako cud o którym informuje objawienie, a ponieważ Bóg nie stwarza świata bezpośrednio nic nie wie o biegu jego historii. Cały dogmat o opatrzności bożej jest zakwestionowany. Psychologia Dusza intelektualna jest substancją, ale nie jest formą ciała. Jest jedna dla wszystkich ludzi. Z tego wyciągał wniosek: nie ma indywidualnej nieśmiertelności, nic nie trwa po śmierci człowieka, tylko to co jest gatunkiem.
Determinizm fizyczny . W przyrodzie wszystko powiązane jest w sposób przyczynowy, a o ziemskich wydarzeniach decydują zjawiska astronomiczne. Z tego wyciągnęli wniosek o determinizmie psychologicznym, że działanie ludzkie jest zdeterminowane, odznacza się koniecznością. Przy takim widzeniu musiała zostać zakwestionowana. Odpowiedzialność jest tam gdzie wolność, a gdzie nie ma wolności, nie ma odpowiedzialności.

(…)

… byli świadomi, że ich twierdzenia są niezgodne z ortodoksją Kościoła. Przyjmowali tezy, że coś może być prawdą w oczach filozofii, ale nie musi być prawdą na terenie wiary. Scholastyka głosiła pełną harmonię wiary i filozofii. Dlatego też oba kierunki arystotelizm i awerroizm doczekały się licznych potępień ze strony Kościoła.
Rok 1277 położył kres pierwszej szkole awerroistycznej. W połowie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz