Metafizyka, teologia, kosmologia, nauka o intelekcie, uniwersalia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metafizyka, teologia, kosmologia, nauka o intelekcie, uniwersalia - strona 1 Metafizyka, teologia, kosmologia, nauka o intelekcie, uniwersalia - strona 2

Fragment notatki:

Metafizyka Podstawowe złożeni bytu widzi w istocie i istnieniu. Istnienie potraktował jako przypadłość bytu. Istota sama z siebie możliwa jest uniezależniona od istnienia. Konieczne istnienie przysługuje Bogu, a innym bytom istnienie możliwe. Teologia Stanowi ukoronowanie metafizyki. Przedmiotem jest Bóg, którego Awicenna traktuje jako przyczynę wszechświata. Jako przyczyna Bóg jest istotą prostą; wola Boga podlega z konieczności poznaniu. Bóg poznaje, że wszystkie byty wypływają z jego istoty.
Kosmologia Świat jest dziełem myśli Bożej, a nie woli. Wola jest to raczej cecha człowieka. Świat został stworzony z materii i jest wieczny (tezy arystotelesowskie). Uzupełnia je w duchu neoplatońskim. Stworzenie nastąpiło nie od razu i nie bezpośrednio. Najpierw została stworzona czysta inteligencja, która poznaje Boga, z tego aktu poznania powstała kolejna inteligencja. Druga poznając pierwszą rodzi trzecią inteligencje. Poznając siebie jako konieczność rodzi duszę drugiej sfery. Z poznania zaś siebie rodzi ciało tej sfery. Ten proces Awicenna opisuje wyliczając 10 etapów. Arystoteles zostaje uzupełniony naleciałościami neoplatońskimi. Nauka o intelekcie Odróżnia za Arystotelesem czynny i bierny. Czynny jest nieśmiertelny i jednostkowy, bierny to jest jednostkowa władza człowieka. To dzięki tej jednostkowej władzy zostaje zachowana nieśmiertelność człowieka. Sama dusza pochodzi od intelektu czynnego tworząc indywidualne substancje wyposażone w liczne władze. Ciało istnieje obok duszy i tworzy je prawdziwa mieszanina elementów materialnych. Uniwersalia Trojaki jest byt przypisywany uniwersaliom: Uniwersale ente rem - (uniwersale przed rzeczą) to są wzory rzeczy w umyśle Boga. Uniwersale in ren - (uniwersale w rzeczy) to jest istota rzeczy. Uniwersale post rem - (uniwersale po rzeczy) wyabstrahowane pojęcia, jest tworem intelektu.
Rzeczy same w sobie nie są ogóle ani nie są jednostkowe. Cechuje je trzecia natura esentia tertia - jest to natura substancji oderwana od konkretnego istnienia będąca sama w sobie przedmiotem definicji (to jest to samo co idea dla Platona). Awerroes - Ibn Roszd (+1198) Pracował w Hiszpanii. W XII-ej Hiszpanii Kordoba stała się centrum filozofii arabskiej. Był tak samo wykształcony jak Awicenna, teolog, prawnik, lekarz, filozof, matematyk. Ostatni wielki filozof arabski. Powszechnie nazywano go komentatorem, gdyż uważał że Arystoteles jest największym z ludzi jakiego stworzyła opaczność Boża i można tylko komentować myśli Arystotelesa. Był bardzo pracowity, nie pracował tylko dwa razy w dniu ślubu i kiedy grzebał swego ojca. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz