Awerroes

Arabowie-Awerroes

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Dariusz Gabriel Kisiel
 • Filozofia człowieka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 791

ARABOWIE- AWERROES > człowiekiem jesteśmy ze względu na relację do człowieczeństwa, do idei...

Wykład - Filozofia arabska

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii średniowiecznej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497

dotarł na Zachód. Awicenna i Awerroes nie tylko skomentowali pisma Stagiryty, ale i rozwinęli...

Filozofia arabska i żydowska

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1141

, przez który cały Arystoteles dotarł na Zachód. Awicenna i Awerroes nie tylko skomentowali pisma Stagiryty, ale i rozwinęli...

Filozofia a religia - Teoria intelektu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii średniowiecza
Pobrań: 42
Wyświetleń: 854

Filozofia a religia Awerroes broni racjonalnej myśli przed ingerencją ze strony wiary. Filozofia...

Wykład - XIII wiek

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 770

ludziom (teologia), b) złudzenia wzrokowe (filozofia) - teoria dwóch prawd (Awerroes). ...

Ogólna charakterystyka przedmiotu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii średniowiecza
Pobrań: 42
Wyświetleń: 651

i Awerroes) odtworzyli myśl arystotelesowską i systemy neoplatońskie, inspirując myślicieli chrześcijańskich...