Ojcowie Kościoła Zachodniego i Wschodniego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ojcowie Kościoła Zachodniego i Wschodniego-opracowanie  - strona 1 Ojcowie Kościoła Zachodniego i Wschodniego-opracowanie  - strona 2 Ojcowie Kościoła Zachodniego i Wschodniego-opracowanie  - strona 3

Fragment notatki:

OJCOWIE KOŚCIOŁA ZACHODNIEGO (łacińscy) I WSCHODNIEGO (greccy)
- TERTULIAN - ojciec kościoła zachodniego - „credo qui absurdum” - wierzę ponieważ coś jest absurdalne. Człowiek potrzebuje zmysłów i wiary, wierzymy w coś ponieważ jest absurdalne, im coś jest bardziej absurdalnego, tym bardziej powinniśmy w to wierzyć, tam gdzie kończy się rozum zaczyna się wiata. Państwo stworzone jest przez boga, człowiek jest grzeszny a państwo ma poskramiać grzeszną naturę człowieka. Zastanawia się nad władzą tyrańską - mimo że władza jest tyrańska, to pochodzi ona od boga, to bóg zsyła tyrana w jakimś celu, by coś człowiekowi uświadomić. Chrześcijanin ma przestrzegać także prawa tyrana, buntować się może jedynie wewnętrznie. O wiele gorszym zjawiskiem jest anarchia, gdy państwa nie ma lub jest ono słabe.
Dwa porządki prawne:
prawo uniwersalne - natury, boskie
prawo stanowione przez państwo
- ORYGENES - Kościół Zachodni - zastanawia się, która forma rządów jest najlepsza, uważa, że państwo powstało ze względu na grzeszną naturę człowieka, powinno być silne itd. Najlepszą formą jest królestwo, jeżeli władca jest mądry, pobożny, sprawiedliwy
- GRZEGORZ I BAZYLI KAPADACCY - w państwie ważny jest wymiar etyczny, władza powinna krzewić zasady chrześcijańskie. Człowiek, który ma kontakt z naturą robi coś pożytecznego.
- ŚW. JAN CHRYZOSTOM - zajmował się pojęciem sprawiedliwości
- ŚW. AMBROŻY - władca ma się także zajmować sprawami realnymi
ŚW. AUGUSTYN - czerpał z Platona i tekstów św. Pawła, jego poglądy cechował teocentryzm, bóg jest w centrum, jest istotą doskonałą, do której poznania dąży człowiek. Wiara szuka uzasadnienia - każdy człowiek chce dociec przyczyn. Wątpię więc jestem. Subiektywizm, indywidualizm - każdy człowiek na swój sposób szuka prawdy. Człowiek jest istotą wolną, istnieją dwa etapy wolności: wolność oraz wolność zupełna, doskonała. Pierwsza dotyczy każdego z nas, druga dotyczy tylko nielicznych. Wolność sprowadza się do możliwości wyboru a rozum podpowiada co człowiek powinien wybrać, ale czasami człowiek myli się i wybiera źle. Zdolność wyboru między grzechem a niegrzeszeniem. 7 etapów do wolności zupełnej, która polega na obcowaniu z bogiem.
Wszystko na ziemi przemija, jest niedoskonałe, dlatego nie należy się martwić, np. upadkiem Rzymu. Bóg poddaje nas ciągle próbom. Wspólnota państwa bożego, wspólnota państwa ziemskiego. Ludzie, którzy są zbawieni lub zostaną zbawieni należą do wspólnoty państwa bożego, reszta (większość), która nie zostanie zbawiona, należy do wspólnoty państwa ziemskiego. Człowiek dowie się dopiero po śmierci do której wspólnoty należy.
Ludzkość to są ciągłe konflikty pomiędzy tymi wspólnotami. Zbawienie jest wolnością zupełną, to stan, w którym człowiek nie grzeszy, lecz czyni jedynie samo dobro.


(…)

… człowieka. Przyczyną powstania państwa jest grzech pierworodny - czerpanie z poglądów św. Pawła. Społeczna natura człowieka również jest przyczyną powstawania państwa. Societas (ludzkość) i civitas (państwo). Warunkiem powstania państwa jest coś co łączy ludzi - społeczna natura człowieka nawiązaniem do Arystotelesa. Pokój, jedność, porządek ma zapewnić człowiekowi państwo na ziemi. Nawiązanie do Platona.
Św. Augustyn formułuje warunki wojny sprawiedliwej by nie naruszać godności człowieka, wojna jest złem, ale wojny są nieuniknione, są dwa przypadki gdy wojna jest usprawiedliwiona: wojna obronna oraz pomoc słabszemu, który został niesłusznie zaatakowany. Wojnę należy prowadzić tak, by nie ucierpieli niewinni - kobiety i dzieci. Zwycięzcy nie powinni nadużywać zwycięstwa.
Władza tyrańska i władza…
… wewnętrznie.
Koncepcja prawa św. Augustyna - ludzie są źli (grzech pierworodny), predestynacja, państwo jest po to, by trzymać ludzi w ryzach a prawo jest jednym z elementów tego wszystkiego. Prawo dzieli się na lex aeterna (prawo wieczne), najważniejsze - prawo boskie, wyraz mądrości bożej; lex naturalis (prawo natury) - najprostsze zasady moralne, etyczne, to co człowiek jest w stanie poznać; prawo…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz