Etyka - strona 2

note /search

Główne problemy filozofii. Etyka- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Etyka
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1351

A1. Główne problemy filozofii: ( TEORIA BYTU, TEORIA POZNANIA, ETYKA, ESTETYKA) Teoria Bytu; ( Matafizyka, Onkologia)- pierwszy dział filozofii, twórcą Tales. Przedmiotem zainteresowania jest to co istnieje niezależnie co istnieje. Są różne spos...

Człowiek, Dzieci, Miłość

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Etyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 490

Człowiek Dzieci, miłość Kim jest Człowiek? Człowiek to Ja! Ja jestem człowiekiem! Tak mówię do siebie i polecam ten trenaż wszystkim. Człowiek jest gatunkiem świata ożywionego - jak powiedzą przyrodnicy. Nie wiem, czy człowiek jest wyróżnionym gatunkiem przyrody. Na Ziemi na pewno najwyższą formą ...

Czy mamy prawo do łamania prawa?

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Etyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 791

Czy mamy prawo do łamania prawa ? Człowiek od początku swego istnienia próbował stworzyć reguły regulujące stosunek pomiędzy nim a otoczeniem. Niezależnie od tego, czy były one wyrażone w stworzonej hierarchii, czy na przykład w przepisach urzędowych prawdopodobnie miały mu zapewnić poczucie bezpie...

Etyka - całość

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Etyka
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2065

EYTKA Uznając dobro człowieka, pełny rozwój jego osobowości za wartość najwyższą powinniśmy dążyć do tego, aby wszystkie poczynania ludzkie w sposób bardziej lub mniej bezpośredni służyły realizacji tego celu. Jednym z warunków koniecznych jego urzeczywistnianiu jest uczynienie współżycia społeczne...

Eutanazja - godne uśmiercanie czy zabójstwo

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Etyka
Pobrań: 308
Wyświetleń: 889

Eutanazja - godne uśmiercanie czy zabójstwo? W sytuacji w jakiej znalazł się obecnie nasz kraj, czyli u progu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej wiele osób nurtuje problem eutanazji. Eutanazja jest pozbawieniem życia niewinnego człowieka i ...

Eutanazja - praca zaliczeniowa

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Etyka
Pobrań: 588
Wyświetleń: 1512

EUTANAZJA WSTĘP W związku z właśnie zalegalizowaną eutanazją w Holandii postanowiłem napisać pracę właśnie na ten temat, gdyż wzbudza on wiele kontrowersji wśród wszystkich społeczności bez względu na status społeczny, sympatie polityczną bądź ...

Diabeł i szatan

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Etyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 812

Temat: Diabeł i szatan Słowo "szatan" jest nieprzetłumaczonym słowem hebrajskim, które znaczy "przeciwnik", a diabeł to tłumaczenie greckiego słowa "diabolos", które znaczy kłamca, wróg lub fałszywy oskarżyciel. Gdybyśm...

Dom dziecka - placówka opiekuńczo-wychowawcza

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Etyka
Pobrań: 280
Wyświetleń: 875

Placówki opiekuńczo - wychowawcze - DOM DZIECKA Dnia 1 września 2000 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej wydał rozporządzenie w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych. Rozporządzenie dotyczy m.in. standardów wychowania i opieki: twor...

Zjawisko narkomanii

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Etyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 896

Zjawisko narkomanii stanowi narastający problem społeczny w Polsce. Zagrożenie to dotyczy wszystkich grup społecznych, bez względu na region, wiek, posiadane wykształcenie i status finansowy. Wzrasta liczba ofiar zdrowotnych i śmiertelnych narkomanii, a także powiększa się zagrożenie obywateli powod...

Agresja - Definicja

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Etyka
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1862

AGRESJA 1. Czym jest agresja ? Definicja agresji. Powstało wiele teorii naukowych próbujących wyjaśnić genezę i przyczyny zachowań agresywnych. Definicji agresji jest wiele. Każdy naukowiec zajmujący się tym problemem ustala swoją definicję, niemniej jednak wszyscy są zgodni co do tego, że problem ...