Główne problemy filozofii. Etyka- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 217
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Główne problemy filozofii. Etyka- opracowanie - strona 1 Główne problemy filozofii. Etyka- opracowanie - strona 2 Główne problemy filozofii. Etyka- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

A1. Główne problemy filozofii: ( TEORIA BYTU, TEORIA POZNANIA, ETYKA, ESTETYKA)
Teoria Bytu; ( Matafizyka, Onkologia)- pierwszy dział filozofii, twórcą Tales. Przedmiotem zainteresowania jest to co istnieje niezależnie co istnieje. Są różne sposoby istnienia:
Istnienie realne: przestrzenne i czasowe
Istnienie idealne: istnieją prawa logiki
Sposób istnienia , istnienie intencjonalne , korelat myśli przedmiot pomyślany , o którym myślimy np. „ myślę o krasnoludkach”. To istnienie ujawnia się w dziełach sztuki, bo dzieło ma podłoże. Myślenie intencjonalne przysługuje przed poznaniem obejmuje inne sposoby istnienia:
a-istnienie absolutne-przysługuje Bogu, Bóg jest poza czasem i cechy charakterystyczne to cechy nie do określenia
Teoria poznania; (Epistemologia, Gmoseologia)- przedmiotem zainteresowania jest proces poznawania i jego rezultaty, sposoby badania świata, rezultaty. Teoria poznania 6-5 w p.n.e pojawiła się jako konsekwencja onkologii i jej rozważań. Szczególne znaczenie onkologiczne teorii poznania miała teoria Archimedesa. On analizował koncepcję Talesa. Sformułował następującą tezę: „ BYT JEST A NIEBYTU NIE MA”- Istnieje to co istnieje nie istnieje to co nie istnieje. Sądził, że ta teza konsumuje wcześniejsze tezy wody, ognia. Byt nie ma początku ani końca w rozmiarze przestrzennym ani czasowym. Byt nie może mieć żadnych dziur, musi być ciągły. RUCH ISTNIEĆ NIE MOŻE. Podział na 2 rodzaje poznania:
- episteme; wiedza prawdziwa o autentycznym bycie, wiedza teoretyczna
- doksa; wiedza pozorna, mniemania o tym o czym informują nas zmysły.
DYLEMAT PARMENIDESA- paradoks o ruchu, wykazał że ruch istnieć nie może.
PARADOKS ACHILLESA I ŻÓŁWIA- polega na tym, że Achilles nigdy nie dopędzi żółwia o ile ten wystartuje moment wcześniej. Aby Achilles dogonił żółwia musi przebyć nieskończenie wiele odcinków, a to nie możliwe w skończonym czasie
PARADOKS STRZAŁU- strzała wypuszczona z łuku nie porusza się.
Są różne próby rozstrzygnięcia tych problemów. Według matematyków i fizyków aby rozstrzygnąć ten paradoks należy odwołać się do rachunku różniczkowego.
Największe problemy w teorii poznania:
Pytania o możliwość rozpoznania człowieka : czy jesteśmy w stanie rozpoznawać?
Pytania o źródła wiedzy: skąd wiemy i w jaki sposób rozumiemy?
Pytanie o prawdziwość: czy poznanie jest prawdziwe i co to znaczy? Co to jest prawda?
ETYKA-jest częścią filozofii. Przedmiotem zainteresowania etyki jest moralność. Jest nauką o moralności. Pochodzi z języka greckiego z dwóch słów ETHIKOS, ETHOS( zwyczaj , obyczaj).
ESTETYKA- przedmiotem zainteresowania jest sztuka i piękno, jednocześnie istnieją trudności z określaniem estetyki diametralnie uległa zmiana słowa sztuka i piękno. Punktem wyjścia jest umiejętność wykonywania czegoś zgodnie z regułami czegoś według kunsztu. Do sztuki nie zaliczono poezji, sądzono że poezja powstaje tylko z natchnienia . Mówiono o sztukach pospolitych albo wyzwolonych. Sztuki pospolite nisko cenione- niewolnicy. Sztuki wyzwolone- wymagają wysiłku umysłowego, nauczanie na uniwersytetach, wydziały sztuk wyzwolonych , matematyka , muzyka exc.. Zmiana nastąpiła w odnowieniu pojęcia sztuk pięknych , muzyka, taniec, architektura exc..Są czymś innym od budownictwa. Wyróżnikiem sztuki jest piękno- nowe rozumienie sztuki.

(…)

… służą do obrony tego co w nas typowe, powtarzalne, powszechne. Normami moralnymi nie mogą być reguły jednostek. Twórcą jest Emanuel Kant filozof osiemnastowieczny z Królewca. Zdaniem jego reguły, która opisuje te zasadę jest imperatyw kategoryczny. „POSTEPUJ TAK JAKBYŚ CHCIAŁ, ŻEBY REGUŁA TWOJEGO POSTĘPOWANIA STAŁA SIĘ POWSZECHNA”.
b- UTYLITARYZM- zasada użyteczności. Ludzie w swoim działaniu kierują…
… oznacza, że nie spotykamy się, w których ktoś chce wykorzystać swoja dominująca pozycje w funkcjonowaniu społeczeństwa.
RÓWNOŚĆ EKONOMICZNA POZIOMY;
MERYTOKRACJA- czynnikami decydującymi o zajęciu jakieś pozycji w społeczeństwie powinny być indywidualne zdolności, wiedza, umiejętności.
EGALITARYZM ZIEMI- zwolennicy twierdzą, że merytokracja może nastąpić wtedy kiedy będzie istnieć wspólna własność ziemi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz