Dom dziecka - placówka opiekuńczo-wychowawcza

Nasza ocena:

5
Pobrań: 280
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dom dziecka - placówka opiekuńczo-wychowawcza - strona 1 Dom dziecka - placówka opiekuńczo-wychowawcza - strona 2 Dom dziecka - placówka opiekuńczo-wychowawcza - strona 3

Fragment notatki:

Placówki opiekuńczo - wychowawcze - DOM DZIECKA
Dnia 1 września 2000 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej wydał rozporządzenie w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych. Rozporządzenie dotyczy m.in. standardów wychowania i opieki:
tworzenia dzieciom warunków fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju,
poszanowania podmiotowości dziecka, wysłuchiwania jego zdania i w miarę możliwości uwzględniania jego wniosków we wszelkich dotyczących go sprawach oraz informowania dziecka o podejmowanych wobec niego działaniach,
zapewnienie poczucia bezpieczeństwa,
dbałości o poszanowanie i podtrzymywanie związków emocjonalnych dziecka z rodzicami, rodzeństwem i z innymi osobami zarówno spoza placówki, jak i przebywającymi w lub zatrudnionymi w placówce
uczenia nawiązywania więzi uczuciowych oraz związków interpersonalnych,
uczenia poszanowania tradycji, ciągłości kulturowej,
uczenie planowania i organizowania codziennych zajęć stosownie do wieku dziecka,
uczenie organizowania czasu wolnego, w tym uczestniczenia w zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych,
kształtowanie u dzieci nawyków i uczenia zachowań prozdrowotnych,
przygotowywanie dzieci do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenia samodzielności w życiu,
wyrównywania deficytów rozwojowych dzieci,
uzgadniania istotnych decyzji dotyczących dziecka z jego rodzicami lub opiekunami.
Chciałabym więc zwrócić uwagę na realizację pewnych standardów wychowania i opieki w placówce opiekuńczo - wychowawczej, jaką jest Dom Dziecka.
Podstawową forma opieki całodobowej są domy dziecka. Należy przez to rozumieć zaspokajanie w placówce potrzeb życiowych dziecka zgodnie z ustalonymi w rozporządzeniu standardami opieki i wychowania oraz standardami usług opiekuńczo - wychowawczych, jeżeli potrzeby te stale lub okresowo nie mogą być zaspokajane w domu rodzinnym. Dlatego domy dziecka są jednym z głównych realizatorów polityki opiekuńczej kraju wobec dzieci pozbawionych prawidłowo funkcjonujących rodzin własnych lub pozbawionych ich całkowicie na znalezienie lepszego rozwiązania - dać dzieciom dach nad głową, lecz także by okres tu spędzony miał terapeutyczny sens dla dziecka i jego rodziny. Pomagając w rozwoju dziecka, należy uwzględnić nie tylko dalekosiężne cele, lecz w każdej chwili traktować dziecko jako pełnowartościową osobowość, zaspokajać jego potrzeby, które stopniowo zmieniają się w trakcie rozwoju. Wysoki poziom opieki jest gwarancją zaspokojenia podstawowych potrzeb dziecka oraz tego, by w swych pozytywnych doświadczeniach zdobywanych w różnorodnych dziedzinach życia codziennego poznało ono poczucie bezpieczeństwa i zaufania.


(…)

… a nade wszystko dla dzieci, by umożliwić im jak najlepszy rozwój i zachowanie równowagi psychicznej. Bardzo ważne są również odpowiednie warunki mieszkaniowe, całodzienne wyżywienie, zaopatrzenie w odzież i inne przedmioty osobistego użytku. Warunki do prawidłowego rozwoju fizycznego i utrzymania dobrego stanu zdrowia, ogólną opiekę lekarska oraz stałą opiekę lekarzy specjalistów.
Jednym ze szczególnie…
… rodzin.
Dom dziecka nawiązuje również kontakty z innymi placówkami oświatowo - wychowawczymi jak: zakład wychowawczy, internat, młodzieżowy dom kultury, kluby. Chodzi tutaj o wzajemną wymianę informacji, świadczeń i dóbr, wspólne organizowanie imprez, spotkań towarzyskich, uroczystości, prac społecznych.
Bardzo ważna jest również przyjaźń i koleżeństwo poszczególnych wychowanków z ich rówieśnikami spoza…
… placówkę opieki całkowitej i najistotniejsze ogniwo w państwowym systemie wychowania. Przebywa w nim najliczniejsza grupa wychowanków, która nie może być objęta opieką w rodzinach zastępczych lub skierowana do adopcji z różnych przyczyn losowych. Dlatego dom dziecka przejmuje podstawowe funkcje rodziny w zakresie opieki i wychowania aby stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju wychowanków. Dzieci muszą…
…. Jest zawsze do dyspozycji tym, którym trzeba pomóc uporać się z trudnościami w nauce. Kontrolując codzienną pracę szkolną wychowanków, udziela im osobiście pomocy często systematycznej. Ma możliwość utrwalenia i poszerzenia wiadomości zdobytych przez nie w szkole. Osiąga to poprzez organizowanie rozmaitych gier dydaktycznych, czytelnictwa, wycieczek, itp.
Istotną kwestia jest również czas wolny wychowanków…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz