Instytucje wychowawcze

Nasza ocena:

3
Pobrań: 539
Wyświetleń: 3773
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instytucje wychowawcze - strona 1

Fragment notatki:

Tematem przewodnim są instytucje wychowawcze. Zajęcia odbywają się na Uniwersytecie Zielonogórskim, a prowadzi je mgr Tomasz Socha.

Informacje zawarte w notatce to: wioski dziecięce SOS, charakterystyka Domu Dziecka w Kożuchowie, pogotowie opiekuńcze, cele i zadania bursy szkolnej, placówki wsparcia dziennego dla dzieci, zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

7.Co to są Wioski Dziecięce SOS opisz jedną z nich.
Historia:
W 1775 r. Jan Henryk Pestalozzi wraz z żoną założył dom rodzinny dla dzieci, który miał być utrzymany z pracy na roli, a zimą z przędzenia bawełny. W wolnych chwilach dzieci miały się wspólnie uczyć i bawić.
W Polsce 1906-1908 Kazimierz Jeżewski stworzył koncepcję gniazd-sztuczna rodzina dla dzieci sierocych. poza tym uważał, że dziecko powinno być wychowywane przez rodziców, a dom rodzinny powinien być właściwym i jedynym zakładem wychowawczym dla dzieci. Jeżewski budował koncepcję wychowania sierot przez wzorowych gospodarzy.
po II Wojnie Światowej Hermann Gmeiner zaczął propagować ideę stworzenia zastępczej formy opieki o charakterze rodzinnym i w ten sposób narodził sie pomysł utworzenia wiosek dziecięcych. Ale prekursorem tej idei był Johann Heinrich Wichern, który stworzył pierwsza taką wioskę, zwaną Wioską Ratunku. W 1 domu mieszkało 12-14 chłopców, którymi opiekował sie starszy brat, a wszyscy mieli wspólnie pracować na rzecz domu i tworzenia rodziny.
Wioski w swoich założeniach opierają sie na wzorach rodzinnych. Zakłada sie konieczność zapewnienia dziecku troskliwej matczynej opieki, nierozdzielanie rodzeństwa, a także zamieszkiwanie dziecka wraz z matką zastępczą i rodzeństwem w oddzielnym domku, będącym składową wioski dziecięcej SOS. Ta zaś wkomponowana jest w środowisko lokalne.
Idea wiosek była początkowo uznawana za rewolucyjną, a zatrudnianie samotnych kobiet jako matek wioskowych było przekonujące i nie budziło kontrowersji. Później krytyce poddawany był brak ojca w rodzinie. Przedstawione przez założyciela argumenty, że matki w wiosce decydują się na życie bez partnera, a małżonkowie przyczyniają się do odwracania uwagi matek od spraw dzieci, nie są dziś w pełni przekonujące. Naciski z zewnątrz i kłopoty ze znalezieniem odpowiednich kandydatek na matki spowodowały że zaczęto odstępować od tych założeń. Jako matki zaczęto zatrudniać mężatki, a ich meżowie także sa teraz zatrudniani.
Rodziny wspierane są przez asystentów wychowawców-ciocie i wujków.
Wioski dziecięce SOS w Polsce zostały uznane za rodzinne placówki opiekuńczo-wychowawcze -15.12.2000 porozumienie pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej z Zarządem Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.
Zalety:
-korzystna atmosfera wychowawcza
-podmiotowe podejście do wychowanków
-zabieganie o przyswojenie im podstawowych wartości
-miłość i poczucie bezpieczeństwa
-nauka prowadzenia wspólnie gospodarstwa domowego
-naturalna nauka samodzielności i przygotowanie do dorosłego życia
-w procesie wychowawczym matki wspierane sa przez profesjonalną kadrę
Cel:
-przygotowanie wychowanków do samodzielności


(…)

… do placówki na podstawie postanowień sądów, w oparciu o art. 569§2 kpc w związku z art. 755 Kpc i Konwencją o Prawach Dziecka. W rzeczywistości z uwagi na działalność interwencyjną w Pogotowiu Opiekuńczym przebywało średnio 63 dzieci. Realizując potrzeby całkowitej opieki nad dziećmi usamodzielniono 7 wychowanków. Zadania związane z usamodzielnieniem wychowanków wymagały odpowiednich procedur, które zostały…
… poza placówkami SOS, pracuja oraz aktywnie uczestnicza w procesie uzyskania własnego mieszkania. Pozostaja oni nadal pod opieka wychowawcow Domu Młodzieży lub Wspólnoty mieszkaniowej. Utrzymuja ścisły kontakt z placówkami SOS.
W każdej z wiosek pracuje pracownik socjalny, który współpracuje z rodziną naturalną dziecka.
Przyjmowane są dzieci z rodzin pozbawionych władzy rodzicielskiej…
… za zgodą dyrektora.
Dokumenty w placówce:
-Indywidualny Plan Pracy - diagnoza każdego dziecka, kryteria sukcesu dziecka (1. Powrót do rodziny-metoda 3 kroków; 2. Adopcja lub rodzina zastępcza 3. Usamodzielnienie)
-karta stałego pobytu dziecka,
-karta udziału w zajęciach specjalistycznych,
* stały zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka - analizowanie karty pobytu dziecka i okresowa ocena…
… Górze - Zbigniew Jokiel 
ZADANIA POG.-OPIEK.
1.zapewnia doraźną i całodobową opiekę i wychowanie dzieciom, do czasu powrotu do rodziny lub umieszczenia w rodzinie zastępczej lub innej placówce
2.zapewnia kształcenie dostosowane do wieku i możliwości dziecka
3.przygotowuje diagnozę stanu psychofizycznego dziecka oraz jego sytuacji życiowej, a także wskazania do dalszej pracy z dzieckiem
4.działa…
… pomocy psychologiczno - pedagogicznej, · w ramach spędzenia wolnego czasu - np. zajęcia sportowe Klub Sportowy „Lider”, · kiermasze okolicznościowe, · akcja „Pocztówki za złotówki” - trwa od ośmiu lat pod patronem Stowarzyszenia „Nasze Dzieci” oraz Gazety Wyborczej. Realizacja różnorodnych działań profilaktycznych podejmowanych w Pogotowiu Opiekuńczym ma na celu uchronienie wychowanków…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz