Polska - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1477
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polska - omówienie - strona 1 Polska - omówienie - strona 2 Polska - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Polska: - eksponowanie wychowania państwowego i narodowego - wychowanie narodowe duszą państwa
- Polska wytworzyła typ kultury, który stał się atrakcyjny dla mniejszości
Gen. Unrung „zapomniałem języka niemieckiego w 39r.”
Gen. Szeptycki - oddany Polsce Ukrainiec M. Hemen - polak Młodzież wszechpolska
J. Mezelow -antysemita, zamordowany w Oświęcimiu, pomagał żydom. Wykład 7 11.05
System koszarowy - zapewnienie dzieciom podstawowych dóbr - jedzenie, nocleg, dzieci mają określony plan dnia. Życie w zakładzie składało się z nauki, pracy. Babicki, Jeżewski, Korczak. Każdy z nich stworzył swoją wizję pracy z dzieckiem. J. Cz. Babicki - system rodzynkowy wychowania sierot - twórca ustawy o opiece społecznej z 23r. autor wielu artykułów pedagogicznych. Instruktor kursów dla wychowawców, autor podręcznika dla wychowawców. Zainteresowania pedagogiczne
- podstawy prawne opieki nad dzieckiem
- swoistości rozwojowe (psychofizyczne) dziecka osieroconego - formy opieki nad dzieckiem w ówczesnej Polsce (badania)
- osobowość wychowawców
- nowy model placówki wychowawczej
Kwestie teoretyczne - wychowanie w domu dziecka trzeba upodobnić do rodzinnego
- żeby zaspokoić potrzeby dziecka, trzeba je dobrze poznać - stworzenie małej grupy wychowawczej
Metody wychowawcz e - kara przypominająca - gest, przypomnienie słowne
- kara pouczająca - ponowne wykonanie zadania wraz z wychowawcą
- kara zmuszająca - wychowanek zmuszony do wykonania zadania, przez autorytet
Babicki - 6 zasad karania - ustalenie odpowiedzialności moralnej wychowanka
- kara tak dobrana, aby spowodowała zmianę nastawienia wewnętrznego - musi być sprawiedliwa
- musi mieć związek z wykonanym czynem - karać może tylko taki wychowawca który potrafi…
- nie szkolić wychowanka pod kątem przewinień, współczuć
Nagrody : pieniężne i zaszczytne *nie wolno tworzyć w sierocińcu grup jednorodnych wiekowo System wojskowy - stworzony przez Babickiego, podobny do systemu Makarenki. Babicki widział chłopca jako jednostkę w wojsku, Makarenko upolityczniał, wychowywał w duchu walki chłopców, jednostka się nie liczyła - przekształcenie na system harcerski
System rodzynkowy (26') - niewielkie grupy przypominające rodziny otrzymywał mieszkania z meblami ale urządzały je same
- najstarszy 17-20 lat - był ojczulkiem lub mateczką
- w domach była świetlica w której dzieci się spotykały


(…)

… w domu dziecka :
Sąd koleżeński - skład - dzieci i wychowawca jako sekretarzam funkcja doradcza, kodeks opracował Korczak, osąd należał do dzieci, Skład - wychowankowie którzy nie mieli żadnej sprawy
Rada sądowa - mogła również stanowć prawa. 2 wychowanków plus wychowawca. Rola - zbieranie zeznań, odczytywanie podczas posiedzeń. Rozbudziło to ich zmysł moralny
Rada samorządowa - 10 wychowanków plus…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz