Historia pedagogiki społecznej

note /search

Anglia- omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Historia pedagogiki społecznej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1001

Anglia, Francja, Belgia Napływ ludzi do pracy w fabryce, nie mają gdzie mieszkać, na obrzeżach miast tworzą się slumsy. Engels - bardzo dobrze że dzieci w wieku 6 lat pracują w fabryce, bo tylko tam mogą przesiąknąć duchem rewolucji. XIX. - badani ...

Arystoteles - obyczaj - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Historia pedagogiki społecznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770

Arystoteles. Istnieją 3 czynniki decydujące o ludzkim rozwoju i kształtujące człowieka : psysis - rozwija się ludzki org. Biologiczny, podłoże wychowania ethos - społeczny obyczaj, człowiek żyje w społeczeństwie, a społeczeństwo ma pewien zespół norm którymi się kieruje i przekazuje to osobom znaj...

August Hermann Francke - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Historia pedagogiki społecznej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 833

August Hermann Francke ( 1663-1727r) Pietysta, filolog, wykładowca Glauch koło Halle - zderzył się z ludzką nędzą, sieroctwem. Postanowił pomóc tym osobom, szczególnie dzieciom. Jakie są przyczyny zdemoralizowania dzieci? - nędza materialna - brak wykształcenia, nie wiedza - twardość serca w s...

Autonomiczny ruch młodzieży - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Historia pedagogiki społecznej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 651

Autonomiczny ruch młodzieży. Samodzielne spontaniczne wycieczki młodzieży za miasto z gimnazjum. 1901 \ Stowarzyszenie Ptak Wędrowny . Cel - przeżywanie przyjemności, codzienności w odróżnieniu od harcerstwa ( brak elementów wychowawczych), środowisko uprzywilejowane - bogaci, mieszczaństwo. Stowa...

Zasady dbałości o zdrowie - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Historia pedagogiki społecznej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 686

Dzieci poznawały zasady dbałości o zdrowie - mycie, czystość sal, nauka przepisów prawa Kiedy Frank umarł 2,5 tys wychowanków było w w szkole, 400 ubogich korzystało ze stołówki. Inne sierocińce powstawały przy fabrykach, dzieci były wykorzystywane. XIX /XX w Eberfelt Miasto podzielono na 10 okr...

Ernest Krick - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Historia pedagogiki społecznej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 728

Ernest Krick - wraz z wzmocnieniem się narodowej tożsamości .. religia staje się szkodliwa bo dzieli Niemcy Wychowanie zależy od polityki. Każdy nauczyciel, uczestniczył w Kurasach/obozach gdzie dominowało „życie młodzieżowe”, uczy się stylu bycia młodzieży. Wszyscy nauczyciele do 5o r.ż. mieli o...

Jakub Felkowski - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Historia pedagogiki społecznej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 896

Jakub Felkowski - działacz RGO , założyciel instytutu głuchoniemych i ociemniałych w Warszawie. M. Tańska - opieka nad dzieckiem przedszkolnym, szkoła ochraniała, opracowanie regulaminów ochron., szkoła wizytatorów. Władysław Szejnach - ratownie dzieci przed śmiercią? Memoriał : żeby dobrze zabezpi...

Pedagogika teoretyczna - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Historia pedagogiki społecznej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1036

Pedagogika teoretyczna Bergman - twórca pojęcia pedagogika społeczna, ale nie w dzisiejszym znaczeniu, lecz : człowiek wychowuje się w społeczeństwie, nie pedagogik indywidualny - społeczeństwo, organizm, człowiek, komórka Zadania p...

Polska - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Historia pedagogiki społecznej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1477

Polska: - eksponowanie wychowania państwowego i narodowego - wychowanie narodowe duszą państwa - Polska wytworzyła typ kultury, który stał się atrakcyjny dla mniejszości Gen. Unrung „zapomniałem języka niemieckiego w 39r.” Gen. Szeptyck...

Przyczyny nie dzielenia się z innymi - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Historia pedagogiki społecznej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 777

przyczyny nie dzielenia się z innymi - pieniądze zostaną zmarnowane - nie chcą uszczuplać majątku rodzinnego Zasady dobroczynności - zadbanie o korzyści duchowe : cnota, talent, bystrość umysłu, wykształcenia, rozwaga Postawienie diagnozy : - zbadać przyczyny ubóstwa - dojść do podstaw - zapewn...