Historia pedagogiki społecznej - strona 2

note /search

Rada Główna Opiekuńcza - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Historia pedagogiki społecznej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 833

Rada Główna Opiekuńcza (RGO) Działała w 3 etapach: powołana po powstaniu listopadowym 1832r. i działała do 1870, przeciwdziałała skutkom biedy 1915-1920 r. - tuż po...

Rada główna opiekuńcza - omówienie - Towarzystwo Dobroczynności ...

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Historia pedagogiki społecznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 686

Rada główna opiekuńcza Działalność społeczna Polaków pod zaborami. Zabór austriacki - jeśli ktoś chciał założyć działalność charytatywną to wysyłano pismo na policję, jeśli nie przysyłano odmowy, można działać Zabór pruski - zależało od sąd...

Religia - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Historia pedagogiki społecznej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 875

Religia Osobista relacja człowieka z Bogiem i wynikające z tego nakazy moralne, religia konsoliduje ludzi, wspólne zasady moralne. Połączyć pedagogikę z filozofią. Cele wychowania - ustalić filozoficzne: - kształtowanie się woli - harmonijne rozwijanie osobowości we wszystkich możliwych kierunka...

Stanisław Kawula - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Historia pedagogiki społecznej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 917

Stanisław Kawula - 5 okresów rozwoju w pedagogice społecznej : okres podejmowania praktycznej działalności bez głębszej refleksji naukowej ( Pestolozii, Owen, ks B Markiewicz, F. Diesterweg okres uprawiania

Stanisław Thugutt - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Historia pedagogiki społecznej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

Stanisław Thugutt (1873-1941) syn znanego lekarza. Nagle umiera ojciec i musi radzić sobie z matką sam. Środowisko uniwersytetu latającego. Zachęca ludzi do czytania, jeździ po wsiach - upowszechnia czytelnictwo wśród osób ze wsi. Pierwszy pi...

Szkoły średnie - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Historia pedagogiki społecznej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735

Szkoły średnie - likwiduje się gimnazja klasyczne - z greką i łaciną - OBERSCHULE - nauczanie ideologiczne, dzieci uczą się w języku niemieckim z broszurek hitlerowskich. Ekskluzywna narodowa edukacja - tylko dla Niemców. Nie nacjonalizm, a

Wiesław Ciczkowski - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Historia pedagogiki społecznej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

Wiesław Ciczkowski - okresy pedagogiki społecznej : I lata 1908-1939 Główny ośrodek - studium pracy społecznej ….wszechnicy Polskiej w Warszawie (wykłady, powstają prace Heleny Radlińskiej II lata 1945-1980 45'-50' - kontynuacja myśli przedwojennej 50'-56' - okres regresu, likwidacja katedry

Wychowanie państwowe - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Historia pedagogiki społecznej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1554

Wychowanie państwowe „rzeczpospolita”(coś co należy do wszystkich) używano zamiast „państwo” W średniowieczy - prawo przywiązania do ziemi. Hierarchiczną strukturę państwa. Zjednoczenie rządzących i rządzonych. Feliks Koniecki hierarchiczna struktura państwa głównym zadaniem państwa - jednanie oby...

Pedagogika społeczna dawniej i dziś - wydziały - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Historia pedagogiki społecznej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 693

Wydziały: kierunek organizacyjny - badanie stanu opieki nad dzieckiem w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem warunków zdrowotnych i społecznych, organizowanie placówek opiekuńczo wychowawczych i rozdzielanie funduszy na działalność opiekuńczą kierunek wychowania dzieci młodszych - ukierunkowany na ...

Stowarzyszenie Kobiet Niemieckich - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Historia pedagogiki społecznej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

XIX w AFD - Stowarzyszenie Kobiet Niemieckich - przesycić życie duchem kobiecym Kobiety postanowiły angażować się w opiekę nad dziećmi, doceniały swoją kobiecość. Działalność społeczna i opieka - element kobiecego wkładu. Johan Wichers - stworzył ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży zdemora...