Agresja - Definicja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1680
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Agresja - Definicja - strona 1 Agresja - Definicja - strona 2 Agresja - Definicja - strona 3

Fragment notatki:

AGRESJA
1. Czym jest agresja ? Definicja agresji. Powstało wiele teorii naukowych próbujących wyjaśnić genezę i przyczyny zachowań agresywnych. Definicji agresji jest wiele. Każdy naukowiec zajmujący się tym problemem ustala swoją definicję, niemniej jednak wszyscy są zgodni co do tego, że problem agresji jest niezwykle trudny do zdefiniowania. I tak R. Stach unika terminu „agresja” posługuje się określeniem „ zachowanie agresywne”. Według niego zachowaniem agresywnym nazwiemy czynności, których celem jest zadanie innemu człowiekowi lub ludziom cierpienia fizycznego lub psychicznego, a także spowodowanie szkody lub straty cenionych przez nich wartości. Inna definicję podaje J. Ranschburg: „ Agresją nazywamy zamierzone działanie mające na celu wyrządzenie komuś lub czemuś szkody, straty, bólu”. Po przeanalizowaniu tej definicji najważniejszym problemem okazuje się umyślność tego działania. Cecha umyślności nie musi być równoznaczna ze świadomym spowodowaniem kary czy też szkody, istnieją przypadki, w których rodzice lub wychowawcy mają prawo podejrzewać agresję nawet wtedy, gdy dziecko powodując szkodę czy sprawiając ból uważa się za niewinne. Ze względu na to, że trudno jest stwierdzić czy dany postępek był zamierzony czy też nie A. R. Buss próbuje wyłączyć z definicji agresji kryterium umyślności. Jego zdaniem każde działanie przynoszące szkodę innej istocie żywej jest agresją. Ogólnie Buss nie ma racji: zamierzenie jest najważniejszym kryterium w ocenie agresji. Definicja A. Frączka: „Agresją nazywa się czynności mające na celu zrobienie szkody i spowodowanie straty cenionych społecznie wartości, zadanie bólu fizycznego lub spowodowanie cierpienia moralnego innemu człowiekowi”. Z twierdzenia tego wynika, że czynności ludzkie, zwłaszcza realizowane w kontaktach interpersonalnych są postrzegane ze względu na: skutki, do jakich prowadzą, charakter motywacji leżącej u ich podstawy, przypisywane im wartości moralne i społeczne.
Różnice w definiowaniu agresji przez psychologów i spory wokół tego pojęcia sprowadzają się w zasadzie do tego, które z wymienionych kryteriów dominują w przyjmowanym określeniu. 2. Czynniki sytuacyjne wywołujące; wytwarzające agresję.
Agresję może spowodować każda nieprzyjemna lub przykra sytuacja, taka jak cierpienie, nuda itp. Spośród tych przykrych sytuacji głównym czynnikiem wywołującym agresję jest frustracja. Jeśli jednostka dążąca do jakiegoś celu zostanie powstrzymana, to wynikająca stąd frustracja zwiększ prawdopodobieństwo agresywnej reakcji. Nie znaczy to, że frustracja zawsze prowadzi do agresji ani że frustracja jest jedyną przyczyną agresji. Istnieją jeszcze inne czynniki, które mają wpływa na zachowanie agresywne. Mogą to być frustracje o podłożu ekonomicznym i społecznym. „Dopóki istnieją nie spełnione nadzieje, dopóty będzie istnieć agresja. Agresję można zredukować, jeśli odbierze się nadzieje - lub jeśli się je spełni.”


(…)

… na innych gatunkach niż człowiek. Jednak jeden z wybitnych amerykańskich specjalistów Leonard Berkowitz wyznaje pogląd, zgodnie z którym ludzie różnią się zasadniczo od innych gatunków tym, że uczenie się odgrywa ważniejszą rolę w ich agresywnym zachowaniu. Ponadto istnieje wiele dowodów na to, że wrodzone wzorce zachowania człowieka są nieskończenie elastyczne i podatne na modyfikację. Chociaż agresywność…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz