Ergonomia i BHP - strona 8

Substancje toksyczne-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 42
Wyświetleń: 693

Substancje toksyczne Liczba związków chemicznych stanowiących zagrożenie toksyczne dla człowieka jest wielka i jak dotąd nie określona. Charakter i rozmiary tego zagrożenia uzależnione są od: sposobu i siły działania biologicznego substancji, stopnia ich powinowadztwa do tkanek i narządów ustroju...

Sygnały-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 21
Wyświetleń: 462

INFORMACJA jest przekazywana do człowieka przy pomocy różnych sygnałów. Aby sygnał mógł być odebrany przez człowieka musi posiadać odpowiednią formę fizyczną, która może być zarejestrowana przez system nerwowy człowieka w postaci wrażeń zmysłowych. CECHY SYGNAŁÓW jakość, siła, wielkość, kształ...

System alimentacyjny człowieka-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

SYSTEM ALIMENTACYJNY CZŁOWIEKA Człowiek stanowi niezwykle czułą stację nadawczo-odbiorczą. W żywym organiźmie występuje ciągły przepływ strumienia energii: pobór, wykorzystanie i wydzielanie. Człowiek jako układ samodzielny jest w stanie tworzyć, magazynować i wydatkować energię. Rolę tą pełni syst...

Systemy sensoryczne człowieka-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518

SYSTEMY SENSORYCZNE CZŁOWIEKA Systemy sensoryczne człowieka, których efektami są np.: wrażenia, uczucia, świadomość, nie odzwierciedlają dokładnie świata fizycznego, lecz reagują jedynie na te aspekty środowiska, które są ważne dla naszego przeżycia. Dostarczają zatem tę ilość informacji o otoczeniu...

Uciążliwość pracy-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 28
Wyświetleń: 364

Uciążliwość pracy: Aspekt energetyczny: ZMĘCZENIE obciążenie dynamiczne obciążenie statyczne monotypowość (stały nadmierny ruch mięśni) WYPOCZYNEK Aspekt psychiczny odbiór informacji pojęcie decyzji wykonanie działania Wysiłek fizyczny - energia jaką wydatkuje człowiek na wykonanie pracy ...

Układ człowiek - praca

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 56
Wyświetleń: 728

Układ człowiek - praca. W celu prowadzenia rozważań ergonomicznych najlepiej używać pojęcia układu człowiek - praca jako najbardziej szeroko pojętego. Zadaniem tego układu jest wykonanie jakiejś pracy, przy czym względna wartość obu stron tego układu (człowieka - maszyny) może być bardzo różna. Is...

Wielkości fotometryczne-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 7
Wyświetleń: 931

Wielkości fotometryczne: Natężenie światła ( światłość ); jednostka - kandela (cd), Strumień świetlny F; jednostka - lumen (Lm), Natężenie oświetlenia (oświetlenie); jednostka - l...

Wygodne stanowisko pracy-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 28
Wyświetleń: 399

Jak zorganizować wygodne stanowisko pracy? Musisz się na nim czuć swobodnie, wygodnie i komfortowo. Pamiętaj, że twoje biurko, monitor, a nawet ułożenie myszki ma ogromny wpływ na twoje zdrowie. Przecież w pracy spędzamy prawie 1/3 całego swojego ży...

Podstawy ergonomii-wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 119
Wyświetleń: 959

ERGONOMIA to nauka o dostosowaniu maszyn i urządzeń do anatomicznych, fizjologicznych i psychicznych cech i możliwości człowieka. ERGONOMIA dąży do optymalnego przystosowania stanowisk, procesów i środowiska pracy do możliwości psychofizycznych człowieka, tak aby nie tylko uchronić życie i zdrowie ...

Wskaźniki wychyłowe-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

Pole pracy sterowniczej Pole widzenia urządzeń sygnalizacyjnych Rodzaje urządzeń sygnalizacyjnych Wg kryterium złożoności informacji zawartej w sygnale wyróżniamy: Wskaźniki wychyłowe Wymagania ergonomiczne : Wielkość i kształt tarczy Podziałka Kształt i wielkość cyfr i liter Długość wskazó...