Ergonomia i BHP - strona 7

Maszyny i urządzenia techniczne-pytania

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

Maszyny i urządzenia techniczne Czy elementy ruchome i inne części maszyn, które w razie zetknięcia się z nimi stwarzają zagrożenie są osłonięte do wysokości co najmniej 2,5m od poziomu podłogi? Czy osłony stosowane na maszynach: uniemożliw...

Miejsca przechowywania gazów sprężonych-pytania

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 7
Wyświetleń: 294

Miejsca przechowywania gazów sprężonych Czy butle gazowe o pojemności powyżej 15 l są wyposażone w urządzenia chroniące zawór przed uszkodzeniem mechanicznym? Czy butle są widocznie oznakowane, wskazując jaki gaz zawierają? Czy butle są przechowywane w miejscach chronionych przed źródłami ciepła,...

Pytania BHP- obiekty i pomieszczenia pracy

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532

Pytania BHP- Obiekty i pomieszczenia pracy Czy ściany i sufity pomieszczeń pracy są w należytym stanie (czy są przeprowadzane okresowe remonty i konserwacje)? Czy drogi transportowe są równe, nie śliskie oraz utrzymane w należytej czystości? Czy drogi transportowe są właściwie oznakowane (linie, ...

Pytania na kartkówkę

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 105
Wyświetleń: 658

Co to jest Ergonomia? Multidyscyplinarna nauka zajmująca się wszelkimi aspektami relacji między człowiekiem a jego środowiskiem pracy. Erg. zmierza do optymalnego dost. Narzędzi ,maszyn itp. Do wymagań i potrzeb fiz. ,psych, i społ, człowieka 2.Jakie są rodzaje ergonomii? E. Fizyczna- Podstawy po...

Pytania o zmęczenie na kartkówkę

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 14
Wyświetleń: 455

1.Jakie są obiawy zmęczenia? *u. krążenia (zwiększona częstość tętna, zmiany w ciśnieni ,rozszeżenie naczyń) *oddechowy (szybszy oddech, większa obiętość oddechowa) *wydzielania wew. (utrata płynów ustrojowych poprzez pocenie, odwodnienie org) *trawienia (zaburzenia

Rodzaje czynników zagrażających w środowisku pracy-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1197

Rodzaje czynników zagrażających w środowisku pracy: szkodliwe - w wyniku ich oddziaływania może nastąpić pogorszenie stanu zdrowia człowieka (np. wydzielanie się toksyn) - BHP niebezpieczne - mogące powodować powstanie urazów - BHP uciążliwe - oddziaływanie ich może utrudnić pracę lub obniżyć zdo...

Rozróżnialność, dostępność i bezpieczeństwo US-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

Rozróżnialność Rozmieszczenie przestrzenne US uwzględnienie danych antropometrycznych (maksymalne i normalne zasięgi kończyn człowieka o 5 - centylowej charakterystyce wymiarowej) zbyt bliskie umiejscowienie US utrudnia manipulowanie (w pionie odległość min. 12,5 cm, w poziomie min. 20 cm) duża ...

Ruch-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1106

RUCH PODSTAWOWE CZYNNOŚCI RUCHOWE Ruchy pozycyjne, Ruchy powtarzalne, Ruchy ciągłe, Ruchy seryjne, Pozycja statyczna STRUKTURA RUCHÓW Wszelkie ruchy robocze składają się z dwóch głównych faz: Docelowej ( dynamiczna, stabilizująca ) Manipulacyjnej ( ciągnięcie, pchanie, naciskanie, przytrzy...

Sekwencja historyczna ergonomii-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

Sekwencja historyczna "Ergonomii" oparta jest o następujące kryteria: kreowanie tworu techniki doskonałego pod względem techniki, barierę ekonomiczną, która wzbogaca powyższe kryterium, humanizujące, które charakteryzuje parametry ludzkie dla w/w kryteriów. Współczesne tendencje skłani...

Sposoby oceny wysiłku fizycznego-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 21
Wyświetleń: 847

SPOSOBY OCENY WYSIŁKU FIZYCZNEGO Pomiar i porównanie zużycia tlenu z maksymalną zdolnością pochłaniania tlenu przez ustrój Pomiar zmian fizjologicznych zachodzących w organizmie w czasie pracy Pomiar wydatku energetycznego, obciążenia statycznego i monotypowości wykonywanych ruchów Ocena wydatku...