Ergonomia i BHP - strona 6

Parametry oświetlenia-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 70
Wyświetleń: 609

Parametry oświetlenia Równomierność oświetlenia - δ Równomierność oświetlenia na danej płaszczyźnie wyznacza się jako stosunek najmniejszej zmierzonej wartości natężenia oświetlenia występującej na danej płaszczyźnie (Emin ) do śred...

Parametry przestrzenne stanowiska pracy i jego elementów-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1211

PARAMETRY PRZESTRZENNE STANOWISKA PRACY I JEGO ELEMENTÓW SKŁADOWYCH Układ przestrzenny tworu techniki powinien być rozpatrywany zarówno w otoczeniu dalszym jak i bliższym. Wykonywana analiza ergonomiczna winna być rozważana w aspekcie: kształtowania granic przestrzeni roboczej, przestronności stan...

Podstawowe cechy urządzeń sterowniczych-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

PODSTAWOWE CECHY URZĄDZEŃ STEROWNICZYCH Urządzenia sterownicze powinny spełniać trzy podstawowe warunki : być dostępne rozpoznawalne operatywne, czyli łatwe do manipulowania Dostępność urządzeń sterowniczych Zależy od: ich względnego rozmieszczenia w stosunku do innych przedmiotów i urządzeń,...

Pojemność informacji oraz podejmowanie decyzji-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 28
Wyświetleń: 357

POJEMNOŚĆ, CZYLI ZDOLNOŚĆ PRZEPUSTOWA KANAŁU INFORMACYJNEGO określa maksymalną szybkość przepływu informacji przez kanał. C - pojemność kanału, T - czas, n - liczba sygnałów przesłanych, N - repertuar sygnałów przy zachowaniu warunku jednakow...

Postawa przy pracy-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546

Postawa przy pracy Należy unikać w granicach możliwości, wykonywania pracy statycznej. Przy pracy męczą się nie tyle mięśnie, które wykonywały jakieś ruchy, ile mięśnie, które pozostawały unieruchomione w stanie napięcia. Na straty energii, związane z wykonywaniem pracy statycznej, składają się na...

Pozycja ciała człowieka przy pracy-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 28
Wyświetleń: 567

Pozycja ciała człowieka przy pracy Wraz ze zmianą pozycji ciała zmienia się geometria człowieka i jego możliwości dynamiczne. Istnieje wiele pozycji w jakich ciało człowieka musi pozostawać podczas wykonywania czynności zawodowych. Jako zasadnicze przyjmuje się pozycje: stojącą, siedzącą i leżącą. ...

Profilaktyka medyczna-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 0
Wyświetleń: 763

Profilaktyka medyczna MIKROKLIMAT - to całokształt zmian fizycznych stałych czynników meteorologicznych w badanym, ograniczonym miejscu najczęściej w pomieszczeniach zamkniętych. Komfort cieplny - to najkorzystniejsze warunki mikroklimatu pomieszczenia, w których człowiek czuje się dobrze a gospod...

Czynniki szkodliwe oraz organizacja stanowisk pracy, procesy pracy-pyt...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 21
Wyświetleń: 357

Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe 1) Czy na stanowiskach pracy, gdzie występują przekroczenia NDN i NDS są właściwe informacje o przekroczeniach? 2) Czy w Wydziale, Oddziale, Dziale znajdują się odpowiednie środki ochrony indywidualnej? 3) Czy pracownicy stosują wymagane środki ochron...

Magazynowanie środków chemicznych i transport wewnętrzny-pytania

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1008

Magazynowanie środków chemicznych 1) Czy na drzwiach do magazynku chemicznego, w którym są składowane różnorodne substancje znajduje się znak ostrzegawczy,, Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie” lub znaki ostrzegawcze charakterystyczne dla składowanych tam materiałów? 2) Czy substancje i preparaty che...