Parametry przestrzenne stanowiska pracy i jego elementów-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1211
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Parametry przestrzenne stanowiska pracy i jego elementów-opracowanie - strona 1 Parametry przestrzenne stanowiska pracy i jego elementów-opracowanie - strona 2 Parametry przestrzenne stanowiska pracy i jego elementów-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

PARAMETRY PRZESTRZENNE STANOWISKA PRACY I JEGO ELEMENTÓW SKŁADOWYCH Układ przestrzenny tworu techniki powinien być rozpatrywany zarówno w otoczeniu dalszym jak i bliższym. Wykonywana analiza ergonomiczna winna być rozważana w aspekcie:
kształtowania granic przestrzeni roboczej,
przestronności stanowiska pracy,
kształtowania granic przestrzeni manipulacyjnej,
kształtów i wymiarów siedzisk,
stref wygody i identyfikacji wzrokowej,
warunków rozmieszczenia urządzeń informacyjnych i sterujących.
Granice przestrzeni roboczej
Granice przestrzeni roboczej, na której ma odbywać się proces produkcyjny są determinowane przez:
minimalną powierzchnię jaką zajmować będzie wyposażenie stanowiska,
łatwość dostarczania materiału,
długość traktów komunikacyjnych,
jakość warunków środowiskowych (zwłaszcza oświetlenie),
warunki bhp.
Do ustalenia potrzebnej powierzchni można bazować na normatywach pomocniczych zgodnie z zarządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Budowlanego z dnia 29.06.66 D.B. nr 10 z 10.07.66 poz. 44. Określono tam warunki techniczne dotyczące 3 rodzajów pomieszczeń:
ze stałym pobytem ludzi (4 grupy, dla których parametry techniczne procesu pracy różnią się),
z czasowym pobytem ludzi (do 4 godzin /zmianę),
bez ludzi.
Struktura przestrzenna stanowiska pracy
Struktura przestrzenna stanowisk pracy powinna:
zapewnić bezpieczną i wygodną pracę dla 90% populacji użytkowników,
być dostosowana do ich ekstremalnych cech wymiarowych,
umożliwiać dopasowanie niektórych parametrów przestrzennych stanowiska do indywidualnych potrzeb użytkowników, wprowadzając możliwość regulacji,
uniemożliwiać powstawanie zagrożeń wypadkowych i szkodliwych dla zdrowia
zapewniać swobodę ruchów,- zapewnić minimalny koszt biologiczny podczas wysiłku pracownika,
zapewniać dobre warunki widoczności procesu pracy i otoczenia.
Punktem wyjścia przy projektowaniu struktury przestrzennej stanowiska pracy jak i jego elementów składowych są wymiary antropometryczne użytkowników oraz ich granice zasięgów ruchu. Wymiary stanowiska są uzależnione od pozycji ciała jaką człowiek zajmuje w procesie pracy. Podstawowe wymiary stanowiska podawane są w odpowiednich nomogramach lub tablicach opracowanych przez projektantów. Strukturę przestrzenną stanowiska pracy można wyznaczyć przy użyciu metod opisanych w części poświęconej antropometrii.
Główne wielkości pomiarowe uwzględniane w analizie struktury przestrzennej stanowiska pracy w zależności od:
- pozycji ciała: a) stojącej, b) siedzącej, ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz