Projekt stanowiska komputerowego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 168
Wyświetleń: 5733
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projekt stanowiska komputerowego - strona 1 Projekt stanowiska komputerowego - strona 2 Projekt stanowiska komputerowego - strona 3

Fragment notatki:

Dokument ma 21 stron i porusza zagadnienia takie jak: czynniki kształtujące stanowisko robocze, czynniki kształtujące środowisko pracy, czynniki szkodliwe, czynniki uciążliwe, system stół - siedzisko - podnóżek, elementy stanowiska pracy, siedzisko, rozmieszczenie elementów stanowiska pracy, stół, obszar, zasięg i postawa przy pracy, klawiatura, monitor, monitor ? podstawowa cześć podczas pracy z komputerem, dobry monitor, monitor nec multisync m500, podstawowe zasady pracy przy komputerze, promieniowanie generowane przez monitor, normy promieniowania, formy zabezpieczeń antystatycznych i antyrefrakcyjnych, metody obniżania promieniowania monitora, filtr ekranowy princy soft 14"-15", nowoczesne klawiatury, tęczowa dydaktyka, zdrowie nadgarstków, mysz czy trackball, opis przykładowego stanowiska komputerowego.

Wprowadzenie
Stanowisko pracy jest pojęciem ogólnym o szerokim zakresie odniesień.Można mówić np. o stanowisku pracy przy komputerze, taśmie montażowej, w centrali telefonicznej, w dyspozytorni mocy elektrowni, w kabinie samochodu ciężarowego lub maszyny rolniczej. Stanowisko pracy jest układem, w którym człowiek za pomocą środków pracy (maszyn, narzędzi, przyrządów itp. ) w określonej przestrzeni i określonym środowisku wykonuje zorganizowane czynności, mające na celu wytworzenie użytecznych wartości.Przedmiotem projektowania uwzględniającego zasady ergonomii (tzw. projektowania ergonomicznego) są relacje zachodzące między członami tego systemu, tj. człowiekiem a strukturą techniczną (obiektem) i rodzajem zadania roboczego wykonywanego w określonym środowisku pracy. Rozpatrując wzajemne zależności członów tego systemu trzeba sobie zdać sprawę, że decydującym, a równocześnie najbardziej wrażliwym jego ogniwem jest człowiek, którego praca - niezawodna w aspekcie bezpieczeństwa i optymalna w aspekcie obciążenia organizmu oraz wydajności - jest uwarunkowana jego możliwościami psychofizycznymi. Możliwości te są ograniczone, a wartości graniczne stanowią miary ograniczające i implikujące określone rozwiązania techniczne. Natomiast rozwój możliwości urządzeń technicznych, jeśli pominąć względy ekonomiczne, jest potencjalnie nieograniczony. Stąd wniosek, że przy projektowaniu i organizowaniu stanowisk pracy należy środki, przestrzeń, środowisko i organizację pracy dostosowywać do człowieka. Pierwszoplanową rolę odgrywa tu właściwe zaprojektowanie struktury przestrzennej stanowiska pracy. Ukształtowanie tej struktury z uwzględnieniem charakterystyki antropometrycznej i biomechanicznej populacji pracowników, a także rodzaju wykonywanych zadań, stanowi jedno z podstawowych zagadnień ergonomii stanowiska pracy. Struktura przestrzenna stanowiska pracy musi być dostosowana do: rodzaju pracy wymiarów człowieka
pozycji ciała wymaganej podczas wykonywania pracy. Komputer staje się obecnie narzędziem powszechnego użytku, wprost niezbędnym w każdym zakładzie pracy i w każdej rodzinie . O tym decyduje stosunkowo niska cena, małe wymiary, duża niezawodność i trwałość oraz duże możliwości w zakresie gromadzenia i przetwarzania informacji z całego świata. Spowodowało to, ze plan Masary, który dotyczył informatyzacji społeczeństwa japońskiego przestał być ewenementem w obliczu wysięków i sukcesów innych krajów . Tak wiec powstaje nowa, elektroniczna, zintegrowana jakość pracy codziennej opartej na trzech rewolucyjnych wynalazkach: komputerze, łączności światłowodowej, łączności satelitarnej.
Jest to wyzwanie, któremu można sprostać w kraju przez możliw

(…)

… (VLF ) częstotliwości, Promieniowanie jonizujące, Promieniowanie ultrafioletowe. Czynniki uciążliwe:
Niewłaściwe oświetlenie stanowiska pracy, Migotanie obrazu, Wymuszona pozycja przy pracy, Hałas Niewłaściwy mikroklimat, Nie ergonomiczne stanowisko pracy (pulpit siedzisko ), Stres psychologiczny. 2 System stół - siedzisko - podnóżek
System stół - siedzisko - podnóżek jest podstawowym układem…
… w wyniku wtórnej emisji elektronów, wybijanych przez wiązkę elektronów o wysokiej energii bombardującą wewnętrzną powierzchnię ekranu i towarzyszące mu promieniowanie jonizujące. Wszystkie te emisje mogą wpływać niekorzystnie na samopoczucie, a nawet zdrowie użytkownika, dlatego też odpowiednie przepisy limitują dopuszczalny czas pracy przy stanowisku komputerowym i wręcz zabraniają zatrudniać na takich stanowiskach kobiety w ciąży. Na szczęście współczesne monitory konstruowane są w sposób pozwalający na dobrą sprawę zapomnieć o zagrożeniu niekorzystnymi emisjami. Promieniowanie jonizujące filtrowane jest przez ołowiowe szkło z którego wykonany jest ekran kineskopu, to samo odpowiednio domieszkowane szkło i pokrywająca powierzchnię ekranu warstwa antystatyczna redukują niemal całkowicie problem pola…
… energii bombardującą wewnętrzną powierzchnie ekranu i towarzyszące mu promieniowanie jonizujące. Pokrywając ekran cienką warstwą przewodzącą można również zmniejszyć pole elektryczne emitowane przez monitor, a jednocześnie warstwa ta nie obniża jakości obrazu. Pole elektrostatyczne powoduje zbieranie się ładunku elektrycznego na powierzchni ekranu. Można tego uniknąć pokrywając ekran cienką warstwą…
…. Na szczęście współczesne monitory konstruowane są w sposób pozwalający na dobrą sprawę zapomnieć o zagrożeniu niekorzystnymi emisjami. Promieniowanie jonizujące filtrowane jest przez ołowiowe szkło, z którego wykonany jest ekran kineskopu, to samo odpowiednio domieszkowane szkło i pokrywająca powierzchnie ekranu warstwa antystatyczna redukuje niemal całkowicie problem pola elektrycznego i ładunków statycznych…
…. centyla mężczyzn. Pożądane są także: pochylenie płyty siedziska w kierunku do tyłu w zakresie 3° - 6° i oparcia w zakresie 100° - 110°, ponadto regulacja pionowa oparcia i poziomy obrót siedziska. Podłokietniki przenoszą ciężar kończyn górnych, a przede wszystkim ułatwiają siadanie. Poprawiają także stabilizację przedramion podczas wykonywania prac precyzyjnych. Zalecany wymiar wysokości podłokietnika…
… w zasięgu kończyn górnych, Takie usytuowanie w pomieszczeniu, aby zapewnić pracownikowi swobodny dostęp do tego stanowiska. Odległości między sąsiednimi monitorami powinny wynosić co najmniej 0,6 metra, a między pracownikiem i tyłem sąsiedniego monitora - co najmniej 0,8 metra, Urządzenia pomocnicze: jeśli przy pracy istnieje konieczność korzystania z dokumentów stanowisko pracy należy wyposażyć w uchwyt…
… górnych.
Wysokość stołu oraz siedziska krzesła powinna być ustalona tak, aby zapewnić: naturalne położenie kończyn górnych zapewniające przy obsłudze klawiatury zachowanie co najmniej kąta prostego między ramieniem i przedramieniem,
odpowiedni kąt obserwacji ekranu monitora w zakresie 20° - 50° w dół ( licząc od linii poziomej na wysokości oczu pracownika do linii poprowadzonej od jego oczu do środka…
… i ewentualnie skręconą.
Do precyzyjnego wyznaczenia przestrzennych stref pracy stosuje się kryteria zasięgów rąk definiowane jako: zasięg normalny, wyznaczony kolejnymi położeniami środka dłoni przy obrocie przedramienia wokół stawu łokciowego i ograniczony poziomami wysokości barkowej oraz łokciowej - określa granice strefy optymalnej dla manipulacji. Nakładające się w płaszczyźnie pracy zasięgi normalne…
…. Po instalacji filtru monitor wygląda jakby był w hełmie. Filtry Princy dostępne są w trzech odmianach: Relax, Soft i Professional. Princy Relax przeznaczone są dla użytkowników komputerów w biurach, wykorzystujących przede wszystkim edytory tekstu. Wysokie tłumienie światła kineskopu (ok. 70%) ogranicza zmęczenie wzroku operatora, ale pozostaje nie bez wpływu także i na barwy wyświetlane przez monitor. Princy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz