Maszyny i urządzenia techniczne-pytania

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 357
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Maszyny i urządzenia techniczne-pytania - strona 1  Maszyny i urządzenia techniczne-pytania - strona 2

Fragment notatki:

Maszyny i urządzenia techniczne
Czy elementy ruchome i inne części maszyn, które w razie zetknięcia się z nimi stwarzają zagrożenie są osłonięte do wysokości co najmniej 2,5m od poziomu podłogi?
Czy osłony stosowane na maszynach: uniemożliwiają bezpośredni dostęp do strefy roboczej, eliminują ryzyko poparzenia pracownika gdy takie istnieje oraz w przypadku np. obrabiarek skrawających do metali chronią pracowników przed rozbryzgiem cieczy lub wiórami?
Jeżeli obrabiarki są zainstalowane przy przejściach przeznaczonych dla ruchu pracowników lub przy drogach transportu wewnątrzzakładowego i mogą stwarzać zagrożenie dla sąsiednich stanowisk pracy, ruchu pracowników, transportu wewnątrzzakładowego, (poprzez np. wyrzucanie wiór), to czy są one odpowiednio zabezpieczone (np. parawanami)?
Czy w liniach technologicznych obrabiarek, w których przemieszczanie przedmiotów obrobionych odbywa się przy użyciu transportera podwieszanego, elementy przebiegające nad przejściami dla ruchu pracowników są zabezpieczone od dołu osłoną zabezpieczającą przed upadkiem transportowanych przedmiotów lub zabrudzeniem cieczą chłodzącą pracowników?
Czy przy szlifierkach-ostrzarkach podpory są ustawione w takiej odległości od tarcz szlifierskich, aby szlifowany przedmiot nie dostał się pomiędzy tarczę a podporę (zalecane około 2-3 mm)?
Czy przy frezarkach lub strugarkach podłużnych, (jeśli obrabiany przedmiot jest o gabarytach większych niż stół maszyny) są ustawione barierki ochronne w punktach krańcowego położeniach stołu? Czy osłony przy maszynach i urządzeniach są stosowane przez pracowników zgodnie ich przeznaczeniem?
Czy maszyny i urządzenia obsługiwane przez pracowników są utrzymywane w stanie sprawności technicznej?
Czy w przypadku wyłączenia maszyny lub urządzenia z procesu produkcji w celu dokonania naprawy lub remontu, są one oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich uruchomienie?
Czy pracownicy obsługujący maszynę lub urządzenie stosują się do wymogów bezpieczeństwa zawartych w instrukcji stanowiskowej, procesie technologicznym, Dokumentacji Techniczno-Ruchowej?
Czy jeśli przy maszynie lub urządzeniu wymagane jest potwierdzenie przez pracownika wpisem w zeszycie codziennej obsługi jej wykonania, wpisy są dokonywane systematycznie?
Czy maszyny i urządzenia do podnoszenia ładunków oraz ich osprzęt jest oznakowany poprzez podanie udźwigu nominalnego?
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz