Korekta ergonomiczna stanowiska pracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Korekta ergonomiczna stanowiska pracy - strona 1 Korekta ergonomiczna stanowiska pracy - strona 2 Korekta ergonomiczna stanowiska pracy - strona 3

Fragment notatki:

Korekta ergonomiczna stanowiska pracy
Stanowisko pracy tokarza
1. Opis stanowiska
Charakterystyka ogólna
Proces pracy w opisywanym systemie jest realizowany przy użyciu tradycyjnej tokarki uniwersalnej TR-70 (p. Ryc. A), którą obsługuje indywidualny pracownik. W danym systemie realizowana jest produkcja masowa, zaś rozpatrywana tokarka stanowi część linii produkcyjnej. Wykonywane są na niej najczęściej zabiegi toczenia wykańczającego elementów metalowych. Linię produkcyjną stanowią obrabiarki (głównie tokarki) ustawione na hali produkcyjnej w sposób przedstawiony na rycinie E.
Materiał jest dostarczany na stanowisko przez pracownika wyposażonego w wózek transportowy, według ustalonego dla wszystkich stanowisk tempa pracy.
Ogólne zasady pracy przy produkcji masowej
Przy produkcji masowej opłacalne jest rozdzielnie obróbki zgrubnej od wykańczającej. Te dwa rodzaje obróbki można wykonywać na tej samej tokarce, przy czym cała seria przedmiotów przechodzi najpierw obróbkę zgrubną, a następnie wykańczającą. Bardziej celowe jest wykonanie obróbki zgrubnej na innej tokarce. Tokarka do obróbki zgrubnej może mieć mniejszą dokładność geometryczną, natomiast powinna mieć większą moc napędową. Może to być tokarka o zmniejszonej dokładności, ale nie tokarka zużyta (z powiększonymi luzami i małą sztywnością), gdyż występujące przy obróbce zgrubnej duże siły skrawania łatwo mogą spowodować w tokarce zużytej występowanie znacznych drgań całego układu, co uniemożliwi w ogóle obróbkę przy założonych parametrach skrawania. Uzbrojenie tokarki w narzędzia powinno być takie, aby przy jednym zamocowaniu przedmiotu można było wykonać wszystkie zabiegi bez zdejmowania jednych i zamocowania drugich narzędzi. W tym celu należy stosować imaki czteronożowe i imaki tylne (lub szybkozmienne imaki uniwersalne).
Dosuwanie noży do przedmiotu odbywa się za pomocą skali, przy czym celowe jest założenie na skali wskaźników lub zrobienie znaków (np. ołówkiem kopiowym), w celu łatwiejszej orientacji. Wymiary długościowe przedmiotu uzyskuje się poprzez dosuwanie suportu do zderzaka. Stosuje się też często zderzaki cztero- lub sześciopozycyjne (obrotowe), podobnie jak w tokarkach rewolwerowych.
1.3 Szczegółowe zasady pracy na stanowisku tokarza
Przed przystąpieniem do pracy należy:
zapoznać się szczegółowo z rysunkiem wykonawczym oraz kartą instrukcyjną,


(…)

… dla pracownika stanowią również ciecze chłodzące stosowane przy obróbce skrawaniem na tokarkach. Należą do nich m.in.: emulsje wodne, roztwory sody, mydła, oleje mineralne i nafta. Ciecz chłodząco -smarująca pompowana jest ze zbiornika znajdującego się przy obrabiarce i kierowana na przedmiot obrabiany lub ostrze narzędzia w miejscu, gdzie odbywa się skrawanie materiału. Ciecz ta, częściowo odbita…
… śmiertelny.
2.2 Analiza procesu pracy
2.2.1 Charakterystyka ogólna procesu pracy
Celem procesu pracy jest wykonanie obróbki skrawaniem określonej liczby elementów metalowych przez pojedynczego pracownika przy wykorzystaniu tokarki typu TR-70 „Poręba”. (p. Ryc. A) Na proces składają się:
przygotowanie obrabiarki do pracy
przeprowadzenie wymaganej ilości zabiegów toczenia wyłączenie obrabiarki po pracy…
… się siedem różnych stanowisk pracy tokarza, a także jedna szlifierka 2 - tarczowa, frezarka pionowa oraz strugarka poprzeczna. Interesujące nas stanowisko pracy tokarza znajduje się w bezpośredniej bliskości szerokich drzwi prowadzących na plac przed halą. Stwarza to możliwość wykorzystania do transportu, zwłaszcza dużych elementów obrabianych, wózka widłowego typu Eagle 7/5.0. Bliskość dużych okien…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz