Parametry toczenia, operacje tokarskie.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2933
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Parametry toczenia, operacje tokarskie. - strona 1

Fragment notatki:

5-stronowy plik .doc zawiera projekt na temat parametrów toczenia i operacji tokarskich.

Projekt porusza takie tematy jak: parametry toczenia, parametry skrawania, głębokość skrawania, prędkość skrawania, siłą skrawania, operacje tokarskie, tokarka, tokarka kłowa, toczenie zewnętrznych powierzchni walcowych oraz BHP.

Notatka pozwoli zapoznać się z procesem obróbki skrawaniem i procesem toczenia, a także pomoże przygotować się odpowiednio na zajęcia.

Temat: Parametry toczenia.
Operacje tokarskie.
PARAMETRY SKRAWANIA - TOCZENIA
Toczenie jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych sposobów obróbki skrawaniem, polegające na oddzielaniu nożem tokarskim warstwy materiału z przedmioty, na obrabiarce zwanej tokarką.
Zależnie od kierunku ruchu posuwowego noża względem osi obrotu przedmioty rozróżnia się toczenie: wzdłużne (kierunek posuwu równoległy do osi obrotu przedmiotu), poprzeczne, tzw. Planowanie (kierunek posuwu prostopadły do osi obrotu przedmiotu) i kopiowe, tj. wg wzornika sterującego ruchem posuwowym noża po dowolnej w zasadzie linii. Toczenie może być wykonywane nożem pojedynczym lub jednocześnie kilkoma nożami zamocowanymi w jednym imaku (toczenie wielonożowe), co umożliwia zwiększenie wydajności obróbki.
Toczeniem kształtowym nazywa się toczenie krótkich brył obrotowych niecylindrycznych za pomocą noża, którego ostrze ma kształt tworzącej obrabianego przedmiotu.
PARAMETRY TOCZENIA
Na przebieg procesu toczenia mają duży wpływ główne parametry skrawania:
prędkość
głębokość skrawania
posuw
Zależą od nich trwałość ostrza noża, opór skrawania i dokładność wymiarów obrabianej powierzchni.
Prędkością skrawania nazywa się stosunek drogi do czasu, w którym krawędź skrawająca narzędzia przesuwa się względem powierzchni obrabianego przedmiotu, w kierunku głównego ruchu roboczego.
Prędkość skrawania v podczas toczenia oblicza się wg wzoru:
w którym: v - prędkość skrawania w [m/min]
d - średnica przedmiotu obrabianego w [mm]
n - prędkość obrotowa przedmiotu obrabianego w [obr/min]
Prędkość skrawania, wyrażająca się prędkością obwodowa obrabianej bryły w punkcie zetknięcia z ostrzem noża, wynosi przy toczeniu stali 40 do 100 m/min, a przy toczeniu materiałów miękkich i lekkich do 800 m/min, a niekiedy i więcej (toczenie szybkościowe).
Głębokością skrawania nazywa się grubość warstwy materiału usuwanej podczas jednego przejścia narzędzia skrawającego.
Posuwem nazywa się przesunięcie noża na jeden obrót przedmiotu , wynosi on od paru setnych mm do kilku mm na jeden obrót; przy toczeniu gwintów posuw równa się podziałce obrabianego gwintu. Posuw oznacza się literą p i wyraża najczęściej w milimetrach na obrót (mm/obr).
Ruch posuwowy narzędzia może się odbywać w kierunku równoległym do prowadnic łoża tokarki i wówczas nazywa się go

(…)

…:
wytaczanie
wiercenie
rozwiercanie
przecinanie i radełkowanie
frezowanie i szlifowanie z użyciem dodatkowych przyrządów.
Podstawowym rodzajem tokarki jest tokarka kłowa, umożliwiająca zamocowanie przedmiotu obrabianego w kłach znajdujących się we wrzecionie i w koniku. Wrzeciono jest napędzane silnikiem elektrycznym za pośrednictwem przekładni zębatych, które nadają przedmiotowi obrabianemu różne prędkości obrotowe, zależnie od wymaganej prędkości skrawania i średnicy przedmiotu. Nóż zamocowany w imaku może się przesuwać razem z suportem wzdłuż prowadnic łoża (przesuw wzdłużny) oraz poprzecznie względem osi wrzeciona (przesuw poprzeczny).niezależnie od tego możliwe jest ręczne przesuwanie górnych sań narzędziowych, co wykorzystuje się do ustawienia noża względem przedmiotu oraz do toczenia krótkich przedmiotów. Mechaniczne posuwy noża tokarskiego uzyskuje się od skrzynki posuwów za pośrednictwem wałka pociągowego (przy toczeniu wzdłużnym i poprzecznym) lub śruby pociągowej (przy toczeniu gwintów). Ruch obrotowy jest przenoszony z wrzeciona na przedmiot obrabiany za pomocą zabieraka lub uchwytu szczękowego.
Wśród tokarek kłowych rozróżnia się:
tokarki stołowe - ustawiane na stole, przeznaczone…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz