Sygnały-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 462
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sygnały-opracowanie - strona 1 Sygnały-opracowanie - strona 2 Sygnały-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

INFORMACJA jest przekazywana do człowieka przy pomocy różnych sygnałów.
Aby sygnał mógł być odebrany przez człowieka musi posiadać odpowiednią formę fizyczną, która może być zarejestrowana przez system nerwowy człowieka w postaci wrażeń zmysłowych.
CECHY SYGNAŁÓW
jakość,
siła,
wielkość,
kształt,
położenie,
ruch,
czas pojawiania się i trwanie.
CECHY JAKOŚCIOWE SYGNAŁU
Np. barwa
SIŁA SYGNAŁU
Konieczne jest nadanie bodźcom pewnego minimum intensywności, jest tzw. próg wrażliwości.
Najmniejszą różnicę w intensywności sygnałów, jaką człowiek zauważa, nazywamy progiem czułości albo różnicy.
Optimum siły sygnałów zależy od :
Wielkości przedmiotów obserwowanych,
Oświetlenia tła ( kontrast ),
Wymaganej precyzji wykonania zadania.
3. WIELKOŚĆ SYGNAŁU
Cecha ta dotyczy głównie wymiarów przestrzennych i związana jest z ostrością wzroku.
Określa się ją za pomocą minimalnej odległości między dwoma punktami, przy której możliwe jest uzyskanie wrażenia rozdzielczości tych punktów.
Próg ostrości określa się za pomocą jednostek kątowych.
4. KSZTAŁT SYGNAŁU
Kształt rozpoznawalny jest zarówno wzrokiem jak i dotykiem.
Wzrokowo najłatwiej rozpoznawalne są kształty regularne:
kropki, kreski, trójkąty, kwadraty, o wiele trudniej jest zidentyfikować kształty nieregularne.
5. POŁOŻENIE SYGNAŁU
Określenie miejsca sygnału może być dokonywane za pomocą różnych organów zmysłowych, głównie jednak za pomocą wzroku, słuchu i czucia kinestetycznego
6. RUCH SYGNAŁU
Rozróżniamy: sygnały nieruchome pojawiają się stale w jednym i tym samym punkcie miejsca pracy,
sygnały ruchome zmieniają swoje miejsce w polu orientacji podmiotu.
Zarówno sygnały nieruchome , jak i ruchome mogą pojawiać się w dwojaki sposób: sygnały przerywane dyskretne ( zjawiają się i znikają w określonych odstępach czasu regularnie lub nieregularnie ),
sygnały ciągłe (trwają w polu orientacji podmiotu albo w jednym miejscu, albo też przesuwają się w polu widzenia ).
Obserwowanie sygnałów ciągłych nazywamy śledzeniem.
7. CZAS TRWANIA SYGNAŁU
Aby jakikolwiek bodziec został spostrzeżony, musi on działać przez minimalny okres czasu, który możemy nazwać okresem progowym.
Potrzebny jest również pewien minimalny czas dzielący bodźce następujące po sobie, aby dały się rozróżniać i nie zlewały się w jeden. ( optymalna widzialność ok.0.1 s) ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz