Techniki multimedialne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2065
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Techniki multimedialne - strona 1

Fragment notatki:


Techniki multimedialne Zbigniew Hulicki  lp  Pytanie    A   B   C  Odpow. 1  Do przesyłania  sygnału TV  (transmisja obrazu  kolorowego w pełnej  palecie barw o  standardowej  rozdzielczości PAL)  bez kompresji  niezbędny jest kanał o  przepływności....   2 Mbit/s  co najmniej 664 Mbit/s  221 Mbit/s    2  W systemach   multimedialnych,  wewnątrz-obiektowa  synchronizacja  czasowa  to synchronizacja  zdarzeń   zapewnia prezentację  ciągłych w czasie mediów  z właściwą im stałą  częstotliwością  zapewnia utrzymanie  relacji czasowych  pomiędzy mediami  stosowanymi w  komunikacji  multimedialnej    3  Strumieniowa  transmisja informacji  oznacza ....   natychmiastowy  dostęp do informacji i  brak obciążenia  pamięci masowej   odtwarzanie obrazu i  dźwięku w czasie  pobierania z sieci  brak możliwości  korekcji błędów oraz  konieczność  szybkiego  przetwarzania dużych  ilości informacji po  stronie użytkownika      4  Entropia określa ...  średnią ilość  informacji, którą  można przesłać  kanałem systemu  telekomunikacyjnego  bezwzględną ilość  informacji, którą można  uzyskać w wyniku  transmisji pojedynczej  wiadomości  minimalną szybkość  przesyłania informacji  w kanale systemu  telekomunikacyjnego    5  Parametr, który  określa szybkość  zmian nadawanych  sygnałów ....  jest jednym z  czynników  określających  przepływność binarną  i natężenie strumienia  informacji to różne nazwy  tego samego parametru  systemu  telekomunikacyjnego  nazywa się szybkością  modulacji     6  Ilość informacji  przypadająca na  sygnał elementarny to  rozwlekłość kodu  nadmiarowość ciągu  kodowego  zawartość  informacyjna ciągu  kodowego    7  Wrażenie głośności  słyszanego dźwięku ..  zależy od faktycznego  natężenia dźwięku  nie zależy od jego  częstotliwości  zależy od jego  faktycznego natężenia  oraz częstotliwości    8  Jeśli v=0,6c , to+ tN  ~  0    i  plik  224  kB   przesyłano w sieci o  średniej  przepływności 64 kb/s  a  łączny czas  transmisji wyniósł   28,02 s  ,  to ...  odległość  między ZI i  OPI  wynosi 360 km  odległość  między ZI i OPI   wynosi 3600 km  odległość  między ZI i  OPI  wynosi 6375 km    9  Czopki to ....  fotoreceptory  w oku  odpowiedzialne za  detekcję kolorów  receptory odpowiedzialne  za postrzeganie kształtów i  zmian natężenia światła  najliczniejsza z wielu  grup fotoreceptorów w  oku ludzkim   

(…)


Rozróżnianie wysokości
dźwięku
zależy wyłącznie od
jego częstotliwości
podstawowej oraz
szybkości zmian
częstotliwości
Model psychoakustyczny
to matematyczny
model, który
wskazuje jakie
informacje o dźwięku
są rozpoznawalne
przez ucho ludzkie,
jakie natomiast nie są.
20
to zjawisko w
układzie słuchowym
polegające na
obniżeniu progu
detekcji sygnału
maskowanego w
wyniku obecności
innego sygnału
to poziom sygnału,
który (przy braku
innych dźwięków)
wywołuje zaledwie
spostrzegane
wrażenie słuchowe
ucho człowieka jest
najbardziej czułe na
dźwięki o
częstotliwości około
1 kHz
nie zależy od poziomu
dźwięku i czasu jego
trwania
zależy od jego
częstotliwości
podstawowej,
poziomu dźwięku,
czasu trwania i
szybkości zmian
częstotliwości.
to jeden z szeregu
modeli układu
słuchowego
korzysta ze zjawisk
maskowania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz