Podstawy ergonomii-wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy ergonomii-wykład - strona 1 Podstawy ergonomii-wykład - strona 2 Podstawy ergonomii-wykład - strona 3

Fragment notatki:

ERGONOMIA to nauka o dostosowaniu maszyn i urządzeń do anatomicznych, fizjologicznych i psychicznych cech i możliwości człowieka.
ERGONOMIA dąży do optymalnego przystosowania stanowisk, procesów i środowiska pracy do możliwości psychofizycznych człowieka, tak aby nie tylko uchronić życie i zdrowie człowieka, lecz dać mu możliwość jak najpełniejszego rozwoju osobowości.
Nauka o czynnościach i procesach zachodzących w żywym organizmie ( także człowieka ) obejmująca jego narządy i układy.
Dział higieny obejmujący badanie wpływu czynników środowiska pracy na zdrowie zatrudnionych
Nauka o współzależnościach między pracą i zawodem z jednej strony, a człowiekiem, jego zdrowiem i chorobami - z drugiej, bada fizyczne i psychiczne reakcje człowieka na pracę i jego otoczenie związane z pracą.
Korzyści uzyskiwane dzięki wysokiej jakości ergonomicznej urządzeń technicznych
lepsza i wydajniejsza praca
zmniejszenie kosztów biologicznych pracy
zmniejszenie liczby i kosztów braków i błędów popełnianych w pracy
zwiększenie bezpieczeństwa pracy i eliminacji chorób zawodowych
lepsze wykorzystanie czasu pracy
ograniczenie absencji chorobowej
zwiększenie satysfakcji z pracy oraz pozytywnej motywacji
odczucie zadowolenia i przyjemności z kontaktu z urządzeniami technicznymi
Zadania ergonomii wyrobów
dostosowanie obiektów technicznych do wymiarów i kształtów ciała człowieka
zapewnienie funkcjonalności obiektu technicznego (sprawności, niezawodności, podatności na regulacje i naprawy, łatwości likwidowania po zużyciu, itp.)
zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu użytkowania obiektu technicznego
eliminowanie negatywnego wpływu wyrobu na warunki środowiska człowieka
dbałość o estetykę kształtów i barw obiektu technicznego
Zadania ergonomii warunków pracy
wykonywanie pomiarów oraz określenie dopuszczalnych wartości (norm) intensywności czynników tworzących fizyczne, biologiczne i chemiczne środowisko pracy
określanie wpływu tych czynników na człowieka, zarówno na drodze badań diagnostycznych ( określanie stanu istniejącego), jak i prospektywnych ( prognozowanie w procesie projektowania systemu)
określanie sposobów eliminacji uciążliwości i zagrożeń powodowanych przez czynniki środowiskowe oraz realizacja projektów korygujących warunki pracy
Dwa nurty działań ergonomicznych


(…)

… wykonywanych stereotypowych czynności i zadań,
przechowywanie informacji w postaci skróconej i kasowanie informacji,
zdolność do wykonywania wielu operacji równocześnie,
odporność ( zaprogramowana) na warunki środowiska zewnętrznego
Zainteresowania współczesnej ergonomii obejmują wszelkie przejawy współdziałania ludzi z obiektami technicznymi:
techniki i technologie wytwarzania (przemysł, budownictwo…
… oraz uzupełnienie brakujących informacji,
wykonywanie płynnych operacji sterowania,
przechowywanie dużej ilości informacji przez długi okres czasu i wykorzystywanie ich w odpowiedniej chwili oraz umiejętność kojarzenia ze sobą różnorodnych informacji,
myślenie indukcyjne ( wyciąganie wniosków i formułowanie uogólnień na podstawie dokonanych obserwacji i przesłanek stanowiących poszczególne przypadki wniosków…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz