Ergonomia i BHP - strona 9

Wysiłek fizyczny-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 21
Wyświetleń: 483

Wysiłek fizyczny Wydatek energetyczny, Obciążenie statyczne, Monotypowość wykonywanych ruchów Koszt fizjologiczny pracy jest pojęciem używanym dla określenia stopnia psychofizjologicznego obciążenia ustroju. Jest to pojęcie szersze od pojęcia kosztu energetycznego pracy, który oznacza tylko ilo...

Zasady rozmieszczenia urządzeń sterujących i pomiarowych-opracowanie...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 21
Wyświetleń: 343

Zasady rozmieszczenia urządzeń sterujących i pomiarowych: grupowania według ważności (najważniejsze powinny być w strefach łatwo dostępnych i najlepiej widocznych; awaryjne - łatwo dostępne, wyraźnie oddzielone i oznakowane, w obrębie kąta 20 od centralnej linii wzroku), kolejności użycia (rozmies...

Wybuchy pyłu węglowego- sprawozdanie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Dagmara Nowak-Senderowska
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2058

Temat ćwiczenia: Wybuchy pyłu węglowego 1.Wstęp Ćwiczenie zostało wykonane na stanowisku badawczym pod digestorium z instalacją wentylacyjną odciągową. Wyposażenie stanowiska laboratoryjnego:

Charakterystyka gazów kopalnianych - sprawozdanie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Dagmara Nowak-Senderowska
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 434
Wyświetleń: 3234

Wstęp: Charakterystyka gazów kopalnianych. Metan - CH4 jest gazem bez barwy, smaku i zapachu. Jest gazem palnym. Do zupełnego spalenia jednej objętości metanu potrzeba dwóch objętości tlenu. Przy zawartości metanu w powietrzu 9,5% wybuch jest najsilniejszy. Najłatwiej zapala się mieszanina powietrz...

Dźwięk - sprawozdanie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Dagmara Nowak-Senderowska
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 56
Wyświetleń: 826

Wstęp. Dźwięki są nieodłączną częścią naszego życia . Spełniają ważną rolę wporozumiewaniu się, mogą być przyjemnością, na przykład przy słuchaniu muzyki. Za hałas uważamy dźwiek o dowolnym charakterze akustycznym, niepożądany w danych warunkach i dla danej osoby. Ocena dźwięku pod tym względem jes...

Hałas i drgania - sprawozdanie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Dagmara Nowak-Senderowska
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1806

Wydział Górniczy Gr 3 Temat: Hałas i drgania Data wykonania Data oddania: Ćwiczenie nr 4 1. Wstęp teoretyczny: HAŁAS Hałas-niepożądane , nieprzyjemne , dokuczliwe , uciążliwe lub szkodliwe drgania ośrodka sprężystego , oddziałujące za pośrednictwem powietrza na narząd słuchu i inne zmysły or...

Mikroklimat i pomiary jego parametrów - sprawozdanie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Dagmara Nowak-Senderowska
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1547

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Bezpieczeństwo i higiena pracy. Mikroklimat i pomiary jego parametrów. Wykonali: Wstęp: Pomiar parametrów oświetlenia w badanym pomieszczeniu wykonuje się w celu oceny „jakości” oświetlenia. Wyniki pomiarów i obliczenia

Oddziaływanie pyłu na układ oddechowy człowieka

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Dagmara Nowak-Senderowska
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 105
Wyświetleń: 623

DATA WYKONANIA IMIĘ I NAZWISKO DATA ODDANIA WYDZIAŁ I GRUPA GÓRNICZY TEMAT ZAPYLENIE OCENA ODDZIAŁYWANIE PYŁU NA UKŁAD ODDECHOWY CZŁOWIEKA Rozwój nowoczesnych technologii w wielu przypadkach oprócz zasadniczego celu, jakim jest produkt f...

Pomiar parametrów oświetlenia - sprawozdanie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Dagmara Nowak-Senderowska
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 280
Wyświetleń: 987

Wydział Górniczy Gr 3 Temat: Pomiar parametrów oświetlenia . Data wykonania Data oddania: 20.04.99 Ćwiczenie nr 5 I. Wstęp: Zmysł wzroku w wyniku odbioru promieniowania elektromagnetycznego w pewnym zakresie długości fali zapewnia człowiekowi odbiór około 80% informacji z otaczającego środow...

Pomiar stężenia gazów- sprawozdanie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Dagmara Nowak-Senderowska
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2485

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA w Krakowie LABORATORIUM Z BHP Temat: Pomiar stężenia gazów. 1. Wstęp teoretyczny Powietrzem kopalnianym nazywamy mieszaninę gazów i par która wypełnia podziemne wyrobiska górnicze, niezależnie od składu chemicznego tej mieszaniny. Powietrze sprowadzane szybami wdechowym...