Hydrologia i hydrogeologia - strona 8

Strefy ochronne źródeł i ujęć wód podziemnych

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1190

STREFY  OCHRONNE  ŹRÓDEŁ  I  UJĘĆ WÓD PODZIEMNYCH: STREFY OCHRONNE – obszary poddane zakazom, nakazom i ograniczeniom w zakresie  użytkowania gruntów i korzystania z wody. Wyznacza się je na podstawie ustaleń zawartych w  dokumentacjach hydrogeologicznych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowi...

Wielkość natężenia przepływu

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

WIELKOŚĆ NATĘŻENIA PRZEPŁYWU OBLICZONA ZA POMOCĄ  WZORU MANNINGA Metoda określenia wydatku polega na wykorzystaniu wzoru Chezy. Do jego użycia  musimy poznać parametry rzeki jakimi są: spadek zwierciadła wody, pole przekroju cieku,  wartość   obwodu   zwilżonego   obliczonego   na   podstawie   prz...

Własciwości fizyczno-chemiczne wód

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518

WŁAŚCIWOŚCI  FIZYCZNO - CHEMICZNE  WÓD - organoleptyczne - smak, zapach - fizyczne - temperatura, przezroczystość, mętność, barwa, przewodnictwo                        elektryczne, radoczynność - chemiczne - mineralizacja, pH, potencjał red - ox, twardość, zasadowość,                          kwaso...

Własności hydrogeologiczne skał

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2849

WŁASNOŚCI    HYDROGEOLOGICZNE    SKAŁ  -   objętość  wolnych  przestrzeni   w skałach  wskazuje na ilość wody jaką dana skała może magazynować; wymiar i kształt wolnych przestrzeni  określa przepuszczalność skały (zdolność do przepływu). Podstawową właściwością skał, dzięki  której możliwe jest wys...

Wody lecznicze - podział

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1197

WODY LECZNICZE wody podziemne mineralne lub słabo zmineralizowane bakteriologicznie i chemicznie bez zarzutu,  o niewielkich wahaniach składu chemicznego i własności fizycznych i posiadających właściwości  lecznicze.   Warunek   uznania   w...

Chronologia dziejów Ziemi-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Konrad Ciarkowski
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2555

Chronologia dziejów Ziemi. Podstawą chronologii geologicznej jest rozwój życia organicznego na powierzchni globu ziemskiego. Z punktu widzenia czasu historię Ziemi podzielono na jednostki geochronologiczne: ery, okresy, epoki, piętra i poziomy. Głównymi jednostkami czasowymi są ery. Czas ukształtow...

Erozja morska-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Konrad Ciarkowski
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1295

erozja morska • Erozja morska Ruch wody morskiej spowodowany przez wiatr, czyli falowanie i słońca prowadzi do zniszczenia dna i brzegów. Działanie erozyjne falowania powoduje osuwanie się brzegu i powstanie klifu. Brzegi zbudowane z iłu piasku czy żwiru są łatwo rozmywane przez fale. Równocześnie ...

Erozja-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Konrad Ciarkowski
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 833

erozja Jest procesem niszczącym powodującym wcinanie się w głąb skorupy ziemskiej poprzez mechaniczne niszczenie skały a produkty tego wietrzenia zostają usuwane siła transportową wiatru, lodu i wody. • Erozja eoliczna (wietrzna) polega na unoszeniu i wywiewaniu przez wiatr luźnych cząstek mineraln...

Osiadanie zapadowe gruntów-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Konrad Ciarkowski
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 3024

Osiadanie zapadowe gruntów Ruch mas powierzchniowych może odbywać się również pionowo i polegać głównie na obniżaniu się powierzchni na skutek grawitacyjnego przemieszczenia się cząstek gruntów w warunkach zmniejszonej spójności i tarcia wewn. Grunty te początkowo stabilne w stanie powietrzno-suchy...

Pomiar współczynnika filtracji-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Konrad Ciarkowski
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1659

Współczynnik filtracji: charakteryzuje zdolność przesączania wody będącej w ruchu laminarnym przez skały porowate. Przesączanie odbywa się siecią kanalików utworzonych z porów gruntowych. Grunt stawia opór przesaczajcej się wodzie, o...