Hydrologia i hydrogeologia - strona 9

Procesy egzogeniczne-opracowanie - Wietrzenie chemiczne

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Konrad Ciarkowski
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 910

PROCESY EGZOGENICZNE Są to czynniki zewnętrzne, które dążą do zrównania powierzchni Ziemi, niszczą wyniosłości i odkładający powstały materiał w obniżeniach i zapadliskach. Wyróżnia się procesy niszczące, czyli degradację; i twórcze agradujące. Źródłem sił i procesów egzogenicznych jest Słońce. Od ...

Ruchy cieczy-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Konrad Ciarkowski
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 924

RUCH LAMINARNY - ma miejsce , gdy strugi są równoległe i nie wykazują drgań ( ruchów poprzecznych). Ma on miejsce przy niektórych prędkościach przepływu. Po przekroczeniu pewnej granicznej wartości liczbowej średniej prędkości przepływu, ruch laminarny zmienia swój charakter przechodząc w ruch przej...

Wody podziemne-klasyfikacja

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Konrad Ciarkowski
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 322

KLASYFIKACJE WÓD PODZIEMNYCH: ZW. MINERALIZCJI: MM0.5 g/dm³ - wody słodkie 1M0.5 g/dm³ - wody źródlane M1 g/dm³ - wody mineralne ZW. TWARDOŚCI: mwol/dm3 °n 10 bardzo twarde 28.0 TEMPERATURY: Tśr na Ziemi to 10ºC Tśr T - wody chłodne Tśr = T - wody zwykłe Tśr 20ºC - wody termalne T (…) ...

Współczynnik filtracji-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Konrad Ciarkowski
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2142

WSPÓŁCZYNNIK FILTRACJI Współczynnik filtracji charakteryzuje zdolność przesączania wodybędącej w ruchu laminarnym przez skały porowate (grunty). Przesączanie odbywa się siecią kanalików utworzonych z porów gruntu grunt stawia opór p...

Budowa cząsteczkowa i właściwości fizyczne wody-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Konrad Ciarkowski
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1036

BUDOWA CZĄSTECZKOWA: Woda zbudowana jest z 2 atomów wodoru i 1 atomu tlenu. Może istnieć 36 odmian izotopowych wody, zależy to od występowania w przyrodzie trwałych izotopów wodoru i tlenu: izotopy wodoru 1H, 2H, izotopy tlenu 16O, 17O, 18O. Masa ...

Charakterystyka gruntów w Polsce-opracowanie - Grunty skaliste

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Konrad Ciarkowski
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1064

charakterystyka gruntów w polsce • Grunty skaliste występują głównie w obszarach górskich: Sudetach, na Przedgórzu Sudeckim, Wyż. Śląskiej i Krak-Częst., G. Świętokrzyskich, na Wyż. Lubelskiej, w Karpatach. W tych obszarach występują na powierzchni lub pod warstwą zwietrzeliny. Na ogół stanowią dob...

Dysocjacja wody-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Konrad Ciarkowski
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1099

DYSOCJACJA WODY- CIECZY: Dysocjacja elektrolityczna polega na rozpadaniu się drobin elektrolitu rozpuszczonego w wodzie na naładowane elektrycznie jony. H2O↔ H++ OH-. Jony wodorowe H+ mają ładunek dodatni i nadają wodzie właściw...

Górnictwo podwodne-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Konrad Ciarkowski
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1022

Podaj definicję górnictwa podwodnego Górnictwo podwodne - eksploatacja kopalin zalegających na dnie lub pod dnem naturalnych lub sztucznych akwenów. 2. Jakie surowce są przedmiotem działalności gospodarczej w górnictwie podwodnym Przedmiotem eksploatacji są: złoża typu okruchowego monacyt - turn...

Kapilarność-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Konrad Ciarkowski
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 882

KAPILARNOŚĆ -powstaje na skutek istnienia w gruncie porów, które tworzą jakby rurki między szkieletem gruntowym. W skutek przyczepności do ścianek tych rurek oraz napięcia powierzchniowego woda może unosić się na wysokość powyżej po...

Ogólny podział Ziemi i historia-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Konrad Ciarkowski
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

OGÓLNY PODZIAŁ ZIEMI Powierzchnia ziemi wynosi 510083 tyś km2 objętość ziemi wynosi 1083 miljardy km3 powierzchnia lądów zajmuje 148,94 mln km2 czyli 28% powierzchni ziemi. Kula ziemska zbudowana jest z trzech głównych warst współśrodkowych współśrodkowych różnej miąższości. Centrum ziemi stanowi j...