Pomiar współczynnika filtracji-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1848
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pomiar współczynnika filtracji-opracowanie - strona 1 Pomiar współczynnika filtracji-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Współczynnik filtracji: charakteryzuje zdolność przesączania wody będącej w ruchu laminarnym przez skały porowate. Przesączanie odbywa się siecią kanalików utworzonych z porów gruntowych. Grunt stawia opór przesaczajcej się wodzie, opór ten zależy od wlasciwosci gruntu - porowatosci uziarnienia; właściwości filtrującej cieczy - lepkość. Wyznaczanie współczynnika filtracji metoda wzorów empirycznych: należy uznac skład granulo metryczny posiadać wykres uziarnienia i wartość porowatości gruntu. Uzyskuje się ta metoda wartości orientacyjne. Metody laboratoryjne: Przy użyciu aparatów filtracyjnych różnej konstrukcji-ze stałym i ze zmiennym spadkiem hydraulicznym. Aparaty ze stałym spadkiem stosuje się do gruntów dobrze przepuszczalnych a ze zmiennym do slabo rzepuszczalnych. Badania przeprowadza się na próbkach o strukturze nienaruszonej lub naruszonej. Wyniki badań otrzymane na próbkach o str nienaruszonej są zbliżone do wyników badań polowych w warunkach naturalnych. Podczas pomiarów współczynnika filtracji należy określić temperaturę przesączającej się wody. Zależy od niej lepkość cieczy. Ze wzrostem temp cieczy zmniejsza się lepkość i zwiększa prędkość przeplywu. K10= kT/0,7+0,03T, kT-wsp filtr uzyskany dla wody o temp TstC, k10-zredukowany współczynnik filtracji w odniesieniu do temp wody 10stC. Pomiar ze stałym spadkiem hydraulicznym: Badanie polega na przepuszczeniu wody przez próbkę o znanych wymiarach geometrycznych i na pomiarze wydatku oraz spadku hydraulicznego. Wsp filtracji wyznacza się ze wzoru Darcy'ego: k=Q/F*I, Q-wydatek=V/t, F-pow przekroju, I-spadek hydrauliczny dt/l. W aparacie do pomiaru możliwy jest przepływ wody przez próbkę w kierunku z góry na dół i odwrotnie. Istnieje możliwość zmiany kierunku przepływu w trakcie badania. Powolne doprowadzanie wody do próbki od dołu ma na celu usuniecie powietrza z porów gruntu. Badanie wykonuje się dla kilku rożnych spadków hydraulicznych, nie zmieniających się w trakcie badania. 2-3 razy powtórzonych. Pomiar ze zmiennym spadkiem: w aparatach tego typu istnieje możliwość dużych spadków hydraulicznych, co ma szczególne znaczenie prz filtracji przez grunty słabo przepuszczalne. W gruntach tych w przypadku całkowitego wypełnienia porów gruntu woda związana ruch wody jest możliwy po przekroczniu spadku początkowego Io. Pomiaru dokonuje się w aparacie filtracyjnym obserwując opadanie poziomu wody w rurce o przekroju f w czasie ti poziom wody obniży się do wys. h1 z h0. utrzymując dolna wodę na poziomie przekroju C, ciśnienie piezometryczne w tym przekroju będzie równało się 0. W tym przypadku prędkość filtracji zmienia się w czasie, w zależności od wysokości H czyli wys. położenia zwierciadła wody w rurce w danym momencie czasu. V=k*(h/l). Metody polowe:

(…)

… i pracochłonna Do polowych metod należą: próbne pompowanie studni z otworami obserwacyjnymi, próbne pompowanie bez otworów obserwacyjnych, krótkotrwałe pompowanie studni, bezpośredni pomiar przepływu i otworu wiertniczego, zalewanie szurfow i szybików, sczerpywanie. Zalewanie studni wierconych. Polega na wlewaniu do zafiltrowanego otworu wody przez co wytwarza się nadciśnienie i możliwa jest przenikanie przez filtr wody do warstwy wodonośnej. Wokół wody powstaje stożek który w obliczeniach traktowany jest jako odwrócony lej depresyjny. Szybkość przenikania wody do warstwy zależy d wlaściwościfiltracyjnych warstwy wodonośnej i te zależność wykorzystuje się do obliczeń współczynnika. . Musi ustalona być stała prędkość wsiąkania. (Kilka kilkanaście godzin żeby ja ustalić). Wlewa się do otworu taka ilość wody…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz